Yükleniyor...
Sivas'ta Muzaffer Sarısözen Radyoevi Açılmalı...

 

 
 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurdun en ücra köşelerine giderek, yörenin kaybolmaya yüz tutmuş türkülerini toparlayıp notaya alınmasında ve TRT'ye kazandırılmasında çok büyük çalışma ve katkıları bulunan Yurttan Sesler Topluğu'nun Kurucusu ve Türk Halk Müziği Derlemecisi Muzaffer Sarısözen adının verilebileceği Muzaffer Sarısözen Radyoevi Sivas'ta açılmalı...
 
Toplam Ziyaret: 3.709.897