Yükleniyor...
Sivas Bibliyografyası

Sivas ili, ilçeleri, beldeleri ve köylerinde özellikle kültürümüzün folklorik öğelerini; yazılı ve görsel araçlarla kalıcı hale getirip, kültürümüzü en geniş kitlelere yansıtma amacında olan ilkleri, projeleri ve organizasyonları ile bilinen Zara Kültür Araştırma Grubu’nca Sivas ili ve ilçeleri'nin; şair - yazar - gazeteci - âşık/ozan - sanatçı - ressam - karikatürist - hattat - heykeltraş - antropolog - belgesel yapımcıları - yönetmen - sinema sanatçıları / dizi oyuncuları - folklor araştırmacıları - koleksiyoner - seramik - tiyatro - ebru ve fotoğraf sanatçılarının bibliyografyası hazırlanmıştır.

HazırlayanYakup Kadri Bozalioğlu | Zara Kültür Araştırma Grubu 

www.sehrisivas.com | www.zarakultur.com/

https://twitter.com/arazzara58 | http://www.zarakultur.com/anasayfa/default.asp?PG=446

 

 

------------S İ V A S-------------

::::YAZARLAR:::: Dilara Çiftçi - Prof. Dr. Hakan Yekbaş - Dr. Öğr. Üyesi Seyit Yavuz - Hüseyin Sezer - Doç. Dr. Erdoğan Polat - Mustafa Sevinç - Mehmet Aydoğan - O. Ertuğrul Önen - Yasemin  Kaya - Prof. Dr. Tevfik Pekin - Dilek Eker Özyurt - Prof. Dr. Mustafa Kaya - Bilge Doğan - Özlem Cirhinlioğlu Yıldız - Olcayto Şahin - Doç. Dr. Tuğba Aydeniz - Özcan Kıyıcı - Ahmet Alperen Özbek - Talip Mert - İsmail Ertem - Dr. Özden Aydın - Nesime Beyza Kemikli - Mehmet Alper Süzer - Bünyamin Herdem - Elvan Çubukçu - Oğuz Ceylan - H. Suna Ertekin Akkaya - Muharrem Erol - Yusuf Koç - Hasan Daşdemir - Dr. Özay Göztepe - Hasan Göztepe - Zeynel Yiğit Gökçek - Lütfi Çiçek - Çetin Türkyılmaz - Ali Aydoğan - Cafer Bayraktar - Nazlıcan Kılıçkaya - Tuncer Erdem - Serkan Kündem - Mine Bay - İlhan Ege - İsrafil Kurt - Abdulkadir Gulami - Doç. Dr. Mehmet Akif Duman - Mustafa Balel - M. Turhan Tan - Necmettin Çubukçu - Prof. Dr. İsmet Çetin - Prof. Dr. Recep Toparlı - Prof. Dr. Cağfer Karadaş - Av. Halûk Çağdaş - İbrahim Yasak - Ahmet Kaleli - N. Yücel Mutlu - Feyzullah Budak - Yaşar İliksiz - Yrd. Doç. Dr. Burhan Paçacıoğlu - Av. Orhan Sağlamer - Prof. Dr. Bilal Kemikli - Kadir Üredi - Mehmet Şarkışla - Güven Karabenli - Haldun Çubukçu - Ecz. Akın Çubukçu - Osman Çelik - Selim Yıldız - Ayşe Benek Kaya - Müfit Günay - Erhan Erarslan - Hikmet Denizli - N. Nurhan Bilget - Zeki Coşkun - Ahmet Necip Günaydın - Prof. Dr. Gülümser Heper - Zeynep Uluant - Prof. Dr. Fatih M. Dervişoğlu - Aydın Çubukçu - Memet Zeki Gündüz - Tekin Şener - Dr. Fatih Çınar - Prof. Dr. Halis Demir - Hüseyin Buluz - Eyyup Tanyıldız - Prof. Dr. Halis Çetin - Dr. Asuman Şenel - Süreyya Su - Hüseyin Şengül - Ömer Laçiner - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan - Prof. Dr. Ahmet Erol - Fikret Kesten - Nurhan Işkın - Lütfi Yıldız - Aziz Erdoğan - Çağlayan Dikmen - Dr. Öğr. Üyesi Kür Şad Özkaynar - İlhan Deliktaş - Murat Kıral - Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu - Prof. Dr. Hakkı Aydın - Prof. Dr. Salahaddin Bekki - Prof. Dr. Talip Özdeş - Prof. Dr. Rıfat Kütük - Av. Fethi Bolayır - Osman Gazi Kandemir - Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu - Prof. Dr. Nesrin Tağızade Karaca - Prof. Dr. Tahsin Görgün - Hasan Fatih Yılmaz - Doç. Dr. Cafer Acar - Cem Şahin - Bahattin Yıldız - Bekir Çöl - Ercan Alkan - Ertuğrul Sağlamer - Süleyman Ceran - Orhan Ender - Güler Engin - Vahdet Olcayto - Abdulvahap Çilhüseyin - Adem Güçer - Doç. Dr. Ebubekir S. Yücel - Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın - Orhan Şakir Demirboğa - Hürol Okutan - Prof. Dr. Ahmet Koç - Serpil Tüfekçi - Gülderen Çetin - Nevzat Demir - Aydın Başar - H. Betül Ürker - Cahide Sayaca - Ahmet Suat - Türkan Önder Kılıç - Menderes Daşkıran

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Eflâtun Cem Güney - Vehbi Cem Aşkun - İbrahim Aslanoğlu - Müjgân Üçer - Alparslan Ayral - Kadir Pürlü - Bekir Güzeldağ - Aysun Çobanoğlu

::::ÇEVİRMENLER:::: Ergun Göze - Müfit Günay

::::MÜZİK ARAŞTIRMACILARI:::: Rıfat Kaya

::::GAZETECİLER:::: Hakan Sezerer - Ergun Göze - Tanju Cılızoğlu - Necdet Buluz - Muhsin Kaya - Yücel Yönal - Kemal Çağlayan - İsmail Güneş - Abdullah Yiğit 

