Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Süleyman Efendi Cöngü■
Sivas Kent Arşivi ■Süleyman Efendi Cöngü■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleyman Efendi Cöngü
 

Derviş ErdalSerhat Sabri Yılmaz

ISBN: 978-605-245-234-9
Ekspres Baskı Kayseri Temmuz 2018 160 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleyman Efendi Cöngü kitabında; Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İslim köyünde tespit edilen 19. yüzyıla ait bir Alevî-Bektaşî cöngü günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde, cöngün sahibi İslimli Süleyman Efendi hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra Türk halk edebiyatının yazılı kaynakları olarak cönkler hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve cönk kavramı sözlü kültür-yazılı kültür ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Bir sonraki bölümde ise Süleyman Efendi Cöngü'nün şekil ve muhteva özellikleri hakkında bilgi verilerek incelemeye tabi tutulmuştur.

Cönkte; ÂşıkîDedemoğluDertliGevherîHatayîKaygusuz AbdalKul HimmetNesimîPir Sultan AbdalSadık BabaŞem’îTeslim Abdal ve Viranî gibi önemli âşıkların şiirleriyle birlikte toplamda 38 âşığın ve divan şairinin şiirleri yer almaktadır. Çalışmanın ekler kısmında İslim'deki derlemelere ve cönge ait fotoğraflarla birlikte bir de ayaklar dizini bulunmaktadır. 

Toplam Ziyaret: 1.511.735