Yükleniyor...
A. Veysel'in Yaşamı, Felsefesi, Âşıklık Geleğindeki Yeri - Cengiz Yıldırım /

Âşık Veysel'in Yaşamı, Felsefesi, Âşıklık Geleğindeki Yeri

 

Cengiz Yıldırım / 

 

Âşık Veysel, sazın ve sözün ustası olarak bilinen âşıkların, 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerindendir. Âşık Veysel, Osmanlının son dönemlerinde doğmuş, Cumhuriyetin ilk yıllarında sesini duyurmaya başlamıştır. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal hayatın olumlu tarafları olduğu gibi çeşitli olumsuzluklar içerdiği de yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekliği fark eden Âşık Veysel, sözü kullanmadaki gücü ile sosyal yaşamın aksayan yönlerini eleştirel bir bakışla dile geti

Toplam Ziyaret: 2.854.820