::::SANATÇILAR:::: Hasan Esen - Fikri Karakuş - Fikri Örçen - Hikmet Uygun - Muzaffer Erdem - Nida Şan - Emrullah Soybayraktar - Serpil Erol - Nihal Kartal - Ömer Altuğ - Alper Diler - Aydın Şarman - Safa Korkmaz - Tevfik Keneş - Muzaffer Sarısözen - Doç. Dr. Arif Şanlı - Ahmet Turan Şan - Onur Şan - Ömer Şan - Selahattin Erorhan - Kadri Şarman - Hasan Keşkek - Güner Tüfek - Yüksel Yıldız - Enver Merallı - Kürşat Taydaş - Ömer Korçum - Engin Utar - Yüksel Yaşar - Emrin Sevin Uzel - Zihni Tarhan - Zahide Özdemir - Emirhan Kartal - Ersin Çınar - Ömer Çelik - Rüzgar Yılmaz - Hakan Yeşilyurt - Ali Ataş - Gamze Kütük - Halil Özdemir - Ayfer Düzdaş - Mustafa Karagöz - Serkan Kaya - Tahsin Başbuğa - Ünal Doğan - Gülsüm Gül - Sibel Işık - Nisa Şahin - Nilgün Kızılcı - Serkan Polat - Cafer Üvenç - Ahat Uruk - Ahmet Turan Şentürk - Erkan Başyıldız - Ahmet Güler - Ender Acar - Adem Erdoğan - Zeliha Öcal - Nuri Emerce - Karahan Özer - Doğan Ekici - Ali Metin - Ahmed Muhammed - Duygu Rüzgar - Filiz - İsmail Koç - Osman Kurt - İbrahim Sivasi

::::YÖNETMEN - SENARİST:::: Hüseyin Özşahin - Yusuf Koç - Adem Ayral - Selçuk Aydemir

::::EL SANATKÂRLARI:::: Feyza Oyat - Şirin Baba - Necmettin Sadıkoğlu - Halil İbrahim Mert

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Mısra Tüfek - Aslıhan Güner - Zeki Keskin - İrem Sak - Dilan Çiçek Deniz

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Sivaslı Aşık Tabibi - Âşık İsmetî - Âşık Talibî Kılıç - Âşık Derdiyâr - Âşık Özlem Olgaç - Âşık Nedim Güldeş - Âşık Ömer Tombul - Ozan Efsanî - Âşık Kul Fani - Âşık İbrahim Aydın

::::ŞAİRLER:::: Ubeyd Niyazi - Şeyda Efedayıoğlu - Kul Mehmet (Mehmet Anulur- Dr. Öğr. Üyesi - Hikmet Erbıyık - Yıldırım Yiğitdoğan - Turan Karakaş - Saygın Şahin - Günsel Ekenel - Fazlı Ertekin - Sadettin Yıldız - Nedim Gökçek - Hasan Akar - Sibel Kılıç - Ahmet Duran Aydoğan - Kevser Kılıçkaya - Ruşen Işın - Atıf Erdayı - Erdoğan Koru - Selahattin Süzer - Mücahid Karaçınar - Şemseddin Sivâsi - Külhaşzâde Rahmi - Yavuz Bülent Bâkiler - Veysel Cehdi Kut - Mustafa Altınay - Zihni Taştan - Yavuz Şahin - Mustafa Tonbul - Ali Karagöz - Ali Şahin - Ahmet Okan - Recep Kızılkaya - Dr. Haldun Çağlayan - Hüseyin Kaya - Bekir Yiğit - Mehmet Sunar - Mustafa Birinci - Ahmet Necdet Ertürk - Songül Özel - Bilal Tırnakçı - Sebahattin Erbıyık - Mustafa Rahmi - Refik Kestem - Sabiha Serin - Sadi Demirci - Zafer Kibar - Ali Rıza Taçlı - Yurdagül Aykol - Orhan Çimen - İdris Ekinci - Asım Yekeler - Hakan Erarslan - Nevzat Karataş - Bilal Karaman - Yusuf Bal - Belgin Özer - Şuheda Halenur Kurşun - Celalettin Tokmak - Hüsamettin Ağırkaya - Hüseyin Karacalar - Mete Dayı - Refik Kutlu - Şükrü Toprak - Fatma Pınarbaşı - Murat Sinan Ağar - Şeyh Ahmet Rindî - Zihni Hazinedaroğlu - Ahmet Köse - Fikri Pınarlı - Mustafa Kalem - Fazlı Aktaş - Elif Sude İlaslan - Yunus Nadir Eraslan - Muzaffer Öz - Recep Boyalı

::::RESSAMLAR:::: İsmail Öztürk - Sera Uzel - Ahmet Nedim Hancı - Serap Fertelli - Orhan Altınbaşak - Abdullah Çürüklü - Dr. Feza Köylüoğlu - Erdem Öztürk - Sabiha Aker - Selahattin Aydemir - Faruk Yazıcılar - Selahattin Yıldırım - Yusuf Toprak - Mehmet Uzel - Hikmet Duruer - Alexia Bahar Karabenli - İbrahim Odabaşı - Ali Durmaz - Orhan Gürel - Dr. Öğr. Üyesi Engin Aslan - Hüseyin Zeray - Soydan Yılmaz - Mukaddes Kocakök - Tevfik Şahin - Emine Yolalan - Kenan Değer - Saliha Yeşilköy - Prof. Dr. A. Yaşar Serin - Gökçe Tunaboylu Özay - Zekeriya Okulu - Şeyda Erdoğan - Sultan Elmas - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çolakoğlu - Zekine Sedef Ayber - Enes Yasir Arıcan - Hüveyla Erçelik - Murat Erkan - Türkan Öztemur - Mesut Eren - Doğan Akbulut - Bahattin Seven - Mustafa Korkmaz - Yıldırım Yiğitdoğan - Funda Döşkaya

::::KARİKATÜRİSTLER:::: Fethi Bolayır - Tuncer Erdem

::::TELEVİZYON BELGESEL YAPIMCILARI:::: Zeliha İlhan Doymuş

::::TELEVİZYON HABERCİSİ ve PROGRAM YAPIMCILARI:::: İsmet Yıldırım

::::TİYATRO SANATÇILARI:::: Sema Gürses Çiftçi - Şahin Pekyiğit

::::KOLEKSİYONERLER:::: Faruk Aburşu - Yaşar Temiz - Koray Gürleyük - Mehmet Zeki Karaoğlu

::::HATTATLAR:::: Talip Mert - Cafer Kelkit 

::::HEYKELTRAŞLAR:::: Hakan Şengönül - Aysel Alver 

::::ÇİNİ - SERAMİK ve EBRU SANATÇILARI:::: Yasemin Yüksel (seramik ve çini)

 

----------------A K I N C I L A R--------------

::::SANATÇILAR:::: Hüsnü Aydoğdu - Şinasi Can - Eyüp Can - Nazmi Can - Hayati Samur

::::ŞAİRLER:::: Akif Albayrak - Perihan Beyaz

::::GAZETECİLER:::: Kerime Yıldız

 

