Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Sivas'ta Bir Türkmen Köyü AKPINAR■ zeynel yiğit gökçek ::sivas::
Sivas Kent Arşivi ■Sivas'ta Bir Türkmen Köyü AKPINAR■ zeynel yiğit gökçek ::sivas::

 

 

 

 

 

 

köy tanıtımı

 

Sivas'ta Bir Türkmen Köyü AKPINAR Tarihi ve Coğrafyası - Sosyal ve Kültürel Yapısı 

 

 

Zeynel Yiğit Gökçek

[             sivas           ]

ISBN: 978-975-7954-31-6

YediGece Kitapları

Depoprint Dijital Baskı İstanbul Eylül 2020 465 sayfa

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sivas'ta Bir Türkmen Köyü AKPINAR adlı kitabımla; kendi ailem başta olmak üzere tarihi geçmişi çok eskilere  dayanan yöremizin ve bu yöreyi yurt tutmuş Akpınar'ın güzel insanlarının tarihini, kültürünü ve sosyal değerlerini anlatmak, yöremize ve Akpınar'a ait geçmişten gelen ve geleceğe taşınması gereken değerlerin anlatımını ve tanıtımının yapılmasına katkı sağlamaktır. Zeynel Yiğit Gökçek

 

 
 
İçindekiler
Zeynel Gökçek Biyografisi
 
Özetle Akpınar
 
Önsöz
Tarihi Konumu
Yöremizin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi
Sivas İli Hafik İlçesi Coğrafyası
Coğrafi Konumu
Yeryüzü Şekilleri
Sivas - Hafik Akpınar Köyü ve Çevresinin Jeolojik zamanlardaki Oluşumu
Sivas - Hafik Akpınar Köyü ve Çevresinin Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Akpınar Köyü Tarihi Yerlerimiz
1530 Yılında Sivas Merkeze Bağlı Köy ve Mezralar
Çevre Köylerin (eski - yeni) İsimleri Hakkında
Tapu Tahrir Defterlerinde Akpınar Köyü (XVl. yüzyıl)
1485 Yılında Akpınar Köyü
1510 Yılında Akpınar Köyü
1520 Yılında Akpınar Köyü
1530 Yılında Akpınar Köyü
1554 Yılında Akpınar Köyü
11 Nisan 1575 Tarihli Tapu Tahrir Defterinde Akpınar Köyü
H.1049-Zara 29-M.22.3.1640 Yılı Tahrir Defterinde Akpınar Köyü
Akpınar Köyünde Ailelere Ait Ağıllar
Osmanlı Arşivi Kayıtlarında Akpınar Köyü ve Çevre Köyler
Acıpınar Köyü
Ağcamescit Köyü
Afet Köyü (inandık)
Bayıraltı Köyü (ağcakilise)
Akpınar Köyü
Aktaş Köyü
Bahçeiçi Köyü
Bakımlı (fertelli)
Barçınluğ Köyü (barçın)
Beydilli Köyü
Bingöl Köyü
Eskiboğazkesen Köyü
Celalli Nahiyesi
Çirhin Köyü
Doneoğlu Köyü
Döğer Köyü
Durulmuş Köyü (gevre)
Emirhan Köyü
Emre Köyü
Eymir Köyü
Eymir Köyü (diğer eymür köyü)
Felender Köyü (arpayazı)
Ganem Köyü
Grine / Girit Köyü (eğribucak köyü)
Gölcük Köyü
Gulam köy
Güneli Köyü (ortakesrik)
Hoşkadem Köyü
Hoşevnik Köyü
İkindi Köyü
İnköy
Kabalı Köyü
Karabalçık Köyü
Karlı Köyü
Karayaprak Köyü
Karayün Köyü 
Eylül - Ekim 1343 Karanbük Savaşı Karayün Köyü Yakınlarında Gerçekleşti
Emir Alaaddin Ertana ve Oğullarının Kimliği
Karanbük Savaşı (eylül - ekim 1343)
Kervansaray Köyü
Kızılca Köyü
Kızılcakışla (tatlıcak yanında)
Kızılcakışla Köyü
Kızılören Köyü (kızılviran)
Küpecik Köyü
Mamga Köyü
Mescitli Köyü
Moluç Köyü
Pağaç Köyü
Pirhüseyin Köyü
Şehristan Köyü
Tahtıkemend Köyü
Tatlıcak Köyü
Tavşancılık namı değer Tavşancılı/Tavşanlı Köyü
Toros Köyü
Tuzhisar Köyü
Üreğil Köyü (üreğir)
Üzeyir Köyü
Yalıncak Köyü
Yenice Çimeni Köyü
Yuva Köyü
Akpınar Köyü ile Komşu Sınırı Olan Köyler
Akpınar Köyü Çevresinde Bulunan Çeşitli Yerler ile Mesafeleri
Akpınar Köyü ile Çevre Köyler Mesafesi
Akpınar'ın İç Çevresinde Yer Adları
Akpınar'ın Mevki İsimleri
Akpınar Köyü'nün Akarsu ve Gölleri
Akpınar Köyü Kaynak Suları
Akpınar Köyü Adının Kaynağı ve Kuruluşu Hakkında Rivayetler
Akpınar Köyünün İlk Kuruluşu Hakkında Rivayetler
Nuş-i Revan Neresidir (İran Acemistanı)
Hafik İlçesi Nüfus Defteri ve Osmanlı Devletinde Nüfus Sayımları
Hafik Kazasına Ait Nüfus Defterlerinin Değerlendirilmesi
Hafik İlçesi Nüfus Defterlerinde Aile İsimleri ve Lakaplar
Hafik Kazası Nüfus Defterlerinde Adı Geçen Aile/Sülale Adları
Hafik İlçesi Köylerinde Aileler/Sülaleler (nüfus defter kayıtları; 1830 - 1840)
1831 ve 1838 yılı Nüfus Defterlerinde Akpınar Köyü Nüfus Kayıtları
Akpınar Köyü Nüfus Kayıtları (NFSd 2267 h. 1247/m. 1831)
Hafik Kazası Akpınar Köyü Nüfus Defteri Kayıtları (NFSd 2315-H. 1245/M. 1838)
 
