Yükleniyor...
Kızılırmak gazetesi

 

1  Zara Konakları Kaderine Terkedilmemeli...

 

 

 

 

 

Yakup Kadri Bozalioğlu

 

 

Zara yerleşim itibariyle eski bir kasaba. Tarihi İpek Yolu'nun geçtiğı güzergah. Bilim ve irfan sahibi değerleriyle, okuyanıyla, sanatçısıyla, folklorik ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir yerleşke...

 

Zara'nın bugün için en eski yapısı 18. yüzyıl mimarisi olan Zara Meydan Camisi minaresi ve 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın başlarında yapılan Zara Konakları'dır. 

 

Zara Meydan Camisi minaresinde ki taş yapı ustalığının yanısıra Zara Konakları'nda ki ahşap işçiliğindeki sanat bu tarafıyla da oldukça dikkat çekmekte...

 

Bundan 40 yıl önce 13.11.1982 tarihinde, A-3880 numara ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil edilerek, sivil mimarî yapı olarak korunmaya alınan ve eski eser listesine dahil edilen Zara konakları'ndan Halil İşözen Konağı, Hakkı Şenol Konağı, Nuhların Konağı, Sami Paşa Konağı, Arnavut Şaban Efendi Konağı (Nihat Gültekin Konağı)'nın bugüne kadar ne yazık ki herhangi bir restorasyonu yapılmadı. 

 

Başta Sivas merkez olmak üzere ilçesi Divriği'de ki mevcut tüm konakların restorasyonu yapılıp  turizme kazandırılırken Zara'da ki tarihi konaklara olan bu ilgisizliğe bir anlam verilemiyor.

 

Ne varki günümüzde ve son elli yılın Zara'sında o kadar çok şey var ki yok ettiğimiz, sahip çıkamadığımız bunlardan taş yapı olan Zara Gazi İlkokulu'nun, Zara Şehitliği'nin ve Askerlik Şubesi'nin yıkılmasını durduramadık. Bugünde bir benzerini Zara Konakları için yaşıyoruz...

 

Ne acıdır ki tarihi, kültürel doğa ve folklorik değerlerimizin Zara'da yok edilişine yaşarken tanıklık etmek!..

 

 

 

 

 

 

Nihat Gültekin Konağı

 

Halil İşözen Konağı

 

Nuhların Konağı

 

Hakkı Şenol Konağı

 

 

(Veyis Efendi'nin Konağı) Dostarların Konağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  50 yıl önce Zara'da açılan Türkiye İş Bankası'nın 50 yıl sonra kapanması gündemde...

 

 

Yakup Kadri Bozalioğlu

 

 

Yaklaşık 30 - 35 yıl öncesi ilçemiz Zara'nın o yıllarda beldesi olan Şerefiye'de ilk kez bölgemizde bir banka, şubesini Ziraat Bankası'nı kapatmış, sonraki yıllarda da Akbank, ardından da Vakıflar Bankası Zara'da şubelerini kapatmış, bugün içinde Türkiye İş Bankası'nın ilçemiz Zara'da ki şubesinin kapanması gündeme gelmiştir.

 

Kapanma gerekçesini çok iyi anlamak gerek, umarım gerçek değildir.

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bankalar arasında olan Türkiye İş Bankası'nın 1970'li yılların başında bundan yarım yüzyıl önce Zara'da açılan şubesinin yaklaşık 50 yıl sonrası bugün kapananacak olması biz Zaralıları hepimizi üzmüştür.

 

 

Siyasî iradenin birlikteliğinde Zara'nın yönetici ve iş çevresiyle, yine sivil toplum kuruluşlarıyla müşterek dayanışma içerisinde bu olumsuzluğun çözüleceğine olan umudumu taşıyorum.

 

Pazar, 27 Şubat 2022

 

 

 

 

 

 

 

3► Halk Ozanı Âşık Veysel'in vefatının 50. yıldönümü olan 2023'de Sivas'da Toprak Müzesi açılmalı...

 

 

Yakup Kadri Bozalioğlu

 

 

 
》Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Âşık Veysel Yılı' olarak ilan edilen 2023'te Sivas'da Toprak Müzesi'nin açılması neden olmasın ki?..
 