---------------A L T I N Y A Y L A--------------

::::YAZARLAR:::: Dr. Metehan Akbulut - Dr. Bayram Yılmaz - Emrah Tunç - Prof. Dr. İbrahim Subaşı - Salih Şahin - Celaleddin Çınar - Prof. Dr. Osman Çakmak - Doç. Dr. Hasan Coşkun - Mücahit Gündoğdu - Mehmet Taşdelen

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Âşık Talibî Coşkun - Âşık Zakirî

::::ŞAİRLER:::: Bekir Tek - Şahin Yılmaz

 

----------------D İ V R İ Ğ İ--------------

::::YAZARLAR:::: İsmail Asil - Hasan Sönmez - Fatma Şahin Gündoğan - Adil Bozkurt - Eyyüp Yıldırmış - Av. İsmail Metin - Necdet Sakaoğlu - Ziya Şakir - Kutluay Erdoğan - Ufuk Uras - Hasip Uras - B. Sadık Albayrak - Saliha Çulcuoğlu - Seda Şenol - Fatma Pekşen - Zeliha Akçagüner - Abbas Çiftçi - Abbas Güzelpınar - Dr. Mustafa Bahadıroğlu - Hilal Nesin - Nurdane Özdemir Sağkan - M. Bedri Yalçın - Oray Eğin - Gülay Yılmaz Karel - Ataner Yıldırım - Doç. Dr. Ercan Şahbudak - Haydar Ali Albayrak -  Mesut Cihan Demirel - Hüseyin Akpınar - Kemal Akkaya - Fatıgül Balcı - Prof. Dr. A. Naci Tokmak - Prof. Dr. Süreyya Ali Beyzadeoğlu - Prof. Dr. Hüseyin Türk - Doğan Elmalı - İhsan Çalapverdi - Op. Dr. Beyzade Özkahraman - Bülent Çobanoğlu - Süleyman Zaman - Cuma Gürsoy - Rıza Şahin

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: M. Sabri Koz - Kutlu Özen - Piri Er
::::SANATÇILAR:::: Mustafa Tatlı - Coşkun Karademir - Beyhan Karslı - Şenay Özçelik - Tuncay Balcı - İlyas Şimşek - Nesrin Ulusu - Elif Yalçın Ülger - Divrikli Nuri Üstünses - Nidâ Ateş - Melike Demirağ - Mustafa Kızıltuğ - Hasan Karabaş - Aslı Gül - Kerem Özdemir - Cansu Pala - Servet Yıldız - Ali Şafak - Nurgül Ateş - Adem Aslandoğan - Zeynep Karababa - Ali Ekber Eren - Cankat Erdoğan - Cengiz Özkan - Uğur Küçük - Doç. Dr. Güneş Eseryel - Zeynel Sönmez - Cem Boyraz - Erdoğan Doğan - Ümit Yılmaz - Ali Haydar Timisi - Ali Kocaoğlu - Gülsen Sarıgil - Özlem Eskimez - Mercan Erzincan - Yağız - Pınar Dağdelen - Rabia Ece Aydoğdu - Cem Culha - Adasu Koçkaya - Deniz Koçyiğit - Ali Yalçın - Demirhan Baylan - Gül Doğan - Nurettin Özcan - Süleyman Bozkurt - Fatma Aksoy - Necdet Kaya - Volkan Yılmazer - Aysel Yıldız - Bahar Doğan - Soner Ergül

::::YÖNETMEN / SENARİST:::: Turgut Demirağ

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Ali Abbas Bayar - Melike Demirağ - Muhteşem Demirağ - Emrah Kaman
::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Ozan Elifce - Ozan Sinemî - Ozan Ali Rıza Yalçın - Feyzullah Çınar - Ozan Ali Kızıltuğ - Âşık Ali Metin - Mehmet Ali Karababa - Hasan Erdoğan - Mahmut Erdal - Sait Ateş - Ozan Celal Yılmaz - Rıza Aslandoğan - Hüseyin Gazi Metin - Ozan Bayram Güldalı - Âşık Ali Kabadayı
::::ŞAİRLER:::: Zülfü Canan - Sevil Kar - Ali Ekber Hırlak - İbrahim Hakkı Şahin - Songül Akyıldız - Paşa Yalçın - Hülya Akay Tamkan - Ali Ertekin - Esat Ahmet Koraltan - Mustafa Melih Erdoğan - Dila Çetin - Kul Himmet Üstadım - Ahmet Mahir Pekşen - Güleser Yorulmaz - Arzu K. Ayçiçek - Hasan Yalıncaklı - İsmail Aydoğmuş - Mehmet Ali Işık - İsmail Karataş - Ali Şerik - Hüseyin Demir - Hülya Aslan - Özcan Öztürk - Melek Temel - Mustafa Ertürk - Şahbender Korkmaz - Derviş Balkiraz - Mustafa Canönde
::::RESSAMLAR:::: Dr. Canan Aydoğmuş - Ali Çağlayan - Halil Coşkun - Hüseyin Şahbudak - Ülkü Özen - Kıyasi Aybak - Sait Cürek
::::GAZETECİLER:::: Oray Eğin - Gülden Aydın - Ali Ekber Ertürk - Yahya Kemal Bayar -  Mehmet Aydın

::::KARİKATÜRİSTLER:::: Umut Sarıkaya - Yakup Karahan

 ::::FOTOĞRAF SANATÇILARI:::: Yusuf Güldalı 

::::HATTATLAR:::: Hüseyin Balım

 

---------------D O Ğ A N Ş A R-----------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Fikri Karaman

::::YAZARLAR:::: Prof. Dr. Hamdi Genç - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önal - Kahraman Karaman

::::ŞAİRLER:::: Rıdvan Yıldız - Ömer Tozar - Seher Doğan

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Âşık Kaptanî

::::SANATÇILAR:::: Hüseyin Yıldırım - Zeki Ahlat

::::GAZETECİLER:::: Ahmet Özay

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Teoman Ayık - Yakup Uysal

 

----------------G E M E R E K---------------

::::YAZARLAR:::: Durmuş Ceylan - Mustafa Yasir Kaçmaz - Prof. Dr. E. Semih Yalçın - Necdet Bayraktaroğlu - Mehmet Güler - Av. Ali Yıldırım - İlhan Soytürk - Ali Bıyık - Erhan Pınarbaşı 

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Mehmet Güçlü - Prof. Dr. İlhan Başgöz 

::::GAZETECİLER::: Sirer Doğan 

::::SANATÇILAR:::: Yavuz Taner - Melda Kuyucu Kılıç - Hülya Karababa - Songül Uğur

