Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin Yeri, Önemi■ nurdane özdemir
Sivas Kent Arşivi ■Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin Yeri, Önemi■ nurdane özdemir

 

 

 

 

 

 

 

araştırma

 

Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin Yeri, Önemi 

 

 

Nurdane Özdemir

[   sivas / divriği  ]

ISBN: 975-7284-01-7

YediGece Kitapları

Nurol Matbaacılık Ankara Aralık 1997 320 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadolu Halk Kültüründe Resim, Heykel ve Müziğin Yeri, Önemi; kitabının yazarı Nurdane Özdemir araştırma kitabını şöyle yorumluyor. "XI. yüzyılda Anadolu'ya gelerek egemen olan Türkler, Orta Asya'dan getirdikleri sanatla, Anadolu’da karşılaştıkları binlerce yıllık medeniyetin ürünleri olan yapıtlardan esinlenerek, dokuz yüz yıldan fazla bir süredir Anadolu'da büyük bir sanat zenginliği yarattılar."

 

Bu kitap, güzel sanat dallarından resim, heykel ve müziğin dokuz yüz yılı aşan Anadolu Türk kültüründeki dönemsel gelişimini bir arada inceliyor. Kitap, genellikle ayrı olarak ele alınan bu sanat dallarının beraber incelenmesinin; sanatseverler, öğrenciler ve araştırmacılara kolaylık sağlayacağı düşünülerek hazırlanmış.

 

 

 

İçindekiler
Önsöz
Giriş
 
1. Bölüm 
Anadolu Selçukluları'nda Resim ve Heykel Sanatı
İslamiyetten Önce Türklerde Resim Sanatı
•İslamiyette Resme Bakış 
•Anadolu Selçukluları'nda Resim Sanatı
•Anadolu Selçukluları'nda Minyatür Sanatı
•İslamiyetten Önce Türklerde Heykel Sanatı
Anadolu Selçukluları'nda Heykel Sanatı
•Anadolu Selçukluları'nda Mezar Taşları
 
2. Bölüm 
Osmanlı Döneminde Resim ve Heykel Sanatı
Beylikler ve Osmanlı Döneminde Süsleme ve Küçük Sanatlar
Türk Bezeme Sanatında Kullanılan Motif ve Desen Grupları
•Osmanlı Dönemi Türk Minyatür Sanatı  
  Osmanlı Dönemi Türk Minyatür Sanatının Başlangıcı
  Sultan l. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Türk Minyatür Sanatı
  Klasik Dönem Türk Minyatür Sanatı
​  Sultan III. Mehmet Dönemi Türk Minyatür Sanatı
  XVII. Yüzyıl Türk Minyatür Sanatı
  XVIII. Yüzyıl Türk Minyatür Sanatı
  XIX. Yüzyıl Türk Minyatür Sanatı
•Hat Sanatı
​•XVIII. ve XIX. Yüzyıl Duvar Resimleri
•XIX. Yüzyılda Anadolu Halk Resmi
•Çarşı Ressamları
•Osmanlı Dönemi Hat Sanatı
•Osmanlı Döneminde Oymacılık
•Osmanlı Dönemi Heykel Sanat
•Osmanlı Dönemi Çini Sanatı
•Osmanlı Dönemi Alçı ve Taş Bezeme Sanatı
•Osmanlı Dönemi Mezar Taşları
•Osmanlı Dönemi Keramik Sanatı
•Osmanlı Döneminde Camcılık
•Osmanlı Dönemi Kakma Sanatı
•Osmanlı Dönemi Maden Sanatı
•Osmanlı Döneminde Ahşap Yapıtlar ve Sedefçilik
•Osmanlı Dönemi Ebrû Sanatı
•Osmanlı Dönemi Tezhip Sanatı
•Osmanlı Döneminde Batılı Anlamda Resim Sanatı
•Yabancı Ressamların Osmanlı Topraklarına İlgisi
 
 
3. Bölüm 
Cumhuriyet Döneminde Resim ve Heykel Sanatı
Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı
  Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği
  D Grubu
  Devlet Resim Heykel Sergileri
  Yeniler Grubu
  Yeniler Grubu'nun Başlıca Temsilcileri
  Onlar Grubu
  Türkiye'de Soyut Resim
  1914 Kuşağı Ressamlarının Toplumsal Sorunlara Eğilmesi
  Resim Sanatçılarının Yurt Gezileri
  Akademi Reformu
  İstanbul'da Resim Heykel Müzesi
  Türk Resminde Gerçeküstücü Eğilimler
  Cumhuriyet Döneminde Sanatçıların Paris ve Batı Tutkusu
  Türk Resim Sanatında Figüratif Anlayış ve Soyut Eğilimlerin Süreklilik Kazanması
  Cumhuriyet Döneminde Grafik Sanatlar
  Cumhuriyet  Döneminde Karikatür
  Türk Resim Sanatının Sorunları
•Cumhuriyet Döneminde Minyatür Sanatı
•Cumhuriyet Döneminde Hat Sanatı
•Cumhuriyet Döneminde Heykel Sanatı
•Türk Heykeltraşlarının Etkinlikleri
•Türk Heykel Sanatının Sorunları
 
 
4. Bölüm 
Anadolu Selçukluları'nda Müzik
İslâmiyetten Önce Türklerde Müzik
•İslâm Düşüncesinde Müzik
•Anadolu Selçukluları'nda Askeri Müzik
•Anadolu Selçukluları'nda Mevlevî Müziği
•Anadolu Selçukluları'nda Ozanlar
•Anadolu Selçukluları'nda Oyunlar
•Anadolu Selçukluları'nda Halk Müziği
 
 
 
5. Bölüm 
Osmanlı Döneminde Müzik
XV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılar'da Müzik
•XV. Yüzyılda Osmanlılar'da Askeri Müzik
  Enderun-ı Hümayun
  Mehter Türleri
  Tabl-ü Alem Mehterleri
  Mehter Esnafı
Osmanlılar'da Mevlevî Müziği
•Osmanlılar'da Müzik Aletleri
•XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar Türk Müziği Nazariyatında ki Gelişmeler
•Türklere Ait Müzik Kitapları
 
 
 
 
6. Bölüm 
Cumhuriyet Döneminde Müzik
Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği
•1920'li ve 30' lu Kuşaklar
•Türkiye'de Müzik Eğitimi
•Türkiye'de Seslendirme Kurumları

 

Toplam Ziyaret: 3.660.201