AKPINAR KÖYÜNDE AİLELER (sülaleler)
Abbasoğlu Sülalesi
Abdiloğlu Ailesi - pempecioğlu ailesi
Abdiloğlu Ailesi Kayıtları
Ahmetoğlu Mehmet Ailesi
Ali Kethüda Ailesi
Balıbeyoğlu Ailesi
Bekiroğlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
Bozokluoğlu Ailesi
Çakıroğlu Ailesi
Deli/Delioğlu Ailesi - peçeoğlu ailesi
Peçeoğlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
Halilbeyoğlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
Turnavelioğlu Ailesi (Turnalıoğlu)
Halilbeyoğlu Veyis Ailesi (Veyisoğlu)
1831 - 1838 ve 1845 Tarihlerinde Halilbeyoğlu Ailesi Seceresi
Hancıoğlu Ailesi
İlyasoğlu Namıdeğer Salmanoğlu Ailesi
İmamoğlu Ailesi
Kalenderoğlu Ailesi
Kanberoğlu Ailesi
Karahasanoğlu Ailesi
Kayacıklıoğlu Ailesi
Keloğlu Ailesi (Keller)
Cebecioğlu Ailesi
Kocaoğlu Ailesi
Oruçoğlu Ailesi
Kocaoğlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
Oruçlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
Topaloğlu Ailesi Osmanlı Arşivi Kayıtları
r İbrahimoğulları Ailesi
Lazoğlu Ailesi
Mustafaoğlu Cafer Ailesi
Ömeroğlu Ailesi
Sadıkoğlu Ailesi
Yakupoğlu Ailesi
Yeniköylü Ailesi
Çevre Köylerde Birbiriyle Akraba Olan Aileler
Hafik Kazası Akpınar Köyü 1845 Yılı Temettuat Defteri Kayıtları
Temettuat Defterleri Hakkında
1845 Yılı Hafik ve Köyleri (temettuat defterleri kayıtlarına göre hane sayısı)
Akpınar Köyü 1845 Yılı Temettuat Defteri Kayıtları
Akpınar Köyü 1845 Yılı Temettuat Defteri Kayıtları - Aile Reisleri Listesi
Hane No 1 Eyyup Kethüda (1. muhtar)
Hane No 2 Kocaoğlu Hasan (2. muhtar)
Hane No 3 Hamidoğlu Hüseyin ve Oğlu Yusuf
Hane No 4 Veyisoğlu Halil ve Kardeşi Mustafa
Hane No 5 Veyisoğlu Hasan ve Oğlu Bekir
Hane No 6 Peçeoğlu Derviş
Hane No 7 Çakıroğlu Hasan ve Oğlu Ali
Hane No 8 Bekiroğlu Veli
Hane No 9 Cumaoğlu Ali
Hane No 10 Yakupoğlu Ali ve Oğlu Ahmed
Hane No 11 Abbasoğlu Himmet ve Oğlu Ahmed
Hane No 15 Deli Mehmetoğlu Ali Oğulları Bekir ve Himmet
Hane No 16 Keller İsmail ve Oğlu Mustafa ve İsmail'in Amcaoğlu İbrahim
Hane No 17 Keller Himmet
Hane No 18 Karahasanoğlu Hüseyin
Hane No 19 Velioğlu Halil
Hane No 20 İmamoğlu Halil (hane 13 ile akraba)
Hane No 21 Hamitoğlu Hasan
Hane No 22 İlyasoğlu Salih
Hane No 23 Abbasoğlu Mehmet
Hane No 24 Oruçoğlu Ali
Hane No 25 Kel Murtaza (hane 16, 17 ile akraba)
Hane No 26 Deli Ahmetoğlu Ali ve Kardeşi Veli
Hane No 27 Abbasoğlu İsmail ve Kardeşleri Halil ve İsmail
Hane No 28 Topaloğlu Bayram
Hane No 29 Abbasoğlu Sabri
Hane No 30 Ömeroğlu Veli
Hane No 31 İmamoğlu Abdülkadir
Hane No 32 Abbasoğlu İbrahim
Hane No 33 Kayırcıklıoğlu Ali
Hane No 34 Bozokluoğlu Ali
Hane No 36 Ömeroğlu Mahmut ve Oğlu Mehmet
Hane No 37 Sadıkoğlu Musa ve Oğlu Ahmet
Hane No 38 Lazoğlu İbrahim
Hane No 39 Deli Hasanoğlu Mehmet
Hane No 40 Kalenderoğlu Mehmet
Hane No 41 Kanberoğlu Halil
Hane No 42 Caniklioğlu Süleyman
Hane No 43 Delihasanoğlu Mahmut
Hane No 44 Pempecioğlu Hasan
Sivaslı Zenbilcizade İbrahim Ağa
Sivaslı Halil Efendi
Sivaslı Bostancıoğlu Molla Hüseyin
Sivaslı Muhtarın Oğlu Duhancı Hafız
Sivaslı Kapucu Ahmet Oğlu Mehmet
 