::::ŞAİRLER:::: Battal Türksever - Vahit Toy - Adil Özsoy - Yasin Savaş - Mustafa Çatıkkaş - Raziye Varlı - M. Güner Demiray - Kenan Çarboğa - Zeynep Uzunbay - Duran Tamer - Cahide Özer - Zeliha Koç - Necmi Çelik - Kemal Güngör - Kalender Yıldız 

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Ozan Faruk - Âşık Destanî

::::RESSAMLAR:::: Prof. Dr. İsmail Kaya - Yavuz Saraçoğlu - Yıldız Yıldırım 

::::HEYKELTRAŞLAR:::: Haluk Rıza Şafak - Ahmet Uludağ

 

-----------------G Ö L O V A------------

::::YAZARLAR:::: Dr. Dursun Ayan

::::SANATÇILAR:::: İsa Acar - Sevil Özen - Dursun Bedirhan - Cenay Arslan

::::ŞAİRLER:::: Birsel Alver Yazıcı 

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Ozan Ali Bedir

 

--------------G Ü R Ü N--------------

::::YAZARLAR:::: Seda Özel - Doç. Dr. Hidayet Takcı - Selçuk Büyüktanır - Prof. Dr. Fahri Türk - Prof. Dr. Metin Bozkuş - Salih Seçkin - Mehmet Kılıç - Prof. Dr. Edibe Sözen - Ahmet Kağan Karabulut - Prof. Dr. Mustafa Karataş - Zeki Büyüktanır - Av. Cengiz İlhan - Mehmet Ali Öz - Can Yılmaz - Emel Nermin Temel - Özkan Yalçın - Adnan Yılmaz - Tuncer Elmacıoğlu - Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil - Prof. Dr. Vahit Türk - Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder - Prof. Dr. Mehmet Atalan - Doç. Dr. Hatem Türk - Feyzullah Arslan - Nihal Genç - Emrullah Toprak - H. Şenol Bayırtı

::::GAZETECİLER:::: Metin Göktepe - Osman Kara

::::SANATÇILAR:::: Ersin Ertürk - Abdülbaki Kömür - Sivaslı Zeynep Arslan - Bahadır Özüşen - Musa Karakuş - Akif Özüşen - Fatoş Çal - Raşit Nalçakan

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Çolpan İlhan - Cem Yılmaz
::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Abuzer Karakoç - Gürünlü Âşık Gülhanî - Ozan Şah Turna
::::ŞAİRLER:::: Mustafa Nalbant - Ali Birzat - Attilâ İlhan - Hasan Hüseyin Korkmazgil - Turgut Yalçın - Hamit Bölücek - Hüsne Neşe Demirci - Murat Öz - Yusuf Atmaca - Rabia Deveci - H. Cengiz Alpay - Cengizhan Orakçı - Abdülbaki Kömür - Fazıl Oyat - Fatih Korkmaz - Zemçi Çetinkaya - Mahmut Camcı

::::KARİKATÜRİSTLER:::: Abdülbaki Kömür - Cem Yılmaz
::::RESSAMLAR:::: Mukaddes Coşkun - Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Odabaşı - Hakkı Torunoğlu - Emine Kasap Karakoç

::::TEZHİP SANATÇILARI:::: Öner Vancı

 

------------H A F İ K--------------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Hasan Ali Çavuşoğlu

::::YAZARLAR:::: Hacı Mehmet Erol - Özlem Sancak - Hasan Barışcan - Zekiye Çoban - Abdurrahman Şen - Dr. Öğr. Üyesi Berat Demirci - Seyit Göktepe - Yahya Aslandaş - Yücel Karadiş - Seyran Yüksek - İsmail Hakkı Kılıç 

::::GAZETECİLER:::: Adem Yavuz

::::SANATÇILAR:::: Sultan Bilgin - Gül Sorgun - Kıymet Aydoğan - Leyla Ünver - Metin Karataş - Gülcihan Koç - Hüseyin Gündoğan - Fatma & Sadi Mert - Yusuf Göçer - Göknur Karadağ - Birsel Yalçın - Bekir Topuz - Muharrem /Ali Çoban Kardeşler - Abdullah Polatcı - Cemal Şimşek - Hasan Kartal - Derya Gülen - Serap Aslan - Ali Rıza Karataş - Ercan Şimşek - Engin Çaldıran - Recep Dönmez - Davut Kamil İşbilir - Gülcan Oktay - Ayşegül Örnek - Ahmet Koçak

::::YÖNETMEN / SENARİST:::: Cem Barışcan

::::ÂŞIKLAR-OZANLAR:::: Âşık Emrah - Âşık Erhamî - Ozan Efkâri - Ozan Hüseyin Gülen - Âşık Ziya Pamuk

::::ŞAİRLER:::: Nilüfer Akıngül - Mustafa Gülüm - Abdülkadir Budak - Emel Güz - Orhan Göksel - Dr. Mehmet Demirhan - Celal Özdemir - Fatma Umar - Halil Akgöz - İbrahim Baştuğ - Haşim Aktaş 

::::RESSAMLAR:::: Mehmet Kaya - Yasemin Taşkın - Ayşe Nur - Damla Yüksek

 

------------İ M R A N L I-----------

::::YAZARLAR:::: Dilek Çolak - Gültekin Uçar - Kenan Işık - Kanber Çavuş - Erdoğan Çınar - Rıza Reçber - Kemal Koçarslan - Dr. Dilek Kızıldağ Soileau - Nurbani Kablan - Ali Duran Gülçiçek - Dursun Yıldız ::::GAZETECİLER::: Didem Arslan Yılmaz - Enver Kablan 