 
 
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın 2004 yılında Zara'ya olan ziyaretinde Toprak Müzesi üzerine açıklaması şöyle; 
 
'Zara Kültür Araştırma Grubu'nun önerisiyle Sivas'da açılacak bir Toprak Müzesi'ni önemsiyorum. Eşi ve benzeri olmayan yürütücüsü olduğunuz bu toprak projenizi TEMA Vakfı olarak Türkiye genelinde yaygınlaştırmak isteriz...' 
 
 
 
 
'Zara Kültür Araştırma Grubu kurucusu Yakup Kadri Bozalioğlu'nun açıklaması da şöyle; 
 
'Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Zara Kültür Araştırma Grubu'muzun proje yürütücüsü olduğu ve Türkiye'de ilk kez açılacak bir 'Toprak Müzesi' fikrine 2004 yılında ilçemiz Zara'ya yaptığı ziyaretinde tanıklık yapan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 'TEMA' olarak bu projenin Âşık Veysel'in topraklarında Sivas'ta hayata geçirilmesi gerektiğini o yıllarda ifade etmişti'.
 
Pazartesi, 21 Mart 2022
 
 
 
●18 yıl öncesinin Toprak Müzesi yazısı /
-Türkiye'de Açılacak İlk Toprak Müzesi Sivas'ın Zara İlçesinde Oluşturuluyor |
'Toprağın Olimpik Ruhu' Zara Toprak Müzesi'nde Sergilenecek...
 
Sivas Zara Haber dergisi | Yıl: 5 Sayı: 21 - 2004 Sayfa: 18-19
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4► Sen Hiç KAĞNI GICILAMASI'nı Dinledin mi?..

 

 

Yakup Kadri Bozalioğlu

 

 

...O halde bilirsin, o kapınızın önünden geçen kağnıları...

Dinlemiştirsin o kağnı gıcılamalarını...
'Hayır bilmem!.. ben hiç kağnı görmedim!, gıcılamasını da hiç dinlemedim!'diyenlerden misin? yoksa...
kağnıyı göremeyip, gıcılamasını da hiç mi hiç duymamışsan çok şansızsın!..

 

 

Kağnı, yüzyıllardır Anadolu insanı için hem Milli Mücadele yıllarında cephede hemde günü birlik ihtiyaçları taşımada işlev yapmış günümüzde hemen hemen hiç kullanılmayan nostaljik bir taşıtdır...
Fotoğraf karelerine çok az düşen bir kültürün simgesidir kağnı...
Onun aheste aheste geçtiği cılgaların halen izleri vardır yaylalar da.
Anadolu'nun dağları taşları kağnıların tekerleğinin izleri ile taşlaşmıştır...
Ben bu rengi ancak bu kadar renklendirebildim...

 

 

 

Sivas - Zara / Cumhuriyet Bayramı'nın 60. yıl töreninden Kağnılı geçiş...

 

 

 

Yıl 1983; günlerden tarih olarak 29 Ekim, bundan tam 39 yıl öncesi. O büyük bayramın yapıldığı gün, o anlamlı ve tarihi derinlikleriyle bizlere miras bırakılan gün... Yeni kurulan bir devletin, ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği savaşın sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin Cumhuriyetin 60. yılı o gün...

 

 

39 yıl öncesi kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nda; kurtuluş savaşı yıllarını ve milli mücadelenin yaşanmışlığını kıyafetleriyle anlatan KAĞNILI geçiş töreninin yapıldığı fotoğraftaki alan Zara Kent Meydanı'ydı.

 

Cumhuriyet Bayramı'nın 60. yılı kutlamasına Zara'dan tanıklık edip, fotoğraflayan olarak bugün; 99 yıl öncesinin milli mücadelesini 100. yılına taşıtan ecdatlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum.

 

 

 

 

 

 

5► Bir Şehre Değer Katmak?..

 

Yakup Kadri Bozalioğlu

 

Yeni bir yüzyılın Sivas'ına, Sivas'ın var olan değerlerini taşımak adına Sivas'ı Tanıyalım, Sivas'ı Tanıtalım 'Kültürel mirası korumak için ilk ve en önemli adım, onu tanıtmaktır.'

 

 

Anadolu coğrafyasına baktığımızda Sivas; 16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden Pir Sultan Abdal'la başlayan; Şemseddin Sivâsî, Âşık RuhsatîÂşık Veysel ve Zaralı Halil Söyler gibi değerlerimizi yetiştiren evrensel bir şehirdir.

