Yükleniyor...
ZaraZara
 

 

 

 

   Bir Şehre Değer Katmak

   Yeni bir yüzyılın Sivas'ına, Sivas'ın var olan değerlerini taşımak adına 

     Sivas'ı Tanıyalım, Sivas'ı Tanıtalım

     'Kültürel mirası korumak için ilk ve en önemli adım, onu tanıtmaktır.'

 

 

 

 

 

     İlçemiz Zara'da olası açılacak bir müzenin ve kent arşiv merkezinin oluşturulmasında belirleyici konumda olan kişi ve kurumlarla inisiyatif alıp ön görüşmeler yapan saygıdeğer eğitimci - yazar Ali Lafçı beye öncelikle Zara Kültür Araştırma Grubu olarak teşekkür ederiz.

 

 

     Bu anlamda oluşturulacak bir kültür merkezi içinde yer alacak Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin ve Sivas'ın kültür/sanat/edebiyat olmak üzere yörenin var olan değerlerinin her alanda tanıtılmasının hedeflendiği çalışmaların detayları muhataplarından Zara Vakfı ve Zaralı Sanayici İşadamları Derneği ZASİAD'ın bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

 

Şehr-î Sivas
Anadolu coğrafyasına baktığımızda Sivas; 16. yüzyılda yaşamış halk şairlerinden Pir Sultan Abdal'la başlayan; Şemseddin Sivâsî, Âşık RuhsatîÂşık Veysel ve Zaralı Halil Söyler gibi değerlerimizi yetiştiren evrensel bir şehirdir.

Sivas, Sivaslı düşünürlerin, fikir adamlarının, âşık ve ozanların, türkü okuyanların, divan şairlerinin, halk edebiyatçılarının, gazetecilerin ve sanatkârların şehridir.

Osmanlı egemenliğindeyken eyalet merkezi olan, Selçuklu Devleti'ne de başkentlik yapan Sivas, cumhuriyet tarihinde önemli bir rol üstlenen Cumhuriyet şehridir.

Ulu önder Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Döneminde 108 gün kalıp, 4 Eylül Sivas Kongresinin yüz yıl önce yapıldığı, 2019 tarihinde de 4 Eylül'ün 100. yılının kutlandığı, her kültürün evrensel renklerini içinde barındıran 'Kültürümüzün Bereketli Toprağı'dır Şehr-î Sivas.

 

 

 

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen;

o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

 

 

Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olacaktır.

 

 

Dolaysıyla da;

 

 

Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'ın; 1923 - 2023 tarihleri arası 100 yılını belgeleyen Sivas Yayınları'nın ve Müzik Albümleri'nin biraraya getirilip - toplanıp, arşivlenip okuyucusunun istifade edebileceği Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu gerekçeyle; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar yayımlanacak Sivas'a dair bir kısım gazetelerin,  dergiler, kitaplar, bültenler, rehberler ve yıllıkların tamamına yakınını tespit edip, toplayıp, bulundurmayı hedefleyen Zara Kültür Araştırma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde Sivaslı şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve akademisyenlerin çıkardıkları akademik, bilimsel, mesleki, folklorik ve kültürel yayınların önemli bir kısmını bulundurmaktadır

 

 

Her detayı özenle çalışılıp, alt yapısı kültür grubumuzca titizlikle araştırılıp, hazırlanan... Özellikleriyle de eşi ve benzeri olmayan  böyle bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşumu Sivas'ın ekonomik, kültürel ve turizmine elbet değer katacaktır.

 

 

Sivas'ın tarihi, folklorik ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, araştırıp yayınlarıyla tanıtan Zara Kültür Araştırma Grubu; Yine Sivas'a dair ve Sivaslı sanatçıların müzik albümlerinin de yer aldığı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin daha kapsamlı olmasını hedeflemektedir.

 

 

Böylelikle; Sivaslı Taş Plak sanatçılarından Halk Ozanı Âşık Veysel'in ve Zaralı Halil Söyler'in, yine o yılların yöremiz sanatçılarına ait taş plakları, Ali Kızıltuğ'dan günümüze kadar ki Sivaslı ses sanatçılarının, âşıkların / ozanların müzik albümlerinin derli toplu tamamının var olacağı bir Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin oluşturulması sağlanacaktır.

 

Sivas merkez ve ilçeleri hakkında yayımlanmış yayınların ve yazarlarının yayınlarının tamamının ve Sivas Kongresiye alakalı kitapların, yine Sivaslı akademisyenlerin, şair ve yazarlarının, gazetecilerin yayınlarının bulunacağı Sivas Kent Arşiv Merkeziyle Sivas'a dair eserleri Sivas'ı her alanda tanımak isteyenlerin yararlanabileceği ortamı hazırlamak amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

|  Sivas'ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com

Sivas’ın 100 yıllık tarihinde Sivas’a dair yayımlanmış kitapların ve müzik albümlerinin kapak fotoğraflarının yine eser sahiplerinin biyografik ve eserlerin içeriğine dair bilgilerin Sivas’ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com web sitesi üzerinden yayınlanılması.

tek bir sayfadan sivas kitaplarına ulaşmak...

