Yükleniyor...
Prof. Dr. İsmet Çetin :akademisyen - yazar: :::::Kangal:::::
Prof. Dr. İsmet Çetin 


Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


25.07.1957 Sivas Alacahan doğumlu.
İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı.
1980 Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bülümü'nden mezun oldu.
1988 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Türk Halk Hikâyeleri İçinde Hikâye-i Uğru Kadı" isimli tezle yüksek lisans, yine aynı enstitüde 1995 yılında "Türk Edebiyatı'nda Hazret-i Ali Cenknâmeleri" isimli tez ile doktora öğrenimini tamamladı.

1980 Kültür Bakanlığı'nda memuriyete başladı. Adı geçen bakanlıkta folklor araştırmacısı olarak çalışmakta iken 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Hizmet verdiği bölümde, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Destanî Türk Edebiyatı, Anlatım Türleri, Türk Halk Bilimi Metodolojisi, Türk Halk Edebiyatı ve Metin Tahlilleri, Türk Kültür Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri; Üniversite'ye bağlı değişik fakültelerde de Türk Dili derslerini okuttu. Yüksek lisans ve doktora derslerinde, Destanî Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Halk Edebiyatı, Âşık Edebiyatı dersleri okuttu.

2001-2002 öğretim yılında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.
1996'dan beri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nde Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı)'nda görev yapmaktadır.
İngilizce bilmektedir.

    http://www.zarakultur.com/anasayfa/default.asp?PG=714

 

Kitapları 


-Hasret
Ankara 1991

-Kızıl Elma
ISBN: 975-35-3
Ecdâd Yayınları
Has - Soy matbaası Ankara 1997 1. Baskı 123 sayfa

-Kızılelma
ISBN: 
Kurgan Edebiyat
2012 - 2. Baskı 218 sayfa

-Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri
ISBN: 975-17-1847-3
Kültür Bakanlığı Yayınları
Ankara 1997 467 sayfa

-Geleneksel Türk Tiyatrosu 
Hazırlayanlar: Dr. İsmet Çetin - Ayşe Yücel - Ali Yakıcı
Türk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları
Ankara 1999

-Tursun Fakih - Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Mesnevîleri
ISBN:975-94843-6-0
İLESAM Yayınları
Has - Soy Matbaacılık Ankara 2002 304 sayfa

-Türk Dünyası Nevruz Şiirleri Antolojisi
İsmet Çetin - M. Öcal Oğuz - Nilgül Aytuzlar - Tuba Saltık Özkan - Ayşe Yavuz
ISBN: 975-16-1703-0
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları
Ankara 2004 166+13 sayfa

-Tursun Fakih, Gazavât-ı Muhammed Hanefi
2008

-Alacahanlı Fahimî
2008

-Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri
1997

-Tursun Fakih, Gazavât-ı Mukaffa
2008

-Tursun Fakih, Gazavât-ı Umman
2008

-Fahimî Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı
2010

-Kızılelma
ISBN: 
Kurgan Edebiyat
Ankara 2012 218 sayfa

-Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri
Editör: Prof. Dr. İsmet Çetin
1. Baskı

-Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri
Editör: Prof. Dr. İsmet Çetin
Nobel Akademik Yayıncılık
Nisan 2015 - 2. Baskı 452 sayfa


-Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat 1; Edebiyatı 2; Edebiyatı 3 Edebiyat 4 (Komisyon) Ankara 1993 MEB Yayınları Nu:2574E d i t ö r l ü k l e r i: 
-IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri Ankara 1999

-Himmet Biray Özel Sayısı
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ankara 1999
Toplam Ziyaret: 3.710.285