Sivas, Sivaslı düşünürlerin, fikir adamlarının, âşık ve ozanların, türkü okuyanların, divan şairlerinin, halk edebiyatçılarının, gazetecilerin ve sanatkârların şehridir.

Osmanlı egemenliğindeyken eyalet merkezi olan, Selçuklu Devleti'ne de başkentlik yapan Sivas, Cumhuriyet tarihinde önemli bir rol üstlenen Cumhuriyet şehridir.

Ulu önder Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Döneminde 108 gün kalıp, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102 yıl önce yapıldığı, 2019 tarihinde de 4 Eylül'ün 100. yılının kutlandığı, her kültürün evrensel renklerini içinde barındıran 'Kültürümüzün Bereketli Toprağı'dır Şehr-î Sivas.

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen; o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

 

Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olacaktır.

 

Dolaysıyla da;

 

Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'ın; 1923 - 2023 tarihleri arası 100 yılını belgeleyen Sivas Yayınları'nın ve Müzik Albümleri'nin biraraya getirilip - toplanıp, arşivlenip okuyucusunun istifade edebileceği Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu gerekçeyle; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar yayımlanacak Sivas'a dair bir kısım gazetelerin, dergiler, kitaplar, bültenler, rehberler ve yıllıkların tamamına yakınını tespit edip, toplayıp, bulundurmayı hedefleyen Zara Kültür Araştırma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde Sivaslı şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve akademisyenlerin çıkardıkları akademik, bilimsel, mesleki, folklorik ve kültürel yayınların önemli bir kısmını bulundurmaktadır

 

Her detayı özenle çalışılıp, alt yapısı Zara Kültür Araştırma Grubu'nca titizlikle araştırılıp, hazırlanan; özellikleriyle de eşi ve benzeri olmayan  böyle bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşumu Sivas'ın ekonomik, kültürel ve turizmine elbet değer katacaktır.

 

Sivas'ın tarihi, folklorik ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, araştırıp yayınlarıyla tanıtan Zara Kültür Araştırma Grubu; Yine Sivas'a dair ve Sivaslı sanatçıların müzik albümlerinin de yer aldığı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin daha kapsamlı olmasını hedeflemektedir.

 

Böylelikle; Sivaslı Taş Plak sanatçılarından Halk Ozanı Âşık Veysel'in ve Zaralı Halil Söyler'in, yine o yılların yöremiz sanatçılarına ait taş plakları, Ali Kızıltuğ'dan günümüze kadar ki Sivaslı ses sanatçılarının, âşıkların / ozanların müzik albümlerinin derli toplu tamamının var olacağı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması sağlanacaktır.

 

Sivas merkez ve ilçeleri hakkında yayımlanmış yayınların ve yazarlarının yayınlarının tamamının ve Sivas Kongresiye alakalı kitapların, yine Sivaslı akademisyenlerin, şair ve yazarlarının, gazetecilerin yayınlarının bulunacağı Sivas Kent Arşiv Merkeziyle Sivas'a dair eserleri Sivas'ı her alanda tanımak isteyenlerin yararlanabileceği ortamı hazırlamak amaçlanmaktadır.

 

 

<1>|  Sivas'ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com

Sivas’ın 100 yıllık tarihinde Sivas’a dair yayımlanmış kitapların ve müzik albümlerinin kapak fotoğraflarının yine eser sahiplerinin biyografik ve eserlerin içeriğine dair bilgilerin Sivas’ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com web sitesi üzerinden yayınlanılması..

 

 

<2>| ‘Giysilerde Dile Gelen Anadolu’ / Sivas yöresel kıyafetleri üzerine kitaplar ve ve kıyafetlerin tanıtımıyla ilgili fotoğraf sergileri; Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait kıyafetleri tespit etmek ve fotoğraflamak amaçlı Sivas merkez köyleri dahil ilçelerinin kıyafetleriyle bilinen yöreler gezilip bugün için itibariyle kaybolmuş bu kıyafetleri temin edebildiğimiz kadarıyla toplayıp ya da aslına uygun bir şekilde diktirilerek bu kültürü geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Sivas yöresel kıyafetlerini tanıtan Giysilerde Dile Gelen Anadolu / Sivas  adında fotoğraf sergileri açılması, Türkçe ve İngilizce kitapların yayımlanması.

