Yükleniyor...
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler :::::Zara:::::
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler :::::Zara:::::
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler 


Sosyolog
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı


1969 Sivas/Zara Akdeğirmen köyü yeni adıyla Halhavu doğumlu.

Yabancı Dil: Fransızca

Öğrenim Durumu: 
1986-1990 (Lisans) : Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu.
1990-1993 (Yüksek Lisans): Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı)
1998-2005 (Doktora): Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Yüksek Lisans Tez Konusu: Türkiye'de Son On Yılda İstatistiklere Yansıyan İntihar
Olayları ile Sivas Örneğinin Sosyolojik Açıdan Karşılaştırılması.

Doktora Tez Konusu: Barajlar ve Sürdürülebilir Kalkınma: Atatürk Barajı Örneği

 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler Kitapları Bibliyografyası

 
 
 
Kitapları 


■Suya Batan Güneş: Samsat
ISBN: ISBN: 975-6194-47-2
Turhan Kitabevi
Ankara Mart 2006 188 sayfa

■Yaşamın Suyla Dansı: Barajlar ve Sürdürülebilir Kalkınma
ISBN: 978-975-6194-93-5
Turhan Kitabevi
Ankara Ocak 2007 318 sayfa

■İnternet'teki Köyler
ISBN: 978-9944-265-47-8
Mete Yıldız - Zuhal Güler Parlak
Turhan Kitabevi
Ankara 2008 131 sayfa

■Yeni İmparatorluk Çağı
ISBN: 
Say Yayınları
2008 424 sayfa

■Bölgesel Kalkınmanın Can Suyu: GAP
Birsen Gökçe - Aytül Kasapoğlu - Nilay Çabuk Kaya - Zuhal Güler
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sosyoloji Derneği Yayını
Ankara 2010 419 sayfa

■Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Birsen Gökçe - Zuhal Güler
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları
2011

 

Toplam Ziyaret: 3.710.168