Yükleniyor...
Talip Mert :::::Sivas:::::
Talip Mert 

 

Hattat - Yazar

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arşivcilik Bölümü Öğretim GörevlisiYazılarında Abdülbârî müstear ismini kullanan Talip Mert 1953 Sivas doğumlu.
İlk ve orta tahsilini Sivas'ta yaptı. Yüksek tahsil için 1972'de istanbul'a geldi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.
İstanbul'un tarihi ve kültürel alt yapısının tesiri ile Osmanlı sanatlarına karşı bilhassa da hat sanatına ilgi duymaya başladı.
1 Mayıs 1973 - 10 Eylül 1977 tarihleri arası Hattat Hâmid Aytaç'tan hat dersleri, Mayıs 1981 yılında da Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'den tezhib dersleri aldı. Bu dersler tezhib derslerinin birinci devresidir. Tezhib derslerinin ikinci devresi ise 1985'te Kubbealtı Akademisi'nde olmuştur ve sadece bir yıl devam etmiştir. Bu ikinci devrede İnci Ayan Birol ile Prof. Dr. Çiçek Derman'dan istifade etmiştir.

1985-1989 tarihleri arası İslam Kültür, Sanat ve Tarih Araştırma Merkezi IRCICA'da araştırmacı ve hattat olarak çalışan Mert’in yetiştirdiği öğrencileri arasında Selman Eğilmez, Sabri Kazanlı, Hüseyin Binici ve Süleyman Bütüner yer almaktadır.

Hat derslerinin yanında hat tarihi ve tarihî Osmanlı musikisi ve bu iki muhteşem sanatın tarihleri ile ilgilenmektedir. Hat sanatına bizzat, musikiye ise dolaylı olarak hizmet etmektedir.
199?'te Osmanlı Arşivi'nden Marmara Üniversitesi FEF Arşivcilik Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'ne intisap etti.
"II. Mahmud'un Sanat Çevresi" adlı master tezini hazırlamıştır.
 
 
 
 
Kitapları 


PTT Müzesi Osmanlı Posta Damgaları Kataloğu
IRCİCA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yayını
Hidayet Yavuz Nuhoğlu - Talip Mert
İstanbul 1990

■Türk Süsleme Sanatlarında Bugünün El İzleri
Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları
İstanbul 2008

■Gül Destesi | A Bouquet Of Roses ingilizce-türkçe
ISBN: 
Azim Dağıtım Yayıncılık
Ankara 2010 82 sayfa

■Mehmed Âkif Ersoy Açıklamalı Safahât Lügatı
ISBN: 978-975-7747-97-0
Yağmur Yayınları
İstanbul Ocak 2011 392 sayfa

İstanbul Kadı Sicilleri, Eyüb Mahkemesi (Havass-ı Refîa) 82 Numaralı Sicil (H.1081 / M. 1670-1671)
Hazırlayan: Talip Mert - Rifat Günalan
ISBN: 978-605-5586-57-7
İSAM Yayınları
Mas Matbaacılık İstanbul 2011

İstanbul Kadı Sicilleri, Galata Mahkemesi 15 Numaralı Sicil H: 981-1000 / M1573-1591
ISBN: 978-605-5586-83-6
İSAM Yayınları
Mas Matbaacılık İstanbul 2012

 

Toplam Ziyaret: 3.260.501