::::TV HABERLERİ ve PROGRAM SUNUCULARI:::: Didem Arslan Yılmaz - Semiha Şahin

::::YÖNETMEN - SENARİST:::: Dilek Çolak

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Muharrem Erdemir

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Doç. Dr.  Göktürk Erdoğan

::::SANATÇILAR:::: Ali Cevat Çiftçi & Esin Çiftçi - Cevahir Güzel - İlknur Dağdelen - Ceylan Gaygusuz - Mehtap Meral - İsmail YK - Yurtseven Kardeşler - Fatoş Koçarslan - Mustafa Çiftçi - Tülay Maciran - Binali İlgün - Saray Nur - Çilem Duman - Nail Gültekin - Cihan Çelik - Özgür Akdemir - Sinan Özkaya - Metin Öztem - Necla Saygılı - Ayhan Dinçer - Aynur Yılmaz - Cengizhan Arslan - Çiğdem Çiftçi - Güler Gültekin - Eylül Vuralgil - Barış Köygülü - Dursun Erdoğan - Nilüfer Avcı - Arzu Özdemir - Hüseyin Aslan - Sezgin Aydın - Ersin Perçin - Nazlı Yeşilyurt - Yasemin Tanrısever - Nurcan Koçarslan - Bektaş Yıldız - Özlem Demir - Sibel Karabaş - Cansu Koç - Ahmet Koç - Binali Koç - Elif Buse Doğan - Güler Çalışkan - Dursun Beydilli - Nursen Keleş - Ersen Macun - Cemil Koçgün - Lale Koçgün - Özden Çelik
::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Cemali Altınel - Mahmut Gülçiçek - Mahmut Âşık Haydar Acar - Âşık Mesti - Hasret Gültekin - Ozan Ali Cevat Yürekli - Rıza Küçükdoğan - Gültekin Toga - Ozan İsa Koç
::::ŞAİRLER:::: Safiye Avcı - Sabır Alkan - Mehtap Meral - Şahin Karaman - Melahat Türk - Mahmut Tunar - Gazi Karakuş - Prof. Dr. Rüstem Aslan - Mehmet Şengül - Durhan Alıç
::::RESSAMLAR:::: Songül Yılmaz - Zekiya Yılmaz - Sait Zaimkeleş

 

  --------------K A N G A L------------

::::YAZARLAR:::: Mehmet Güzel - Şükran Farımaz - Birgül Canikligil - Prof. Dr. Ali Akdemir - Türkan Önder - Kader Dalkürek - İhsan Genç - Dr. Cevdet Mirmahmutoğulları - Mustafa Solak - Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş - Süleyman Metin - Ali Karakaya - İlknur Solmaz Çoban - Abbas Cılga - Turan Karatepe - Namık Doymuş - Harun Kaban - Nermin Karahan - İsmail Mutlu - Ali Balkız - Prof. Dr. Emin Eminoğlu - Prof. Dr. Fuat Bozkurt - Veli Bayrak - İbrahim Kiraz - İnayet Gökçe - Ufuk Tufan - Ergin Doymuş - Doç. Dr. Sefer Darıcı - Şükrü Dudu - İsmail Sarıtaş - Dr. Öğr. Üyesi Sezai Bekdemir - Dr. Mikdat Çakır

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Hüseyin Cılga

::::GAZETECİLER:::: Fikret Ünsal
::::SANATÇILAR:::: Ercan Papur - Kaan Oğuz - Namık Kemal Bilgin - Dilber Kara Samay - Sabahat Akkiraz - Zafer Albayrak - Havanur - Ali Rıza Erdoğan - Metin Çiftlik  - Yusuf Gül - Ünal Taşlık - Mükerrem Taşlık - Mükerrem Ayık - Orhan Ölmez - Ünal Caca - Cem Doğan - Orhan Gazi Yılmaz - Hikmet Karadeniz - Zehra Akkaya - Serpil Akkaya - Gülenaz - Ender Emek - Doğan Karatepe - Birgül Akbulut

::::YÖNETMEN - SENARİST:::: Gökhan Keskin

::::EL SANATKÂRLARI:::: Halit Köksal
::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Âşık Ruhsati Eroğlu - Âşık Murat Boydaş - Cemal Özcan - Abdullah Papur - Ozan Vahit Çetin - Ethem Karagülle - Ozan Kamber Nar - Âşık Rıza Temel - Âşık Minhacî - Âşık Derdimend - Âşık Ruhsatî - Âşık Hasan Papur - Âşık Fakir - Selahahattin Akarsu - Ali Baştuğ - Muhlis Akarsu - Âşık Müslüm Sümbül - İlhami Arslantaş - Ozan Ferhat - Ozan Birçare - Hüsnü İyidoğan
::::ŞAİRLER:::: Leylâ Aslan - Muhsin Aksakal - Yusuf Karataş - Hacı Bayram Arslantaş - Adnan Yeşiltaş - Hüseyin Genç - Hüseyin Solmaz - Zeynel Özbakır  - Yusuf Budak - Cevat Bayrak - Kemal Sarıkartal - A. Galip - Cevat Sarıkartal - Mahmut Çatak - Selami Yıldırım - İhlasî Bekir Akbulut - Fatma Hizmetli - Zeki Karasu - Adnan Bekdemir - Orhan Kızlarkayası - Veysel Kızlarkayası - Kul Kanberi - Yağmur Yılmaztürk - Mustafa Ekinci - Halife Bozbayır - Ahmet Acar - Fatma Şimşek - Murat Balcı - Muharrem Yılmaz
::::RESSAMLAR:::: Zehra Berk - İlknur Solmaz Çoban - Fikret Şahin - Gülizar  Söylemez - Nurettin Erdoğan - Arif Sayyar - Mehmet Erdinç - Ahmet Sayyar - Mücahit Zoroğlu - Orhan Kavak - Cihat Aral 

::::KOLEKSİYONERLER:::Cevat Sarıkartal

 

-----------K O Y U L H İ S A R-------

::::YAZARLAR:::: Sin Eren - Öğr. Gör. İbrahim Arslan - Bircan Ünver - Osman Koca - Gürsel Caniklioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Birol

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI :::: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gümüş

::::ŞAİRLER:::: Ahmet Yüksel - Necla Ünver - Sümeyye Kaya - Ali Osman Arslan - Gülsen Çakmak - Tufan Şahin - Metin Cansız 

::::SANATÇILAR:::: Gökhan San - Yıldıray Tütüncü - Ali Şahin 

::::YÖNETMEN - SİNEMA SANATÇILARI:::: Hidayet Pelit - Levent Pelit - Bülent Pelit - Oya Pelit 

::::KARİKATÜRİSTLER:::: Faik Özdemir 

::::RESSAMLAR:::: Hakan Apaydın - Kemalettin Furtana - İlhami Ümit Erzurumlu - Ragıp Basmazölmez (çağdaş tasarım sanatçısı)

 

----------------S U Ş E H R İ------------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: İlyas Ege

::::YAZARLAR::::  Mustafa Ayan - Doç. Dr. Ayhan Vergili - Siyami Boylu - Levent Kürşat Kırca - İhsan Tevfik - Prof. Dr. Arif Aytekin - Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz - Şule Meryem Canpolat - Dursaliye Şahan -  Ergül Şimşek - Prof. Dr. Gürsoy Şahin - Prof. Dr. Ömür Ceylan - Prof. Dr. Murteza Bedir - Murat Türkyılmaz - Yıldırım Türk 

