Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Âşık Derdimend Ana■
Sivas Kent Arşivi ■Âşık Derdimend Ana■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âşık Derdimend Ana 

 

Doğan Kaya Serhat Sabri Yılmaz
ISBN: 978-605-69012-2-5
Vilayet Yayınevi
2019 226 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüş ve önde gelen kadın halk şairlerimizden olan Derdimend Ana (Fatma Oflaz -d.1895/ö.1980), torunu Hasan Oflaz'ınverdiği bilgiler ışığında incelenmiştir. Çalışma, Derdimend Ana ile ilgili yapılan ilk müstakil çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Eserde Derdimend'in büyük çoğunluğu hiç yayımlanmamış 76 şiirine yer verilmiştir. Hasan Oflaz’dan ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında âşığın hayat hikâyesine yer verilmiştir. Âşığın bade içmesi, mahlas alışı, 1964 yılında katıldığı II. Sivas Halk Şairleri Bayramı ve üslûbu şiirlerinden örneklerle değerlendirilmiştir. Çalışmanın bir diğer bölümünde ise Derdimend’in şiirlerine şekil, tür ve tema bağlamında bakılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, âşığa ait 76 şiir ayaklarının son harfine göre alfabetik olarak sıralanarak yayımlanmıştır. Ayrıca eserin ekler bölümünde Derdimend’e ait fotoğraflar, Derdimend’e ait bir türkünün notaları, Veysel Cehdi Kut ve Gülhanî gibi âşıkların Derdimend'e gönderdiği tarihî vesika hüviyeti taşıyan mektuplara yer verilmiştir. Son kısımda ise ayaklar dizini ve sözlük bölümleri yer almaktadır.

 

 

Toplam Ziyaret: 941.574