Yükleniyor...
N. Yücel Mutlu ::yazar:: :::::Sivas:::::
N. Yücel Mutlu ::yazar:: :::::Sivas:::::
N. Yücel Mutlu 


 

Yazar


1937 Sivas doğumlu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitapları 


■Bayındırlık Bakanlığı Tarihi 1920-1988
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Matbaası Ankara 1989 Birinci Baskı 216 sayfa

-Bayındırlık Bakanlığı Târihi 8 Ekim 1848 - 31 Aralık 2004
ISBN: 
Ankara 2005 -Genişletilmiş İkinci Baskı- 448 sayfa

■İslâm, Lâiklik ve Kenan Evren
Rehber Yayınları
Ankara 1995 185 sayfa

■Endülüs Gerçeği ve Türkiye'nin Geleceği
ISBN: 
Babıali Kültür Yayıncılığı
İstanbul 2001

■Dâru'r-Râha'dan Abdiağa Konağı'na (râhatoğulları / mütevellîzâdeler) 1321-2001
ISBN: 
Özbelsan Yayınları
2003

■Sivas İ'dâdisi / Sivas Lisesi osmanlı devletinin 19. ve 20. asırdaki eğitim hamlesi içinde sivas'ın yeri ve sivas lisesi'nin başlangıcı ile sivas'lı bir öğretmenin meslek hayatı
ISBN: 
2007 148 sayfa

■Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi'nde Sivas ve İlçeleri
ISBN: 
Buruciye Yayınları
2010 207 sayfa

■Sivas İli İdârî Birimlerine Âit Eski ve Yeni Yer Adları (1847-2011)
ISBN: 
Buruciye Yayınları
Ocak 2011 239 sayfa

Masal Babası Sivaslı Eflâtun Cem Güney hayatı ve eserleri
ISBN: 978-975-98082-4-2
Buruciye Yayınları
Önder Matbaacılık Ankara 2011 99 sayfa

■Millî Mücâdele Yıllarında Sivas'da Yenihan ve Koçgiri Ayaklanmaları 
(1919-1920-1921 Olayları)
ISBN: 978-975-98082-6-6
Buruciye Yayınları
Önder Matbaacılık Ankara 2013 191 sayfa
 
Selçuklu'nun Sivas'a İlk Mührü Sivas Dârü'ş Şifâsı (Şifaiye Medresesi)
ISBN: 
Ankara 2018
 
■Sivas'ta Kütüphâneciliğin Geçmişi ve  Dâru'r Râha (Ziya Bey) Kütüphânesi
ISBN: 
Ankara 2016

 

Toplam Ziyaret: 2.845.081