Yükleniyor...
58

 

 

 

 

 

   Bir Şehre Değer Katmak

 

 

 

    İlçemiz Zara'da olası açılacak bir müzenin ve kent arşiv merkezinin oluşturulmasında belirleyici konumda olan kişi ve kurumlarla inisiyatif alıp ön görüşmeler yapan saygıdeğer eğitimci - yazar Ali Lafçı beye öncelikle Zara Kültür Araştırma Grubu olarak teşekkür ederiz.

 

 

     Bu anlamda oluşturulacak bir kültür merkezi içinde yer alacak Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin olmak üzere, Sivas'ın kültür/sanat/edebiyat ve yörenin var olan değerlerini her alanda tanıtmanın da hedeflendiği çalışmaların detayları muhataplarından Zara Vakfı ve Zaralı Sanayici İşadamları Derneği ZASİAD'ın bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

 

Şehr-î Sivas

Anadolu coğrafyasına baktığımızda Sivas; 16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden Pir Sultan Abdal'la başlayan; Şemseddin Sivâsî, Âşık RuhsatîÂşık Veysel ve Zaralı Halil Söyler gibi değerlerimizi yetiştiren evrensel bir şehirdir.

Sivas'a, Sivaslıya değer katan Sivaslı düşünürlerin, fikir adamlarının, âşık ve ozanların, türkü okuyanların, divan şairlerinin, halk edebiyatçılarının, gazetecilerin ve sanatkârların şehridir.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan cumhuriyet tarihinde de önemli bir rol üstlenen Cumhuriyet şehridir.

Ulu önder Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Döneminde 108 gün kalıp, 4 Eylül Sivas Kongresini yüz yıl önce Sivas'ta yaptığı, yüzyıl sonrası 4 Eylül 2019 yılında da kutlandığı, her kültürün evrensel renklerini içinde barındıran 'Kültürümüzün Bereketli Toprağı' dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni bir yüzyılın Sivas'ına, Sivas'ın var olan değerlerini taşımak adına 

Sivas'ı Tanıyalım, Sivas'ı Tanıtalım

 

'Kültürel mirası korumak için ilk ve en önemli adım, onu tanıtmaktır.'

 

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi

 

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen;

o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

 

 

Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olacaktır.

 

 

Dolaysıyla da;

 

 

Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'ın; 1923 - 2023 tarihleri arası 100 yılını belgeleyen Sivas Yayınları'nın ve Müzik Albümleri'nin biraraya getirilip - toplanıp, arşivlenip okuyucusunun istifade edebileceği Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu gerekçeyle; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar yayımlanacak Sivas'a dair bir kısım gazetelerin,  dergiler, kitaplar, bültenler, rehberler ve yıllıkların tamamına yakınını tespit edip, toplayıp, bulundurmayı hedefleyen Zara Kültür Araştırma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde Sivaslı şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve akademisyenlerin çıkardıkları akademik, bilimsel, mesleki, folklorik ve kültürel yayınların önemli bir kısmını bulundurmaktadır

 

 

Her detayı özenle çalışılıp, alt yapısı kültür grubumuzca titizlikle araştırılıp, hazırlanan... Özellikleriyle de eşi ve benzeri olmayan  böyle bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşumu Sivas'ın ekonomik, kültürel ve turizmine elbet değer katacaktır.

 

 

Sivas'ın tarihi, folklorik ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, araştırıp yayınlarıyla tanıtan Zara Kültür Araştırma Grubu; Yine Sivas'a dair ve Sivaslı sanatçıların müzik albümlerinin de yer aldığı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin daha kapsamlı olmasını hedeflemektedir.

 

 

Böylelikle; Sivaslı Taş Plak sanatçılarından Halk Ozanı Âşık Veysel'in ve Zaralı Halil Söyler'in, yine o yılların yöremiz sanatçılarına ait taş plakları, Ali Kızıltuğ'dan günümüze kadar ki Sivaslı ses sanatçılarının, âşıkların / ozanların müzik albümlerinin derli toplu tamamının var olacağı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması sağlanacaktır.

 

Sivas merkez ve ilçeleri hakkında yayımlanmış yayınların ve yazarlarının yayınlarının tamamının ve Sivas Kongresiye alakalı kitapların, yine Sivaslı akademisyenlerin, şair ve yazarlarının, gazetecilerin yayınlarının bulunduğu Sivas Kent Arşiv Merkeziyle Sivas'a dair eserleri Sivaslılarla, Sivas'İl tanımak isteyenlerde buluşturmak olacaktır.

