Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Adına Kitap Yazılan ve Özel Sayı Dergi Çıkan Sivaslı Değerlerimiz■

Sivas Kent Arşivi ■Adına Kitap Yazılan Sivaslı Siyasetçiler, İşadamları, Şairler, Yazarlar, Gazeteciler, Sanatçılar, Âşıklar ve Ozanlar■

Siyasetçiler: Mustafa Tâki Efendi - Nuri Demirağ - Muhsin Yazıcıoğlu - Prof. Dr. Nurettin Sözen - Doç. Dr. Abdüllatif Şener

İşadamları: Ahmet Çuhadaroğlu - Sadık Özgür - Veysel Dursun - Şefik Sümbüloğlu - İsmet Sungur

Folklor Araştırmacıları: Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya - Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - Prof. Dr. İlhan Başgöz - Eflâtun Cem Güney - Müjgân Üçer - Bekir Güzeldağ

Yazarlar: Ziya Şakir - Prof. Dr. Mehmet Kaya Bilgegil - Beşir Ayvazoğlu - Kadir Üredi - Ali Şahin Canozan - Zeki Büyüktanır - Bahattin Yıldız

Sanatçılar: Zaralı Halil Söyler - Muzaffer Sarısözen

Şairler: Mustafa Çatıkkaş - Şemseddin Sivâsî - Attilâ İlhan - Yavuz Bülent Bâkiler - Hasan Hüseyin Korkmazgil - M. Mesut Hocaoğlu - Uğur Kaynar - Veysel Cehdi Kut - Muhsin İlyas Subaşı - Zihni Hazinedaroğlu - Şükrü Toprak - Ömer Tozar - Mustafa Rahmi - Mustafa Altınay - Turgut Yalçın - Hamit Bölücek - Feyzullah Demiray - Kadir Gülsoy

Âşıklar-Ozanlar: Pir Sultan Abdal - Âşık Ruhsatî - Âşık Minhacî - Âşık Veysel Şatıroğlu - Âşık Talibî Coşkun - Âşık Ali İzzet Özkan - Âşık Sefil Selimî - Gürünlü Âşık Gülhanî  - Âşık Kul Gazi - Âşık Talibî Kılıç - Âşık Fakir - Âşık Sinem Bacı - Âşık Erhamî - Ozan Yusuf Yıldırım - Aşık Seyit Yalçın

Gazeteciler: Ergun Göze - Adem Yavuz

 

Mihrali Bey

Süleyman Efendi

 

Sivas Kent Arşivi ■Adına dergi özel sayısı çıkan Sivaslı Folklor Araştırmacıları■

Folklor Araştırmacıları: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek - Prof. Dr. İlhan Başgöz

 
 
 
 
:::gazeteci, şair - yazarmuhsin ilyas subaşı《 hakkında yayımlanan / Kitaplar:::

 
 
 
 

 

 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi Zara Kültür Araştırma Grubu    www.sehrisivas.com

:::hayırsever, işadamıahmet çuhadaroğlu《 hakkında yayımlanan Kitap:::

:::hayırsever, işadamıveysel dursun《 hakkında yayımlanan Kitap:::

 

 

 

 

 
 
 

Sivas Kent Arşiv Merkezi Zara Kültür Araştırma Grubu    www.sehrisivas.com

:::işadamışefik sümbüloğlu《 hakkında yayımlanan Kitaplar:::

    

 
1. Baskı / 2007 2. Baskı / 2010


 

 

Sivas Kent Arşiv Merkezi Zara Kültür Araştırma Grubu    www.sehrisivas.com

:::Türk halk müziği sanatçısı ve bestecisimuzaffer sarısözen《 hakkında yayımlanan Kitaplar:::

 
 
 
 

 

 

 
 
h a l k b i l i m c i , akademisyen - eğitimci - çevirmen - yazarprof. dr. ilhan başgöz《 hakkında yayımlanan / Kitaplar:::

 
 
 
:::h a l k b i l i m c i prof. dr. ilhan başgöz《 hakkında yayımlanan / Dergiler:::

 
 

 

 
 
:::halk ozanıâşık veysel satıroğlu《 hakkında yayımlanan / Kitaplar:::

 
 
 
 
 
:::gazeteci, şair - yazarbeşir ayvazoğlu《 hakkında yayımlanan / Kitap:::

 

 

 
 
 
 
:::siyasetçi - işadamınuri demirağ《 hakkında yayımlanan / Kitaplar:::

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
:::şair - yazarmustafa çatıkkaş《 hakkında yayımlanan / Kitap:::

 

 

Toplam Ziyaret: 3.661.745