Yükleniyor...
Prof. Dr. H. İbrahim Delice ::Akademisyen, Eğitimci - Yazar:: :::::Yıldızeli:::::
Prof. Dr. H. İbrahim Delice ::Akademisyen, Eğitimci - Yazar:: :::::Yıldızeli:::::
Prof. Dr. H. İbrahim Delice 


Akademisyen, Eğitimci - Yazar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

 

araştırma, biyografik yazı; yakup kadri bozalioğlu

 

Hacı İbrahim Delice; 01.04.1964 Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı eski adıyla Kızıllı yeni adıyla Cumhuriyet köyü doğumlu. İlk öğrenimini köyü Kızıllı Köyü İlkokulu'nda, orta ve tahsilini de 1979 yılında Sivas'da İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

1984 yılı Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. 1985 - 1989 yılları arası Konya'da Akşehir Reis Lisesi'nde, 1990 yılında da Sivas İmam-Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı.

1990'da Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent; 2004 yılında doçent; 2009 yılında da profesör oldu.

1992 yılında yüksek lisansını Prof. Dr. Bilal Yücel'in danışmanlığında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, 1996 yılında da doktorasını Prof. Dr. Ahmet Buran'ın danışmanlığında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

1991 - 1993 tarihleri arası Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı'nda, 1993 - 1995 tarihleri arası da Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

2009 - 2010 yılları arası Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölüm Başkanlığı, yine aynı fakültenin Edebiyat Bölümü Oğuz Grubu Şiveleri Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği, yine 2011 - 2012 yılları arası Tunceli Rektör Yardımcılığı, 2012 - 2014 yılları arası da aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

2014'de 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi uyarınca Bartın Üniversitesi'ne
görevlendirilen Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, 18.08.2017 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla yeniden Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanmıştır.

Orta seviyede Farsça, başlangıç seviyesinde İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, evli ve üç çocuk babasıdır.

 
 
 
 
Kitapları 


Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin İslâmî'nin Mesnevîsi
Dr. Hasan Yüksel - Dr. H. İbrahim Delice - İ. Hakkı Aksoyak
ISBN: 975-96154-0-1
Dilek Matbaası Sivas 1996 506 sayfa

■Türkçe Sözdizimi
1. Baskı

-Türkçe Sözdizimi
2. Baskı

-Türkçe Sözdizimi
ISBN:
Kitabevi
2007 3. Baskı
 
-Türkçe Sözdizimi
2017 4. Baskı

-Türkçe Sözdizimi
5. Baskı

-Türkçe Sözdizimi
ISBN:
Kitabevi
2018 6. Baskı
 

■Kitâb-fî-İlmi'n-Nüşşâb
Dilek Matbaası Sivas 2001
 
■Tebliğler Dergisi Fihristi (1949 - 2003)
hazırlayan: halil ibrahim delice
ISBN:
Uzman Bilgisayar Yazılım
Mayıs 2003 108 sayfa

■Hulasa Okçuluk ve Atçılık
ISBN:
Kitabevi
İstanbul 2003

■Sözcük Türleri
Asitan Kitap
Kasım 2008 1. Baskı 233 sayfa

-Sözcük Türleri
ISBN:
Asitan Kitap
Ekim 2012 2. Baskı 258 sayfa
 
-Sözcük Türleri
Asitan Kitap
3. Baskı

-Sözcük Türleri
ISBN:
Asitan Kitap
4. Baskı


 

araştırma - inceleme
Celâl-Zâde Sâlih Çelebi Hadikatü's-Selatin
Hazırlayanlar: Hasan Yüksel - H. İbrahim Delice
ISBN:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
Ocak 2013 280 sayfa

 

Toplam Ziyaret: 2.857.443