Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■folklor/edebiyat dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı■
Sivas Kent Arşivi ■folklor/edebiyat dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folklor/edebiyat dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı

Cilt:21 Sayı:82 - Mayıs 2015 820 sayfa + DVD ek

 

 

Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek

sivas / zara doğumlu | 11 Eylül 1927 - 15 Kasım 1980

Halkbilimci - Araştırmacı - Yazar - Oyun Yazarı - Çevirmen
Türk Halkbilimi konusundaki araştırmalarıyla tanınmış bilim adamı

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sivas Kent Arşivi'nde imzalı; '' 00.00.2015
  • Sivas Kent Arşivi'nde imzalı; '' 00.00.2015
  • Sivas Kent Arşivi'nde imzalı; '' 00.00.2015
  • Sivas Kent Arşivi'nde imzalı; '' 00.00.2015
  •  
 
》Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nce yayımlanan uluslararası hakemli, halkbilim, iletişim, antropoloji, sosyoloji, müzikoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat içerikli folklor/edebiyat dergisinin 82. sayısı; 1980 yılında yitirdiğimiz halkbilimci Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek anısına Mayıs 2015 tarihinde DVD eki beraberliğinde 820 sayfalık özel sayı olarak yayımlandı.
 

-Halkbilimci Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek'in yayımlanan yedi kitabı üzerine makaleler, dostlarının anıları, tiyatrocu kimliği üzerine değerlendirmelerin yer verildiği folklor/edebiyat dergisinin Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı bir bilim insanı üzerine yayımlanan en kapsamlı dosyalardan biri niteliğini taşıyor. Yakup Kadri Bozalioğlu

 

 

 

İçindekiler

folklor/edebiyat’tan / metin turan - yayın yönetmeni


●Hikâyemiz... / serpil aygün cengiz

 

●Sedat Veyis Örnek'in Kronolojik Biyografisi

 / TÜBİTAK SOBAG 114K576 numaralı sedat veyis örnek sözlü tarih, biyografi ve belgelik çalışması proje ekibi

 

●Sedat Veyis Örnek'in Yayınları / TÜBİTAK SOBAG 114K576 numaralı sedat veyis örnek sözlü tarih, biyografi ve belgelik çalışması proje ekibi


●Bir Sedat Veyis Örnek Portresi Çizmeyi Denemek / kurtuluş kayalı

●Tanıdığım Sedat Veyis Örnek / şerafettin turan


●Bir Ağabeyi Anarken: Sedat Veyis Örnek / fuat bozkurt

-Kore Günleri

-Bir Telif Olayı Tartışması

-Dinler Tarihinde Etnolojiye Yolculuk

-Etnolojiden Halkbilime Yolculuk

-Ağzı Avşar Elması Oğul

-Bilimadamlığı Bir Yazarı Öldürüyor

 

●s ö y l e ş i -“Yeryüzünü Gördü Sıvas’dan, Yeryüzü Onunla Gördü Sıvas’ı”: Tayfun Atay’la Söyleşi / meryem bulut

 

●Türk Halk Biliminde Bir Ömür: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’ten Hatıralar / müjgân üçer

-Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek'in Askerlik Hatırası


●İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi Olarak Sedat Veyis Örnek / ömer gülen

-Sedat Veyis Örnek

-İsa'nın Son Günleri: Sedat Veyis Örnek'in Lisans Bitirme Tezi

 

 

●Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında Sedat Veyis Örnek / meral ozan

1. Araştırma Tarihçesi

 

2. Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi ve Felsefe Fakültesi

 

3. Sedat Veyis Örnek'in Tübingen Üniversitesindeki Akademik Faaliyetleri

•Sedat Veyis Örnek'in Öğrenci Dosyası

-dosya dış ve iç kapağında bulunan bilgiler

-dosya içerisinde bulunan belgeler

 

••Sedat Veyis Örnek'in Sınav Dosyası

 

•••Doktora Tezi

 

Sonuç

 

 

●Türkiye ve Japonya Modernleşme Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Sedat Veyis Örnek’in Doktora Tezi / sanem yardımcı

1. Türkiye'de Toplumsal ve Kültürel Reformlar

 

2. Dinsel Reformlar

•halifelik ve saltanat

•medreseler

•Türkleştirme sırasında ibadet sorunu

•dinsel reformların yerleşmesi

•dinsel ritüellerin Türkleştirilmesi

 

3. Laiklik

 

4. Japonya Modernleşmesi

•japonya'nın batı kültürü ile etkileşimi

•batı kültürünün kabul edilmesi

•japonya'da kültürel ve toplumsal reformlar

•din ve siyaset

 

5. Türkiye ve Japonya  Modernleşmelerinin Kıyaslanması

 

Sonuç

 

 

●Yeni Tarihselcilik Perspektifinden Sedat Veyis Örnek'in Düşüncesinde Türk - Japon Modernleşmesi  Bağlamında Dinsel Reformlardan Biri Olarak İbadetin

Türkleştirilmesi Problemi / sema demir

 

 

●Büyü, Sivas ve Miras / çiğdem kara

-Ana Hatlarıyla Sivas

•konu ve amaç

•kavramsal çerçeve

•alan araştırması

•verilerin çözümlenmesi

•etnolojinin görevleri

•kuramlar

•verilerin yorumlaması

 

-Satır Aralarındaki Sivas

•insanın doğası

•geçiş ve eşik

 

-Neden Sivas?

