Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Adına Kitap Yazılan Sivaslı Değerlerimiz■

Sivas Kent Arşivi ■Adına Kitap Yazılan Sivaslı Siyasetçiler, İşadamları, Şairler, Yazarlar, Gazeteciler, Sanatçılar, Âşıklar ve Ozanlar■

Siyasetçiler: Mustafa Tâki Efendi - Nuri Demirağ - Muhsin Yazıcıoğlu - Prof. Dr. Nurettin Sözen - Doç. Dr. Abdüllatif Şener

İşadamları: Ahmet Çuhadaroğlu (yakında çıkacak) - Sadık Özgür - Veysel Dursun - Şefik Sümbüloğlu - İsmet Sungur

Folklor Araştırmacıları: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - Prof. Dr. İlhan Başgöz - Müjgân Üçer - Bekir Güzeldağ

Yazarlar: Eflatun Cem Güney - Ziya Şakir - Prof. Dr. Mehmet Kaya Bilgegil - Beşir Ayvazoğlu - Kadir Üredi - Ali Şahin Canozan - Zeki Büyüktanır - Bahattin Yıldız

Sanatçılar: Zaralı Halil Söyler - Muzaffer Sarısözen

Şairler: Şemseddin Sivâsî - Attilâ İlhan - Yavuz Bülent Bâkiler - Hasan Hüseyin Korkmazgil - M. Mesut Hocaoğlu - Uğur Kaynar - Veysel Cehdi Kut - Muhsin İlyas Subaşı - Zihni Hazinedaroğlu - Şükrü Toprak - Ömer Tozar - Mustafa Rahmi - Mustafa Altınay - Turgut Yalçın - Hamit Bölücek - Feyzullah Demiray - Kadir Gülsoy

Âşıklar-Ozanlar: Pir Sultan Abdal - Âşık Ruhsatî - Âşık Minhacî - Âşık Veysel Şatıroğlu - Âşık Talibî Coşkun - Âşık Ali İzzet Özkan - Âşık Sefil Selimî - Gürünlü Âşık Gülhanî  - Âşık Kul Gazi - Âşık Talibî Kılıç - Âşık Fakir - Âşık Sinem Bacı - Âşık Erhamî - Ozan Yusuf Yıldırım - Aşık Seyit Yalçın

Gazeteciler: Ergun Göze - Adem Yavuz

 

Mihrali Bey

Süleyman Efendi

 

Sivas Kent Arşivi ■Adına dergi özel sayısı çıkan Sivaslı Folklor Araştırmacıları■

Âşıklar-Ozanlar: Âşık Veysel Şatıroğlu

Folklor Araştırmacıları: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - Prof. Dr. İlhan Başgöz

 
Toplam Ziyaret: 985.244