::::GAZETECİLER:::: Cihan Güvenç

::::SANATÇILAR:::: Yasin Barlas - İsa Yeşilyurt - Sarp Kaya - Kamuran Yılmaz - Selim Işık - Şinasi Yıldız - Ali Yayla - Bayram Güneyli - Töre Anadolu - Erdem Özgün Abay - Ercan Bayraklı
::::ŞAİRLER:::: Emrullah Kaya - Ahmet Kırca - Necmettin Yiğit - Şeref Bulut - İlknur Arı - Ahmet Yürek - Naci Taşdemir 

::::RESSAMLAR:::: İsmail Acar - Muhip Süeltürk - Cemal Gümüş - M. Nazlı Er - Asiye Aytan

 

---------------Ş A R K I Ş L A-------------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Emin Kuzucular - Birsen Akpınar - Ahmet Özdemir - Gülağ Öz - Dr. Öğr. Üyesi Serhat Sabri Yılmaz

::::YAZARLAR:::: Deniz Karakurt - Fahrettin Öztoprak - Şahamettin Kuzucular - Doç. Dr. Oğuzhan Karaburgu - Hamdi Özdemir - Rafet Ural - Musa Tokmak - Saadettin Yıldız - Ali İhsan Tuncalı - Abdullah Sevinç - Muhsin İlyas Subaşı - Muzaffer Özbilgili - Hüseyin Piroğlu - İsmail Bilgilier - Ali Göktaş - Ahmet Özdemir - Mahsuni Gül - Dr. Şükrü Günbulut - Prof. Dr. Cengiz Güleç - Prof. Dr. Âdem Ceyhan - Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Kadim Gültekin - Osman Koç - Kursad Berkkan - Yusuf Kaplan - Rukiye Yıldız - Adnan Özveri - Necaattin Topçu - Fatih Duman - Rıza Aydın - Cengiz Yıldırım - Prof. Dr. M. Zeki Duman - Prof. Dr. Halil Köse - Serpil Gündoğdu Emre - Bekir Öztürk - Meymune Yurtseven - Şeref Akyüz - Adem Duran

::::GAZETECİLER:::: Ahmet Özdemir

::::SANATÇILAR:::: Cevat Bilgilioğlu - Yanık Fikret İnciroğlu - İsmet Kaygusuz - Ali Karayiğit - Leyla Göktaş Ünal - Hasan Bilgilioğlu - Mehmet Bardak - Küçük Veysel - İlker Çakmak - Onur Biçer - Ferman Akgül - Ali İbicek - Rahmi İbicek - İhsan Öztürk - Mustafa Özarslan - Görkem Gürlevik - Zeynel Kuşçu - Gazi Gurbeti - Cafer Altun - Ali Dinçal - Seyfettin Özaksoy - Filiz Şatıroğlu Arıkan - Elvan San - Erol Çakır - Yüksel Öztürk - Deniz Arslanbaş - Hakan Çakmak - Zöhre Arslanbaş Canbaz - Ergün Özkapıcı - Ayaz Aydın - Serkan Demirkaya

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Ozan Ahmet Hoşnut - Âşık Âgâhî - Âşık Hüseyin - Âşık Veli - Âşık İzzet Savaş - Âşık Veysel Şatıroğlu - Şarkışlalı Âşık Serdarî - Âşık Ali İzzet Özkan - Ozan Aziz Üstün - Âşık Sefil Selimî - Âşık Ayten Gülçınar - Âşık Mevlüde Günbulut - İsmail Kaya -  Âşık Coşkunî - Âşık Devrani - Ozan Ali Güç - Âşık Kul Gazi - Hülya Yıldırım - Ozan Emanetî - Ozan Musa Merdanoğlu

::::ŞAİRLER:::: Tahir Kaya - Muharrem Soydemir - Durdane Bozkaya - Nazife Yıldırım Ünalan - Hacı Yetkin - Mehmet Coşkun - Murat Özcan - Yusuf Kenan Çetinkaya - Yıldırım Şahin - Güler Bahar - Muhittin Akdemir - Hüseyin Ünal - Hasan Erkılıç - Nizam Utlu - Zübeyde Gökbulut - Muhsin İlyas Subaşı - Şevki Dinçal - Nevin Kılıç - Mahmut Temizyürek - Feyzullah Seçkin - Eyyüp Sabır - Nadi Aksoy - Evrim Kaya - Erdoğan Alkan - İlhan Esen - Elif Su Alkan - Memduh Atalay - M. Aydın Kubatlar - Arif Kılıçer - Abdulkadir Karaman - Veysel Kaymak - Osman Derin - Tozan Alkan - Tamer Karahan - Behzat Can - Nadir Sayın - Emin Kuzucular - Serdar Şahin - Selami Şimşek - Hüseyin Ünal - Dursun Kaymak - Kanber Gürbüzdal

::::RESSAMLAR:::: Derya Öngün Köse - Seyfeddin Soysal - Tamer Balıkçı - Ömer Koçağ - Bağdat Demircioğlu - Menşure Yalçın Saraçoğlu - Süleyman Karakul 

::::TELEVİZYON BELGESEL YAPIMCILARI:::: Serdar Kılıç

::::KOLEKSİYONERLER:::Erol Ata

::::ÇİNİ - SERAMİK ve EBRU SANATÇILARI:::: Kifayet Emel Özkul Yüksel (çini sanatçısı)

 

 

----------------U L A Ş----------------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Kemal Gürpınar -  Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya

::::YAZARLAR:::: Kenan Benli - Ali Metin - Melisa Koçak - Fuat Türkay - Prof. Dr. Şahin Uçar - Prof. Dr. Turan Karataş - Ali Şahin Canozan - Prof. Dr. Selçuk Duman - Beşir Sönmez - Dr. Öğr. Üyesi Adem Işık 

::::GAZETECİLER:::: Eraydın Aytekin

::::SANATÇILAR::: Uğur Kaya - Mustafa Akkuş - Tülay Karakaş - Gül Şimşek - Sivaslı Nazo - Meliha Engin
::::ŞAİRLER:::: Eren Yıldız - Suat Türkay - Sevgi Köse - Battal Karabulut - Şevki Kayaturan - İlhan Yüksel - Bekir Âlim - Reşit Bahtiyar - Hüseyin Rahşani Arslan - Harun Arat - Kenan Bilgaç - Mihriban Sarı - Hanifi Hatip 

::::RESSAMLAR:::: Hidayet Gültekin

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Mihriban Sarı - Âşık Feryadî - Âşık Seyit Yalçın - Ozan Garip Ferhat

 

-----------Y I L D I Z E L İ----------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Prof. Dr. Şeref Boyraz

