Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Alacahanlı Halk Şairleri■
Sivas Kent Arşivi ■Alacahanlı Halk Şairleri■

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alacahanlı Halk Şairleri
 

ISBN: 978-605-67186-2-5
Vilayet Yayınevi
2017 630 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacahanlı Halk Şairleri kitabı; Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan beldesi ve beldeye bağlı köylerden tespit edilmiş 33 halk şairinin hayat hikâyelerinin ve şiirlerinin incelemelerini kapsamaktadır. Eserin giriş bölümünde Alacahan’ın kısaca tarihine, coğrafî konumuna, sosyo-kültürel yapısına ve beldedeki mevcut tarihî eserlere değinilmiştir. İkinci bölümde ise âşıklık geleneği hakkında detaylı bilgiler verilerek âşıklık geleneği bağlamında Alacahanlı halk şairleriyle ilgili derlenen bilgiler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde Fahimî, Sanatî, Emsalî, Yarım Ali, Âşık Memiş, İcazet, Ruhsatî Eroğlu, İhlasî, Kul Ümit, Garip Metinî ve Hayati Bilgin gibi yörenin önemli halk şairleriyle birlikte toplamda 33 halk şairinin hayat hikâyesine ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde, 33 halk şairinin toplam 392 şiiri yapı ve muhteva özellikleri açısından ayrıntılı bir tahlile tabi tutulmuştur. Beşinci ve altıncı bölümlerde ise Alacahan yöresi halk şairleri üzerindeki Deliktaşlı Ruhsatî ve Seyyid Garip Musa etkisi, halk şairlerinin toplumdaki ve sosyal ağdaki yerleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde sonuç ve öneriler, yararlanılan kaynaklar, fotoğraflar, Alacahanlı halk şairlerine ait türkülerin notaları, ayaklar dizini ve sözlük bulunmaktadır.

Toplam Ziyaret: 941.493