Yükleniyor...
Zara Kültür Araştırma Grubu

 Zara Kültür Araştırma Grubu

Sivas ili, ilçeleri, beldeleri ve köylerinde özellikle kültürümüzün 
folklorik öğelerini; yazılı ve görsel araçlarla kalıcı hale getirip, 
kültürümüzü en geniş kitlelere yansıtma amacında olan 
İlkleriProjeleri ve Organizasyonları ile bilinen 
Zara Kültür Araştırma Grubu 19 Mayıs 1997 tarihinde 
Gazeteci Yakup Kadri Bozalioğlu tarafından kuruldu.

Zara Kültür Araştırma Grubu; Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü'nde Zara Kültürü'nü ve Zara'daki kültürel etkinlikleri derleme, değerlendirme ve geniş kitlelere yayma amacı hedefleyerek Zara'daki kültürel mirasın korunmasına yönelik öneriler sunup, P r o j e l e r hazırladı...

Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas'ın, ilçesi Zara'da 
1998 yılında Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü nedeniyle; 
Zara Kültür Araştırma Grubu'nun köylerde 23 Nisan Köy Şenliği 
yapılması ö n e r i s i, Zara Kutlama Komitesi'nce kabul görmüş, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilçe merkezi programına ek olarak her yıl bir köyde yapılmasının kararının alınması ile gelenekselleştirilerek, aralıksız 11 yıl ilçenin köylerine taşınmıştır. Son yıllarda köy okullarının sayısının giderek azalması sebebiyle bu proje her yıl bir ilköğretim okulu öğrencilerinin Sivas il merkezine götürülerek tarihi ve kültürel mekanlarda gezdirilerek birebir izlenimler edinmelerini sağlama şekline dönüştürülmüştür.

Zara Kültür Araştırma Grubu, yok olma ya da yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan kültürel ve doğal varlık mirasımızı korumak amacıyla
1998 yılında Zara'dan başlattığı projelerini;
Cumhuriyet'in 80. Yıldönümü nedeniyle 2003 yılında 
Sivas; İlçeleri - Beldeleri ve Köyleri'ni de kapsayan

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'de tamamlamak üzere 
Üçüncü Bin Yılın Yirmiüçüncü Yılı 2023 
Sivas Kültür ve Turizm P r o j e l e r i
ile daha da yaygınlaştırdı.

Zara Kültür Araştırma Grubu, Toplumsal belleğin güçlendirilmesi adına
Sivas Kent Arşivi & Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi açmayı hedefleyip
Sivas ve İlçeleri'nin kültür varlıklarının belgelenmesi için
Sivas Kent Arşivi oluşturup 
Sivas Kültür Envanteri hazırlamaktadır.

Kültür Kenti Sivas'ın
www.sehrisivas.com | www.zarakultur.com
web sitelerine; Sivas Kent Arşivi'nin koleksiyonunu oluşturan 
Sivas ve İlçeleri ile ilgili materyal türlerini bilgilendirici ve araştırmacılara yönelik bilgi hizmeti veren dokümantasyonlar yükleyip, 
Sivas Kültür Veritabanı oluşturularak 
Sivas Kent Arşivi'nin Bibliyografik Künyesi çıkarılmaktadır.

Sivas ili, ilçe-belde-köy ve mezralarının 
fotoğraf-video görüntülerine ulaşabileceğiniz interaktif sunum ve satış odaklı Sivas Yayınları, Sivas Fotoğraf ve Video Galerisi www.sehrisivas.com web sitesini açtı.

Sivas ili, ilçeleri-beldeleri ve köylerinin gelenek, görenek ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
Y a p ı m c ı s ı Zara Kültür Araştırma Grubu tarafından yapılan 
siVas Fotoğraf & Video Projesi 
adı altında Sivas ve yöresinin sesli ve görüntülü DVD'si hazırlanmaktadır.

Zara Kültür Araştırma Grubu; Sivas Kültürü'ne önemli eserler kazandırmak için grubun bünyesinde açmış olduğu      Sivas Kültür Yayınevi'nce 
Sivas Kültür Yayınları adı altında Dergiler ve Kitaplar yayımlamaktadır.

Zara Kültür Araştırma Grubu; Sivas, ilçeleri - beldeleri, köyleri - 
mezraları ve yaylaları nda fotoğraf - kamera çekimleri yaparak 
S i v a s F o t o ğ r a f A r ş i v M e r k e z i'nin; 
FotoGraf arşiv biriminde
Sivas yöresi ile ilgili görsel; fotoğraf, dia/slayt, 
VHS kaset ve DVD arşivi oluşturmaktadır.

 

Toplam Ziyaret: 3.808.856