::::YAZARLAR:::: Ömer Kızılöz - Sait Sayar - Yusuf Kuyupınar - Mecbure İnal Vela - Prof. Dr. Alim Yıldız - Prof. Dr. Hüseyin Akkaya - Ali Bektaş - Aysel Aksümer - Mehmet Kızılgöz - Murtaza Demir - Doç. Dr. Cengiz Şimşek - Prof. Dr. Ali Akar - Prof. Dr. H. İbrahim Delice - Prof. Dr. Ünal Kılıç - Prof. Dr. Muharrem Kaya - Doç. Dr. Rıza Bakış - Zeynep Doğan

::::GAZETECİLER:::: Abdulkadir Selvi - Kürşat Bumin
::::SANATÇILAR:::: Mehtap Güneş - Hadise - Ali Eren Çınar - Telli Kılıç - Filiz Köprücü - Sefa Bektaş - Deste Günaydın - Sibel Pamuk - Turan Yıldırım - Gökhan Dülek - Satıcan - Hikmet Çalışkan - Mustafa Cömert - Ali Ateş
::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Âşık Seyit Türk - Pir Sultan Abdal - Âşık Eserî - Âşık Ali Sultan - Ozan Ali Çınar - Ozan Abidin Çınar - Ozan Mehmet Çınar - Ozan Ali Doğan - Ozan Mehmet Ali Kızılgöz -  Ozan Ali Haydar Cankurtaran - Yusuf Yıldırım
::::ŞAİRLER:::: Aynur Acar - H. Muharrem Helvacı - Turgay Kaçan - Gülşen Yıldırım Küsün - Işık Fatma Yeginer - Bahri Kara - Aydın Yılmaz - Ali Erdin - İsmail Malatya - Remzi Timar - Orhan Karahan - Ali Polat - Mustafa Kızılırmak - Yılmaz Elçi - Durmuş Yurt - Tekin Gönenç - Abbas Turan - Şuheda Yılmaz - İ. Etem Ölmez

::::RESSAMLAR:::: Okan Kılıç

::::KARİKATÜRİSTLER:::: Bedri Özdemir

 

----------------Z A R A---------------

::::FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI:::: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - İsmail Hakkı Acar - Kubilay Dökmetaş - Tanju Ozanoğlu - Yakup Kadri Bozalioğlu

::::YAZARLAR:::: Sedat Kaplan - Murat Kaplan - Tevfik Şahin - Yunus Özel - Mustafa Çakmak - Ali Rıza Çelik - Doç. Dr. Ömer Güven - Prof. Dr. Mustafa Altun - Cemal Gaygusuz - Murat Kazancı - Fuzuli Bulut - Nezaket Aybalam Mahiroğulları - Şükrü Alkan - Şafak Kuzucan - Nezihe Altuğ - Cemalettin Dökmetaş - Prof. Dr. Gülhan Turan - Osman Nuri Özkan - Mehmet Sabit Özcan - Regaib Albayrak - Yakup Kadri Bozalioğlu (biyografi yazarı) - Prof. Dr. Ali Kariman - Rıza Şahin - Zafer Özen - Nuriye Doğan - Osman Bahadır Özden - Bahattin Şenol - Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan - Prof. Dr. Ahmet Gökkuş - Rıza Duran - Kirkor Ceyhan - Beşir Ayvazoğlu - A. Vahap Sümbüloğlu - Necmettin Kaynar - Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları - Taki Akkuş - Hasan Fehmi Nemli - Karabey Aydoğan - Prof. Dr. Mustafa Önder - Halit Ünal - Ali Lafçı - Mustafa Aydın - Ekrem Köksal - Sibel Ünal - Dr. Rüşan Sümbüloğlu - Bahri Yüceşan - Şener Çınar - Mehmet Artunay - Dr. Ahmet Turan Köksal - Suzan Yerliyurt - Avedis Olgun - Prof. Dr. Zekai Özdemir - Prof. Dr. Abdullah Korkmaz - A. Turan Akpınar - Semih Gökalp - Alper Korkmaz - Osman Sarıyıldız - Akın Tekin - Mirza Arabacı - Hüseyin Irmak - İsmail Saygılı - Faziylet Sönmez - Hatice Seven Küre - Ahmet Çınar - İsmet Gönülal - Abdullah Büyük - Arsen Ceyhan - Emre Ayvaz - Mehmet Emin Akyıldız - Erol Yıldırım - Umar Ö. Oflaz - Ahmet Ay - Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut - Hraç Norşen - Osman Alpaslan Bulut - Hüseyin Karakuş - Öğr. Gör. Memduh Ahmet Mahiroğulları - Mehmet Şadi Polat - Tarkan Kaynar - Şaban Karaköse - Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan - Prof. Dr. H. Emre Bağce - Erhan Karataş - Nuri Sincanlı - Taceddin Yıldırım - Prof. Dr. Ahmet Yüksel - Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaynar - Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Güler - Prof. Dr. Sevda Mutlu - Şule Köklü - Sevgi Gülpınar - Şükrü Mehmet Su - Prof. Dr. İbrahim Dilek - Hüseyin Düzenli - Hüseyin Gülçiçek - Ethem Şeker - Mehmet Uğur - Dr. Bülent Keleş - Yılmaz Kürkçü - Yzb. Hüseyin Yıldırım - Refik Özcan - Emrah Çelik - Eyüp Emre Artunay - Kürşat Solak - Dursun Evren - Dursun Yılmaz - Osman Bulut

::::GAZETECİLER:::: Rıdvan Akar - Ali Necip Bozalioğlu - Yakup Kadri Bozalioğlu - İbrahim Özel - Ülkü Özel Akagündüz

::::ÇEVİRMENLER:::: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - Hasan Fehmi Nemli - Umar Ö. Oflaz - Halit Ünal - Erol Yıldırım - Dr. Bülent Keleş