 

 

 

 

|  Sivas'ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com

Sivas’ın 100 yıllık tarihinde Sivas’a dair yayımlanmış kitapların ve müzik albümlerinin kapak fotoğraflarının yine eser sahiplerinin biyografik ve eserlerin içeriğine dair bilgilerin Sivas’ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com web sitesi üzerinden yayınlanılması.

 

tek bir sayfadan sivas kitaplarına ulaşmak...

 

 

 

 

 

 

| ‘Giysilerde Dile Gelen Anadolu’ / Sivas kitap ve fotoğraf sergisi; Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait kıyafetleri tespit etmek ve fotoğraflamak amaçlı Sivas merkez köyleri dahil ilçelerinin kıyafetleriyle bilinen yöreler gezilip bugün için itibariyle kaybolmuş bu kıyafetleri temin edebildiğimiz kadarıyla toplayıp ya da aslına uygun bir şekilde diktirilerek bu kültürü geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Sivas yöresel kıyafetlerini tanıtan Giysilerde Dile Gelen Anadolu / Sivas / Zara adında fotoğraf sergileri açılması, Türkçe ve İngilizce kitapların yayımlanması.

 

 

| Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp kitaplaştırmak

Yöremizin zengin doğal tarihi ve kültürel dokusunun iç ve dış turizme yönelik bir çekim merkezi oluşturacak şekilde tanıtılması ve böylelikle bu değerlerin daha iyi korunmasının sağlanılması amaçlı görsel çekimler yapılıp Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıp yurt içi ve yurt dışı sergiler açılması.

 

 

| Sivas ve köylerinin fotoğraflanması; Sivas ve ilçelerinin mevcut 1234 köyünün fotoğraflanıp, dron ile çekimlerinin yapılması.

 

Yöresel kıyafetli bez bebeklerin yapımı 

 

 

|Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Toprak merkezi açılması

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin açılması yanısıra Sivas'ın folklorik, kültürel ve tarihi zenginliklerini, doğa ve çevreyi, köylerinin, yaylalarının fotoğraflanıp görsel tanıtımının yapılması ve yayınlarının çıkarılmasıyla Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas' ın Yeni Bir Yüzyılı'na ayrı bir değer katacaktır.

 

 

 

Zara Kültür Araştırma Grubu olarak önerimiz; Sivil toplum kuruluşlarından Zara Vakf'nın ve ZASİAD'ın inisiyatif alarak bu vizyon projenin şehrimize olan kazanımlarını dikkate alarak sahiplenmesidir.

 

 

 

 

Saygılarımla,

 

zara, 25 haziran 2021

 

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu | folklor araştırmacısı / yayıncı

| zara kültür araştırma grubu | www.sehrisivas.com | zara, perşembe, 25 Haziran 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçemiz Zara'da olası açılacak bir müzenin ve kent arşiv merkezinin oluşturulmasında belirleyici konumda olan kişi ve kurumlarla inisiyatif alıp ön görüşmeler yapan saygıdeğer eğitimci - yazar ALİ LAFÇI beye öncelikle Zara Kültür Araştırma Grubu olarak teşekkür ederiz.

 

 

Bu anlamda oluşturulacak bir kültür merkezi içinde yer alacak Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin yanında, Sivas'ın kültür/sanat/edebiyat ve yörenin tarihini, var olan değerlerini her alanda tanıtmanın hedeflendiği çalışmaların detayı muhataplarından Zara Vakfı ve Zaralı Sanayici İşadamları Derneği ZASİAD'ın bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

 

Yeni bir yüzyılın Sivas'ına, Sivas'ın var olan değerlerini taşımak adına 

Sivas'ı Tanıyalım, Sivas'ı Tanıtalım

 

'Kültürel mirası korumak için ilk ve en önemli adım, onu tanıtmaktır.'

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi & Sivas Giysileri ve Toprak

 

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen; o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

 

Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olacaktır.

 

 

Bu gerekçeyle; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar yayımlanacak Sivas'a dair gazeteler, dergiler, kitaplar, bültenler, rehberler ve yıllıkların tamamına yakınını tespit edip, toplayıp, bulundurmayı hedefleyen Zara Kültür Araştırma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde Sivaslı şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve akademisyenlerin çıkardıkları akademik, bilimsel, mesleki, folklorik ve kültürel yayınların önemli bir kısmını bulundurmaktadır

 

 

Sivas'ın tarihi, folklorik ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, araştırıp yayınlarıyla tanıtan Zara Kültür Araştırma Grubu; Yine Sivas'a dair ve Sivaslı sanatçıların müzik albümlerinin de yer aldığı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin daha kapsamlı olmasını hedeflemektedir.

