Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Sivaslı Son Devir Osmanlı Uleması■ Erol Kaya - Nurettin Birol ::Koyulhisar::
Sivas Kent Arşivi ■Sivaslı Son Devir Osmanlı Uleması■ Erol Kaya - Nurettin Birol ::Koyulhisar::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivaslı Son Devir Osmanlı Uleması

 

Prof. Dr Erol Kaya - Dr. Nurettin Birol
                                    [sivas / koyulhisar]

ISBN: 
Arı Sanat Yayınevi

İstanbul Aralık 2019 182 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivaslı Son Devir Osmanlı Uleması; Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın son kırk yılı ile 20. yüzyılın ilk otuz yılı arasındaki dönemde yaşamış Sivas doğumlu ulemanın biyografisini ihtiva etmektedir. Diğer bir deyişle, Osmanlı Devleti'nde doğmuş ve yine o dönemde ömürlerini tamamlamış ulema ile Osmanlı Devleti'nde doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde ömrünü tamamlamış kişilerin biyografileri çalışılmıştır. Bir anlamda Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte ulemanın biyografileri üzerinden bir durum tespiti yapılarak bu geçiş dönemindeki Osmanlı ilmiyesine ait bazı verilerin ortaya konulmasına da gayret edilmiştir.

Toplam Ziyaret: 3.260.500