Yükleniyor...
Dr. Öğr. Üyesi Sezai Bekdemir :::::Kangal:::::
Dr. Öğr. Üyesi Sezai Bekdemir :::::Kangal:::::
Dr. Öğr. Üyesi Sezai Bekdemir 

 

Akademisyen - Yazar
Yozgat Bozok Üniversitesi Temel İslam Bilimleri
Fıkıh Anabilim Dalı Başkanı

 

 

araştırma, biyografik yazı; yakup kadri bozalioğlu

 


Sezai Bekdemir; 1979 Sivas/Kangal Kızıldikme köyü doğumlu. 2002 yılı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

2006 tarihinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans tezi olan Nassların Umumunun Kıyasla Tahsisi'ni hazırladı. 2016 yılında da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde Sadrüşşeria es-Sâni'nin Hukukçuluğu (Et-Tavzîh fi Halli Ğavâmizi't Tenkîh) teziyle doktorasını yaptı.

Sezai Bekdemir; 2016 - 2017 tarihleri arası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

 
 
 
 
Kitapları 


■Niçin Duâlarım Kabul Olmuyor?
ISBN: 978-605-62852-1-9
Şahin Ofset Matbaa Sivas 2012 230 sayfa

■MBSTS - Nakil - Vekil Sınavları İçin İlmihal Siyer Test Kitabı
ISBN: 
2017

Orta Asya'da Hanefiliğin Gelişimi Sadrüşşeria Ubeydullah B. Mes'ud
ISBN: 
2017

■Arapça'da Ta'viz Olgusu Lafzatullah'ın Kökeni
ISBN: 
2017
 
Nasların Işığında Duânın Hükmü ve Âdâbı
ISBN: 
Kitap Dünyası
2019
 
■Nafaka İlmihâli
ISBN: 
Kitap Dünyası
2017
 


■Mükemmel Örnek Hz. Muhammed s.a.v.
Editör: Yrd. Doç. Dr. Sezai Bekdemir
Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi Yayınları
2017

 

Toplam Ziyaret: 3.710.386