•evdeyken eve dönmek

 

 

-Ulusun Bilimi

 

-Genç Bir Bilim Dalı

 

-Modern Türkiye

 

-Bir Yazar Olarak Örnek

 

-Sonuç Yerine: 'Örnek' Miras

 

 

●Din, Büyü, Sanat, Efsane'nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi / z. nilüfer nahya

-'İlkellerde' Din, Büyü, Sanat ve Efsaneden Fazlası

 

 

 


Sedat Veyis Örnek’in Etnoloji Sözlüğü ve Budunbilim Terimleri Sözlüğü’ne
Terminolojik Açıdan Bir Bakış / Hülya Uysal 217-230

Ölüm Üzerine Düşünmek: Sedat Veyis Örnek’in Anadolu Folklorunda Ölüm
Çalışması / Serpil Aygün Cengiz 231-255

Doğumdan Askerliğe Giden Yolda Geleneksel Kültürümüzde Çocuk / Meryem Bulut.. 257-269

Durağan Olanı Tanıma Macerasında Bir Akademisyenin Son Sözü:
Türk Halkbilimi / Gürol Pehlivan 271-297

Alan Araştırmacısı Olarak Sedat Veyis Örnek ve Alan Çalışmalarına Katkıları
Selcan Gürçayır Teke 299-309


Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı:
Sedat Veyis Örnek / Sevda Şener 311-317

Kore Savaşı Edebiyatı Bağlamında Sedat Veyis Örnek’in Pirinçler Yeşerecek
Oyununda Savaş Algısı ve Kadınlar / Eunkyung Oh 319-333

Halk Biliminin Sahnedeki Gölgesi Sedat Veyis Örnek: Kurt, Manda Gözü ve
Pirinçler Yeşerecek / Ezgi Metin Basat 335-347

Sedat Veyis Örnek’in Öykücülüğü / Tülin Arseven 349-367

Halkbilim Gönüllüsü Sedat Veyis Örnek ile Tiyatro Gönüllülerinin Evvel Zamanda Buluşması

Çukurova’da Bir Seyirlik: Ölüm-Doğum-Düğün / Nurhan Tekerek 369-375

Sedat Veyis Örnek’in Öykülerinde “Mekân” Algısı / Tuğçe Erdal 377-392

Garip Hareketi Bağlamında Sedat Veyis Örnek’in Şiirleri / Gökhan Reyhanoğulları 393-405

ALBÜM 407
BELLEKTE KALAN (Sedat Veyis Örnek’in Metinleri) 433

Mezuniyet Tezi : İsa’nın Son Günleri 435-454

Doktora Tez Çalışmasının Kısa Özeti / Dursun Zengin 455-461

Makaleler
İlkellerde Dinsel Temel Kavramlara Genel Bir Bakış 463-468

Allgemeiner Überblick Über Die Religiösen, Kulturellen Und Sozialen Reformen In Japan Und In Der Türkei 469-485

Japonya ve Türkiye’deki, Dini, Kültürel ve Sosyal Reformlara Bir Bakış
(Çev.: Özlem Akgök) 487-501

Etnolojinin Tarihçesi, Başlıca Ekolleri Görevleri 503-521
Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma 523-529

folklor / edebiyat
7
Bildiri
Anadolu Folklorunda Yas 

Kitap Bölümü
Türk Halk Bilimine Genel Bir Bakış 541-544
Kitap için Önsöz 545-546
Türk Halk Kültürü Araştırma Derleme Kurumu Yasa Taslağı 547-553Dergi Yazıları
A Young Professor With Big Ideas 555-561
Büyük Düşüncelerle Genç Bir Profesör (Çev.: Serpil Aygün [Cengiz]) 563-568
Radyo Temsilleri 569-570
Reşat Enis’in Eserleri 571-572
Ankarada Sahne Hareketleri 573-574
Oda Tiyatrosunda göreceğiniz: “Sûr Dibinde” ve Tankred Dorst 575-576
Dil ve Göç 577-578
Ingeborg Bachmann’la konuşma 579-580
Piscator ve Ionesco 581-582
Büyük Oyun, Küçük Oyun 583
Türk Halk Biliminin Sorunları 585-590
Türk Folkloru 591-594
Koşuya Geriden Başlamak 595Gazete Yazıları
Anketimiz: Şehrimize bir şehir tiyatrosu muhakkak lazım mıdır? 597
Tuluat Kumpanyaları 598
Jübilesi Münasebetiyle: Muhsin Ertuğrul 599
Şehirden Röportajlar: Kız Sanat Enstitüsünün Sergisinde 600
Varlık Mecmuası ve Varlık Yayınları Hakkında 601
Pamuk Pınar Köy Enstitüsünde 602
Hamlet 603-604
Allah Göstermesin! 605
Değil mi Ya? 606
Eski İran Şahının Eşi Malike Sultan ile Bir Konuşma 607
Namevcut! 608
Ne Dersiniz? 609
Şayan-1 610
Koca Bebekler! 611
Köy Davaları: (Bizim Köy) İsimli Eserin düşündürdükleri 612-613
Tiyatro Bahisleri: Muhsin Ertuğrulu Seyretmenin Zevki 614
Tiyatro Hakkında Birkaç Söz 615
Ruj Rengi Barış! 616
Eğitim ve Öğretimde Halkbilim 617-618
Ümit Kaftancıoğlu İçin Ne Dediler? 619
Duran Karaca’nın Resim Sergisi Üzerine Broşür Yazısı 621