Akpınar Köyü ve Çevre Köylerimizde Folklor
İç Güveyi Girme - Üvey Evlat Edinme
Yeni Doğan Çocuklara Ad Vermek
Oğlu olan everir, kızı olan gelin eder Düğünlerimiz
İç Güveyi Girme - Üvey Evlat Edinme
Yeni Doğan Çocuklara Ad Vermek
Akpınar Köyü'nde Sünnet Geleneği
Ayrı Eve Çıkmak
Eskiden Oda Açmak Geleneği Vardı
Köyden Köye Misafir Gezmeleri
Askere Uğurlamak Geleneği
Toplu Çamaşır Yuma Geleneği
Akpınar Köyü'nde Kış Ayları Nasıl Geçerdi
Hasta Ziyaretleri
Yağmur Duasına Çıkmak Geleneği
Eskiden Camiler İkinci Bir Okul Vazifesi Görüyordu
Eski Bir Geleneğimiz 'ölürken vasiyette bulunmak'
Cenaze Merasimi, Defin Adetlerimiz ve Yas Almak Geleneğimiz
Mezar Kültürümüz
Akpınar Köyü'nde Ziyaret Yerleri
Kabir Ziyaretleri
Kuyurgan Ziyareti ve Bir Ziyaret
Abdallar Ziyareti
Davullu Ziyareti
Gazi Baba Ziyareti
Sarı Dede Ziyareti
Şehit ve Gâzilerimiz
Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşında Hafik
Akpınar Köyü'nde l. Dünya Savaşı Şehitlerimiz ve Gazilerimiz
Akpınar Köyü'nde Batum'da Şehit Olan Ahmet Oğlu Mahmut Oğlu İbrahim
Yakın Tarihteki Hafik Akpınar Şehit ve Gâzilerimiz
El Sanatlarımız halı, kilim, şal ve diğerleri
Akpınar Köyü'nde El Sanatları, Resimler
Halaylarımız ve Yöresel Oyunlarımız
Akpınar ve Çevre Köylerimizde Atasözleri ve Deyimlerimiz
Çocuk Oyunlarımız
Erkek Çocukların Oynadığı Oyunlar
Kız Çocuklarının Oynadığı Oyunlar
Şiir Hüseyin oğlu Yusuf Gökçek
'Umacı Geleneğimiz' Halk Hekimliği
Yöremizde Umacılık Geleneğinde Kullanılan Tıbbi Kelimeler
Yöremizde Halk İlaçları
Akpınar Köyünde Tarım ve Hayvancılık
Tarlaları Herk Etmek
Keşik Etmek, Keşik Gitmek
Irgat Gitmek, Ot Biçimi ve Tırpan Biçmek
Azap Tutmak, Azap Durmak
Hayvan Yıkama İşleri
Mal Gütmek ve Pay Oyunu
Çoban Tutmak ve Kuzu Yunması Geleneği
Köylerde Alış Veriş Usulleri; Trampa Etmek ve 'mayıs bir de vermek' Geleneği
Bulgur Kaynatmak, Bulgur Öğütme Kültürümüz
Akpınar Köyü Değirmenleri
Yaban Hayvanları
Bitki Örtüsü ve Flora
Yaban Bitkileri Kültürümüz
Madımak, Yemlik Toplamak
Kenger (ışgın) Toplamak
Yemek Kültürümüz
Yemeklerimiz
Uğur Kaynatmak
Akpınar Köyü'nde Sosyal Kurumlar
Akpınar Köyü İlkokulu
Sivas Valisi Ali Haydar Yuluğ (1880/izmir - 18 eylül 1937 istanbul)
Akpınar Köyü Camii
Akpınar Köyü'nde Şahsiyetler - İz Bırakanlar
Musa Duman (maden mühendisi - yazar)

 

Toplam Ziyaret: 2.850.689