 

Zara Kültür Araştırma Grubu olarak önerimiz; Sivil toplum kuruluşlarından Zara Vakfı ve Zasiad inisiyatif alarak bu vizyon projenin şehrimize olan kazanımlarını dikkate alarak sahiplenmesidir.

 

 

|  Sivas'ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com

Sivas’ın 100 yıllık tarihinde Sivas’a dair yayımlanmış kitapların ve müzik albümlerinin kapak fotoğraflarının yine eser sahiplerinin biyografik ve eserlerin içeriğine dair bilgilerin Sivas’ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com web sitesi üzerinden yayınlanılması. 

 

 

| ‘Giysilerde Dile Gelen Anadolu’ / Sivas kitap ve fotoğraf sergisi; Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait kıyafetleri tespit etmek ve fotoğraflamak amaçlı Sivas merkez köyleri dahil ilçelerinin kıyafetleriyle bilinen yöreler gezilip bugün için itibariyle kaybolmuş bu kıyafetleri temin edebildiğimiz kadarıyla toplayıp ya da aslına uygun bir şekilde diktirilerek bu kültürü geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Sivas yöresel kıyafetlerini tanıtan Giysilerde Dile Gelen Anadolu / Sivas adında fotoğraf sergileri açılması Türkçe ve İngilizce kitapların yayımlanması.

 

 

| Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp kitaplaştırmak

Yöremizin zengin doğal tarihi ve kültürel dokusunun iç ve dış turizme yönelik bir çekim merkezi oluşturacak şekilde tanıtılması ve böylelikle bu değerlerin daha iyi korunmasının sağlanılması amaçlı görsel çekimler yapılıp Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıp yurt içi ve yurt dışı sergiler açılması.

 

 

| Sivas ve köylerinin fotoğraflanması; Sivas ve ilçelerinin mevcut 1234 köyünün fotoğraflanıp, dron ile çekimlerinin yapılması.

 

Yöresel kıyafetli bez bebeklerin yapımı 

 

 

|Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Toprak merkezi açılması

 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı olan Zara Kültür Araştırma Grubu’nca; bu projenin bizzati yürütülmesinde görev alacak olan gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve biyografi yazarı Yakup Kadri Bozalioğlu Sivas'ın tanıtımına yönelik çekimler yapıp yayınlarının hazırlanmasını ve projeyi yürütmesinde ve tamamlanmasında tam yetkili olacaktır.

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin açılması yanısıra Sivas'ın folklorik, kültürel ve tarihi zenginliklerini, doğa ve çevreyi, köylerinin, yaylalarının fotoğraflanıp görsel tanıtımının yapılması ve yayınlarının çıkarılmasıyla Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas' ın Yeni Bir Yüzyılı'na ayrı bir değer katacaktır.

 
 
 
 
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür Araştırma Grubu

 

www.sehrisivas.com

 

 

 

 

 

 

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen;

o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

 

Dolaysıyla da;

 

 

Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'ın; 1923 - 2023 tarihleri arası 100 yılını belgeleyen Sivas Yayınları'nın ve Müzik Albümleri'nin biraraya getirilip - toplanıp, arşivlenip okuyucusunun istifade edebileceği Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Her detayı özenle çalışılıp, alt yapısı kültür grubumuzca titizlikle araştırılıp, hazırlanan... Özellikleriyle de eşi ve benzeri olmayan  böyle bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşumu Sivas'ın ekonomik, kültürel ve turizmine elbet değer katacaktır.

 

Sivaslı Taş Plak sanatçılarından Halk Ozanı Âşık Veysel'in ve Zaralı Halil Söyler'in, yine o yılların yöremiz sanatçılarına ait taş plakları, Ali Kızıltuğ'dan günümüze kadar ki Sivaslı ses sanatçılarının, âşıkların / ozanların müzik albümlerinin derli toplu tamamının var olduğu bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması.

 

Sivas merkez ve ilçeleri hakkında yayımlanmış yayınların ve yazarlarının yayınlarının tamamı. Sivas Kongresiye alakalı kitaplar, yine Sivaslı akademisyenlerin, şair ve yazarlarının, gazetecilerin yayınlarının bulunduğu bir merkez.

 

Dahasıda var!..

 

 

 

 

Sivas'ın 100 yılını belgeleyen eserlerin tamamına yakınının yer alacağı Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşumunda; ZARA VAKFI adını yazdırmak istermisiniz?..

 

Saygılarımla,

 

zara, 28 mayıs 2021

 

 

 

 

gazeteci / yayıncı

Yakup Kadri Bozalioğlu

şehr-î sivas

www.sehrisivas.com

 

 

 

 

 

 

Toplam Ziyaret: 3.568.005