 folklor / edebiyat
8
Söyleşi

Türk Halk Bilimi / Ayla Yılmaz 623-625

Hikâyeler
Bilmem 627-628
Bir Kahpeden Ne Beklenir 629-630
Günlük Kokusu ve İsporto 631-632
Gece Yarısından Sonra 633
Günahkârlara Dair 634
İlonka 635-636
Mezarlıktan Bir Kaçış 637
Park 638-639
İlonka, Saat Dördü Bilir misin? 640
Yelpaze 641-644
Pilligilin Kurt 645-654
Hi 655-657
Bir Şehirden Üç Kişi 658-659
Kuzey-Güney 660-661
Acı Bal 662
Cam Önünde 663-664
İlonka’ya Mektup 665-666
Sabah 667-668
Suda Oynar Balıklar 669-671
Der Stacheldraht (Çev.: Hans Salzner) 672-674
Dikenli Tel (Çev.: Ömer Acer) 675-677
Köpekli Kadın 678-682
Yakınlaşmak Sevmektir 683-685
Tabut 686-687
Tiyatro Oyunları
Pirinçler Yeşerecek 689-706
Manda Gözü 707-720
Kurt 721-734
Şiirler
Yaklaş 735
Boş Ver! 736
Kafamda Kontak Var! 737
İsterdim 738
Kâbus 739
Ne Olur .740
Sevgi Ne Kadar Acı 741
Temenni 742
Bir Gece Şarkısı 743
Tahmin 744
!!! 
Bir Kadın İstiyorum 746
Dua 747
Günah 748folklor / edebiyat
9

Postacı 749
Zaman 750

Hikâye Çevirileri
Duke Sokağındaki Ölü Kızıl Derili / Heinrich Böll 751-753
Geliyorlar / Manfred Gregor 755-756
Dünyanın En Güzel Motosikleti / William Saroyan 757-760
Tiyatro Oyunu Çevirileri
Duvardan Gelen Sesler / Heinrich Böll 761-766
Sur Dibinde / Tankred Dorst 767-783
Kagekiyo (Bir Japon Nô Oyunu) / Seami Motokiyo 785-790
Polisler / Slawomir Mrożek 791-814
Sedat Veyis Örnek’ten Bellekte Kalan Teşekkürler 815-817
DVD EKİ İÇİNDEKİLER
ANA KLASÖR 01 Sedat Veyis Örnek’in kitaplarından (pdf metinler)
ALT KLASÖR
01-01 Anadolu Folklorunda Ölüm
01-02 Etnoloji Sözlüğü
01-03 Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki

ANA KLASÖR 02 Sesli Kütüphane: Sedat Veyis Örnek’in Sanatsal Eserleri

ALT KLASÖR
02-01 FOTOBELGESEL: Sedat Veyis Örnek’in Sanatsal Metinlerinin
Seslendirme Çalışmalarının Görsel Hikâyesi (ppt sunu)
02-02 Tiyatro Oyunları
02-03 Hikâyeler
02-04 Şiirler
02-05 Tiyatro Oyunları (Çeviriler)
02-06 Hikâyeler (Çeviriler)
ANA KLASÖR 03 Ölüm-Doğum-Düğün (Tiyatro Oyunu)
ALT KLASÖR
03-01 Ölüm-Doğum-Düğün (Tiyatro Oyunu Video Kaydı)
03-02 Ölüm-Doğum-Düğün Reji Defteri (pdf metin)
ANA KLASÖR 04 Proje Üzerine ve Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği
ALT KLASÖR
04-01 FOTOBELGESEL: TÜBİTAK SOBAG 114K576 Numaralı Sedat Veyis Örnek
Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması Başlıklı Projenin Görsel Hikâyesi
(15 Kasım 2013-13 Kasım 2014) (ppt sunu)
04-02 13 Kasım 2014 Tarihinde Düzenlenen Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği Afişi
04-03 13 Kasım 2014 Tarihinde Düzenlenen Sedat Veyis Örnek
Anma Etkinliği Video Kaydı. Anma Etkinliği Video Kaydı
04-04 FOTOBELGESEL: 13 Kasım 2014 Tarihinde Düzenlenen
Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği Görsel Hikâyesi

Toplam Ziyaret: 934.957