::::SANATÇILAR:::: Hasan Güven - Küçük Halil - Zaralı Baki - Nur Ertürk - Sabahattin Alparslan - Zaralı Recep Aydın - Ahmet Furkan Çandır - Ahmet Can Bulut - Metin Öztan - Zaralı Halil Söyler - Azmi Çekem - Savaş Söyler - Zaralı Sabahattin - Kubilay Dökmetaş - Serhan Çekem - Hamdi Kesici - Küçük Veysel - Dilber Doğan - Aysel Şeker - Öğr. Üyesi Erkan Aydın - Emir Cenk Aydın - Gülseven Medar - Çiğdem Elmas - Tülay Acar - Özgür Demir - Gökhan Akar - Fatih Akçay - Yunus Emre Behrem - Meltem Türün & Murat Ünsal - Aslı Gökyokuş - Tuana Coşkun - Rüya Aydın - Okay Öztürk - Atilla Durgun - Rüstem Çıtak - Eren Aydoğan - Gülüzar Akkuş - Birsen Boyraz - Özdemir - Özgül Ateş - Zaralı Aslı - Selda Özata - Sevda Kaya - Özgür Akkuş - Murat Şahverdi - Sinan Ay & İlbegüm Kesici Ay - Sinan Ağca - Özlem Albayrak - Yavuz Emin Kuruçaylı - Çağrı Doğuş Gülmez - Serdar Saygılı - Bedriye Alkan - Ali Rıza Töriyen - Zafer Akkoyun - Cemal Çınar - Erkan Çınar - Bahar Alkaya - Zabit Karaman - Kader - Feyzullah Yerlitaş - Seyid Çakmak - Aysel Sarıkaya - Gülay Albayrak - Yıldırım Öz - Fadime Kaya - Veyis Bayrak - Songül Türkoğlu - Dilek Albayrak - Yücel Karakuş - Ali Gülsoy - Zaralı Hüseyin - Musa Yıldırım - Ümit Yaşar Tuna - Aydın Ceylan - Gamze Özçelik - Yaşar Demir - Zaralı İzzet Kaplan - Kemal Kaplan - İsmail Dirican - Naci Ateş - Seher Gühertaşlı - Gülistan Keleş - Fuat Dalıcı - Umut Karabulut                                                                                                                      

 

::::SİNEMA SANATÇILARI / DİZİ OYUNCULARI:::: Serdar Yıldırım - 

Ateş Osman - Ali Rıza Kaş - Ömer Efendi Kurt - 

Murat Seven 

 

                                                   

 

::::ÂŞIKLAR/OZANLAR:::: Ozan Bahattin Çetin - Halk Ozanı Karaoğlan - Âşık Nidai Bağce - Âşık Sinem Bacı - Âşık Adem Öztaş - Zaralı Âşık Hasan Turan - Şentürk İyidoğan - Ozan Ali Kılıçoğlu - Ozan Ethem Arslan - Ozan Çiçek Ayyıldız

::::EL SANATKÂRLARI:::: Nilgün Bozalioğlu - Kadir Çınar - Şule Akmirza - Şentürk İyidoğan

::::ŞAİRLER:::: Remzi Kılıç - Şükrü Yıldız - Barış Arslan - Asiye Yavuz - Dr. Şükrü Çiftçi - Oktay Kaynak - Rıdvan Ardıç - Bülent Yıldız Türkata - Âşık İzzet Sağlam - Tolga Yüksel - H. İbrahim Doğan Özmen - Kemal Ateş - Oktay Aydınalp - M. Mesut Hocaoğlu - Uğur Kaynar - Raşit Kara - Mecit Ünal - Kemal Ozanoğlu - Yaşar Hadi Önder - Yunus Yıldırım - Uğur Olgar - Mehmet Yıldırım - İsmet Ocakçı - Tevabil Kaynar - Ömer Cahit Yıldız - Mehmet İhsan İşözen - Ali Atar - Gülderen Canyurt - Ömer Akpınar - Erhan Yılmaz - Gülizar Demir - Necmettin Selçuk - Çiğdem Çimen - Ömerül Faruk Ay - Fazıl Şen - Şadiye Gürbüz - Zaralı Turan Aslan - Halil Topçu - Suzan Okçuoğlu  - Uzm. Dr. Gökhun İnan Yücel - Haki Öncü - Bahattin Çetin - Soner Kaynar - Nuri Baş - Handan Sezginer - Bora Kaynar - Naci Kaynar - Dr. Metin Korkmaz - Şule Ersöz Kaynak - Hikmet Çamlı - Mustafa Taki Kurtoğlu - Gülay Pelit - Dolunay Bulut - Vahap Kütükçü - Hasan Kaymak - Osman Kargı - Rıza Demir - Salih Nurettin Çevik - Şaziment Akkuş - Halis Doğanay - Kâmil Kılıçoğlu - Ergül Yılmaz - Habip Kaymak - Zeynel Kürkçü - Veli Kurban - Abdülmecit Kılınç - Abdurrahman Bulut - Azimet Işık - Zaralı İbrahim Karabulut - Hikmet Ardıç - Ekrem Yeşiltepe - Bahattin Bakar - Nevzat Taşkıran - Ergün Arslanbulut - Yüksel Uçan - Fâni Aydoğan - Mehmet Divrik - Yusuf Çınar
::::RESSAMLAR:::: İlhan İşözen - Nuriye Doğan - Halil Efendi Özçelik - Lütfü Cülcüloğlu - Raif Gökkuş - Rasim Güler - Mürşit Aydın - Sevim Ünal - İ. Tahir Erdal - Selim Özcan - Ali Ünal - Levent Gökkuş - Erol Sert - Fazıl Gökkuş - Muharrem Keskin - Firdevsi Çağlayan - Nursena Oğuzhan - Semra Duran - Ufuk Gökyokuş - Gülüzar Bektaş - Burhan Yıldırım - Türkmen Alkan - Serap Sever

 

 

::::TELEVİZYON BELGESEL YAPIMCILARI:::: Metin Devrim - Rıdvan Akar

::::ANTROPOLOG:::: Oktay Kaynak
::::KARİKATÜRİSTLER:::: Dr. Servet İşözen - Tan Yücel - Altay Kaynar - Arif Hikmet Başeğmez

::::KOLEKSİYONERLER:::: Zara Bozalioğlu - Nil Bahar Bozalioğlu - Ece Mislina İravul - Kubilay Dökmetaş - Yakup Kadri Bozalioğlu - Ferda Çağlayan - Halil Nejat Çuhadaroğlu - Mehmet İhsan İşözen
::::EBRU SANATÇILARI:::: Orhan İşözen - Yunus Özel 

::::SERAMİK SANATÇILARI:::: Gürsel Çataltepe - Eftelya Esra Başel
::::FOTOĞRAF SANATÇILARI:::: Yakup Kadri Bozalioğlu - Sabriye Çelik - Onur Gökkuş

::::HEYKELTRAŞLAR:::: Abdullah İşbilir - Hakan Temur - Abdülkadir Öztürk

::::TELEVİZYON HABER ve PROGRAM YAPIMCISI:::: Hasan Çakmak program yapımcısı - Osman Sönmez haber ve program yapımcısı       

   

 

::::HATTATLAR:::: Abdülhadi Erol Dönmez - Mehmet Arif Vural 

::::TİYATRO SANATÇILARI::: Şahin Öztürk

 

Toplam Ziyaret: 3.567.925