 

 

 

| ‘Giysilerde Dile Gelen Anadolu’ / Sivas kitap ve fotoğraf sergisi; Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait kıyafetleri tespit etmek ve fotoğraflamak amaçlı Sivas merkez köyleri dahil ilçelerinin kıyafetleriyle bilinen yöreler gezilip bugün için itibariyle kaybolmuş bu kıyafetleri temin edebildiğimiz kadarıyla toplayıp ya da aslına uygun bir şekilde diktirilerek bu kültürü geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Sivas yöresel kıyafetlerini tanıtan Giysilerde Dile Gelen Anadolu / Sivas / Zara adında fotoğraf sergileri açılması, Türkçe ve İngilizce kitapların yayımlanması.

 

fotoğraflar: yakup kadri bozalioğlu

Giysilerde Dile Gelen Anadolu / Sivas / Zara fotoğraflarıyla yurt içi ve yurt dışı sergiler açmak...

 

 

 

| Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp kitaplaştırmak

Yöremizin zengin doğal tarihi ve kültürel dokusunun iç ve dış turizme yönelik bir çekim merkezi oluşturacak şekilde tanıtılması ve böylelikle bu değerlerin daha iyi korunmasının sağlanılması amaçlı görsel çekimler yapılıp Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıp yurt içi ve yurt dışı fotoğraf sergileri açılması.

 

 

 

| Sivas ve köylerinin fotoğraflanması; Sivas ve ilçelerinin mevcut 1234 köyünün fotoğraflanıp, dron ile çekimlerinin yapılması.

 

 

Yöresel kıyafetli bez bebeklerin yapımı

Yöresel kıyafetli bez bebek yapımcısı Nilgün Bozalioğlu tarafından üretilen bez bebekler... 

 

 

 

| Sivas'a ve Zara'ya dair fotoğraf ve kamera kayıtları arşivi; 1973 - 2021 tarihleri arası çekilen  arşivimizdeki fotoğraflar yöremize dair çıkaracağımız kitaplarımızda kullandırılacaktır.

1995 - 2021 tarihleri arası arşivimiz... 

 

 

 

Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Toprak merkezi açılması...

•2004 yılında TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca bu yaptığımız çalışma için Zara'ya gelmiş, TEMA olarak bizler yapabilirmiyiz demişti. Toprak haberi 2004 tarihinde Sivas Zara Haber dergisi'nin 21. sayısında yayımlanmıştır.

 

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi'nin açılması yanısıra Sivas'ın folklorik, kültürel ve tarihi zenginliklerini, doğa ve çevreyi, köylerinin, yaylalarının fotoğraflanıp görsel tanıtımının yapılması ve yayınlarının çıkarılmasıyla Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas' ın Yeni Bir Yüzyılı'na ayrı bir değer katacaktır.

 

 

 

Zara Kültür Araştırma Grubu olarak önerimiz; Sivil toplum kuruluşlarından Zara Vakfı'nın ve ZASİAD'ın inisiyatif alarak bu vizyon projenin şehrimize olan kazanımlarını dikkate alarak sahiplenmesidir.

 

 

 

 

Zara Vakfı ve ZASİAD 'ın vereceği katkılardan dolayı Zara Kültür Araştırma Grubu çıkaracağı yayınlarında, web sitelerinde, folklorik ve kültürel alan araştırmalarında, Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde ki arşiv çalışmalarında, fotoğraf sergilerinde; vakfın ve derneğin faaliyetlerine, yönetim kurulu başkanlarının açıklamalarına ve çıkacak olan yayınların sunuş yazılarına yer verecektir.

 

 

Şöyleki; sivas'ın internete taşınan belgesi www.sehrisivas.com.com 'da yaklaşık olarak on bin sayfa olarak hazırlanan web sitesinin (altta örnekte olduğu gibi) her bir sayfasında Zara Vakfı, ZASİAD, Zara Kültür Araştırma Grubu ve Müzenin (Temur Emlak) logoları yer alacak şekilde tasarımlanıp, logolar tıklandığında ilgili kuruluşların faaliyetlerine ve tanıtımına yer verilecektir.

 

 

 

 

Netice olarakSivas ili, ilçeleri, beldeleri ve köylerinde özellikle kültürümüzün folklorik öğelerini; yazılı ve görsel araçlarla kalıcı hale getirip, kültürümüzü en geniş kitlelere yansıtma amacında olan ilkleriprojeleri ve organizasyonları ile bilinen Zara Kültür Araştırma Grubu bu alanda yürüteceği çalışmalarda etkin olabilmesi için 24 yıllık kuruluşunun yanısıra 45 yıllık mesleki deneyimleriyle, fotoğraf arşiviyle, Sivas'a dair kitap koleksiyonuyla bu faaliyetlerin sürdürebilmesi adına Beşyüzbin TL talep etmektedir, Takdir buyurursanız bu yola bugünden çıkmaya hazırız.

 

 

Saygılarımla,

 

 

Yakup Kadri Bozalioğlu | folklor araştırmacısı / yayıncı

| zara kültür araştırma grubu | www.sehrisivas.com | zara, perşembe, 25 Haziran 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi ve Müzesi için yaklaşık 500 - 600 metrekarelik mevcut yer...

 

Zara'da eski Hükümet Konağının çevresinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait yaklaşık 500 - 600 metrekarelik yuvarlak daire içine aldığımız alan Sivas Kent Arşiv Merkezi ve Müzesi'nin yapılabilecegi konumdadır. Bu yerin hemen yanıbaşında belediyeye ait otopark mevcut olup, alan ve çevre düzenlemesi dahilinde saat kulesi ve park yapılmakta ön kısmı Kızılırmak Sosyal Tesisleri'ne bakmaktadır.

 

 

Toplam Ziyaret: 3.709.792