 

 

<3>| Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp kitaplaştırmak

Yöremizin zengin doğal tarihi ve kültürel dokusunun iç ve dış turizme yönelik bir çekim merkezi oluşturacak şekilde tanıtılması ve böylelikle bu değerlerin daha iyi korunmasının sağlanılması amaçlı görsel çekimler yapılıp Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıp yurt içi ve yurt dışı fotoğraf sergileri açılması.

 

<4>| Sivas ve köylerinin fotoğraflanması; Sivas ve ilçelerinin mevcut 1234 köyünün fotoğraflanıp, dron ile çekimlerinin yapılması.

 

<5>| Yöresel kıyafetli bez bebeklerin yapımıYöresel kıyafetli bez bebek yapımcısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Nilgün Bozalioğlu tarafından üretilen bez bebekler... 

 

<6>| Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye'de İlk kez Toprak Merkezi açılması... •2004 yılında TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca bu yapılan çalışma için Zara'ya gelmiş, 'TEMA olarak bizler yapabilirmiyiz' demişti... Toprak haberi 2004 tarihinde Sivas Zara Haber dergisi'nin 21. sayısında yayımlanmıştır.

 

 

Kurucusu olduğum Zara Kültür Araştırma Grubu olarak önerimiz;Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nce, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olmak üzere Sivas'ın sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı dahilinde şehrimiz Sivas'ın, Sivas'ı Tanıma ve Sivas'ı Tanıtma adına 'Bir Şehre Değer' katacak kazanımlarının dikkate alınarak sahiplenilmesidir.

 

 

Böylelikle; Sivas'ın folklorik, kültürel ve tarihi zenginliklerini, doğa ve çevreyi, köylerinin, yaylalarının fotoğraflanıp görsel tanıtımının yapılması ve yayınlarının çıkarılmasıyla Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas ın Yeni Bir Yüzyılı'na ayrı bir değer katacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koca Reis

Yıl 2009, Mart ayının son günü

 

Kocatepe Camisinin avlusu kalabalık

Sanki mahşer yeri

Muhsin Yazıcıoğlu'nu uğurluyor sevenleri

Tabutunun üstüne albayrak örtüldü

Gözyaşları KOCA REİS için döküldü

 

 

Gönüllerde yaşayan insanlar ölmez

Türklerin soyu artar, eksilmez

Bu dava mahşere kadar bitmez

 

 

Çok çileler çektin davan uğruna

Türk dünyası bastı seni bağrına 

Dört bir yandan katıldılar yasına

 

 

Gönüllülerde yaşayan insanlar ölmez

Türklerin soyu artar, eksilmez

Bu dava mahşere kadar bitmez

 

 

Cennette sana bir köşe verecek Tanrı

Yurdu'na hizmet edeni unutmaz halkı

Gün gelecek çıkacaksın sen haklı

 

 

Gönüllerde yaşayan insan ölmez,

Türklerin soyu artar, eksilmez

Bu dava mahşere kadar bitmez

 

 

Türk dünyasının Alpereni, Oğuzun soyu

Rahat uyu kabirde sen rahat uyu

Türklerin dünyada tükenmez soyu

 

31 Mart 2009  M. İhsan İşözen

 

 

 

 

Son Haber

 

 

Alo ben, İHA muhabiri İsmail Güneş'im

Helikopterimiz düştü

Yerimizi tespit edin

Sesin kulaklarda kaldı

Karlı dağlar sizi aldı

 

Oy dağlar karlı dağlar

Başı dumanlı dağlar

Altı yiğidi alan

Ak kefene saran dağlar

 

Ayağım kırık üşüyorum

Hiç bir yeri görmüyorum

Ne yapayım bilmiyorum

Sesin kulaklarda kaldı

Karlı dağlar sizi aldı

 

Oy dağlar karlı dağlar

Başı dumanlı dağlar

Altı yiğidi alan

Ak kefene saran dağlar

 

Acı haber tez duyuldu

Türkiye yasa boğuldu

Son haberinde bu oldu

Sesin kulaklarda kaldı

Karlı dağlar sizi aldı

 

 

2 Nisan 2009  M. İhsan İşözen

 

 

 

Toplam Ziyaret: 3.661.693