Yükleniyor...
Prof. Dr. Şahin Uçar :::::Ulaş:::::
Prof. Dr. Şahin Uçar :::::Ulaş:::::
Prof. Dr. Şahin Uçar 

 

Eğitimci, Tarih Filozofu - Divan Şairi - Kufi Yazı Hattatı - Bestekararaştırma, biyografik yazı: yakup kadri bozalioğlu

Şahin Uçar; 12.02.1949 Sivas/Ulaş Acıyurt köyü doğumlu. 1967 yılında köyü Acıyurt'ta ilkokul öğretmenliği yaptı.

1968-1972 tarihleri arası Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜnverKemal BatanayMünir Nureddin Selçuk ve Hâmid Aytaç gibi Türkiye'nin tanınmış üstatları nezâretinde Klasik Türk Mûsikisi ve Hat-Tezhib sanatları alanında özel eğitim aldı.

1972 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Umumi Türk Tarihi Bölümü mezunu.

1972 yılında İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde Müzik Öğretmenliği, 1973 yılında da Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yaptı. 1974'de Sivas'ta 4 Eylül Lisesi'nde Müzik Öğretmenliği, 1975'te de yine Sivas'ta Öğretmen Okulu'nda Sanat Tarihi Öğretmenliği yaptı. 

12 0cak 1976'da Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü'nde divan şairi ve hattatlığı sebebiyle paleografya ve epigrafi uzmanı (yani hoca) olarak tayin edildi ve o bölümde osmanlıca dersleri okuttu.

1977 tarihinde Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü alanında doktora yaptı. 1982 tarihinde de tezini tamamladı. 1983'de Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Yardımçı Doçent, 1988 tarihinde aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Doçent, 1993 yılında da Niğde Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi'nden Profesör unvanını aldı.

1989 Ankara Valiliği himayesinde İl Kültür Sergi Salonu'nda Hat ve Tezyinat sergisi açmıştır. Klasik Osmanlı Tarzındaki bazı besteleri TRT Denetleme Kurulu'ndan geçerek TRT Repertuarı'na girmiştir.

1994 yılında Niğde Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 1995'te de aynı üniversitenin Rektör Yardımcılığını yaptı. 1999'da Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığını ayrıca Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığını, 2001 yılında İstanbul'da İslâm Araştırmaları Merkezi İSAM'ın ve Türkiye Diyanet Vakfı TYD'nin İslam Ansiklopedisi Başkanlığını, 2003 yılında da Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcılığını yaptı. 

2001'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bölümü'nde, 'Devlet Felsefesi' ve 'Milli Strateji ve Tarih' üzerine master dersleri verdi.

2004 yılında Kazakistan'ın Çimkent'de Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, 2008 yılında da Uluslararası Sarajevo Üniversitesi'nde görev yaptı.

2015-2017 tarihleri arası İstanbul'da Haliç Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığını yaptı. 

İstanbul'daki talebelik yıllarında eserlerinin bir kısmı kitap kapağı olarak basıldı. Yine bazı eserleri, repertuar kurulunca incelenmiş ve besteleri TRT Musiki Repertuarı'na alınmıştır.

Şahin Uçar; 21-24 Mayıs 1992 tarihlerinde Bursa ve Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen 'Türkçe'nin 1. Uluslararası Şiir Şöleni'ne, 1995 yılında Türkmenistan'da yapılan 'Türkçe'nin 3. Uluslararası Şiir Şöleni'ne, 1996 yılında da Kıbrıs'ta yapılan 'Türkçe'nin 4. Uluslararası Şiir Şöleni'ne katıldı.

1992 yılında Tarih Felsefesi Açısından İslâm'da Mülk ve Hilâfet adlı eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Adamı Ödülüne, 1995 yılında da Varlığın Mâna ve Mazmûnu adlı eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Adamı Ödülüne layık görüldü.

Şahin Uçar; İngilizce, Arapça, Farsça ve Latince bilmektedir.

 
 
 
 
Kitapları 


■Hüküm Gecesi
144 sayfa

■Şeydâ Dîvânı
Sivas 1980

■Ru'yâ ve Gerçek
Sivas 1980

-Ru'yâ ve Gerçek
Niğde 1997

■Dîvân
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 190 sayfa

-Dîvân

-Dîvân

-Dîvân
Şule Yayınları
İstanbul 2011 4. Basım 157 sayfa

■Mâlihûlyâ
ISBN: 975-437-219-5
Ötüken Neşriyat
İstanbul 1997 197 sayfa

■Patterns and Trends In History
1986

-Patterns and Trends In History
Domino Yayınları
İstanbul 2007 111 sayfa

■Anadolu'da İslâm - Bizans Mücadelesi
İşaret Yayınları
İstanbul 1990

■Araplar'ın Anadolu Seferleri
1. Baskı

-Araplar'ın Anadolu Seferleri
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 2. Baskı 204 sayfa

-Araplar'ın Anadolu Seferleri
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul 2012 3. Baskı 151 sayfa

■Varlığın Mânâ ve Mazmûnu
ISBN: 975-355-161-4
İz Yayıncılık
İstanbul 1995 166 sayfa

Tarih Felsefesi Açısından İslam'da Mülk ve Hilâfet
1992 1. Baskı 

-Tarih Felsefesi Açısından İslam'da Mülk ve Hilâfet
İz Yayıncılık
İstanbul 1996 2. Baskı 182 sayfa

-Tarih Felsefesi Açısından İslam'da Mülk ve Hilâfet
2007 3. Baskı 239 sayfa

-Tarih Felsefesi Açısından İslam'da Mülk ve Hilâfet
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul 2011 4. Baskı

■Tarih Felsefesi Meseleleri
Nehir Yayınları
İstanbul 1997 562 sayfa

■Tarih Felsefesi Yazıları
1. Baskı

-Tarih Felsefesi Yazıları
2. Baskı

-Tarih Felsefesi Yazıları
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 3. Baskı 340 sayfa

-Tarih Felsefesi Yazıları
ISBN: 
Şûle Yayınları
İstanbul 2012 4. Baskı 285 sayfa

■Tarih Felsefesi Sohbetleri
Esra Yayınları
Konya 1996 276 sayfa

■Kültür Teknoloji ve San'at Yazıları
1. Baskı

-Kültür Teknoloji ve San'at Yazıları
2. Baskı

-Kültür Teknoloji ve San'at Yazıları
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 3. Baskı 215 sayfa

-Kültür Teknoloji ve San'at Yazıları
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul 2012 4. Baskı 157 sayfa

■İnsanın Yeryüzü Mâcerâsı
Gelenek Yayınları
İstanbul 2003 1. Baskı

-İnsanın Yeryüzü Mâcerâsı
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 2. Baskı 188 sayfa

-İnsanın Yeryüzü Mâcerâsı
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul Şubat 2011 3. Baskı 149 sayfa

■Dil ve Felsefe
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 1. Baskı 150 sayfa

-Dil ve Felsefe
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul 2012 2. Baskı 135 sayfa

■Sen Şarkını Söyle
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 1. Baskı 197 sayfa

-Sen Şarkını Söyle
ISBN: 
Şule Yayınları
İstanbul Kasım 2012 2. Baskı 285 sayfa

■Varlığın Anlamı
ISBN: 
1995 1. Baskı

-Varlığın Anlamı
ISBN: 
Domino Yayınları
İstanbul 2007 2. Baskı 223 sayfa

-Varlığın Anlamı
ISBN: 
Şûle Yayınları
İstanbul Ekim 2010 3. Baskı

 

Toplam Ziyaret: 3.453.843