Yükleniyor...
Aşık Veysel Şatıroğlu :halk ozanı: :::::Şarkışla:::::
Aşık Veysel Şatıroğlu :halk ozanı: :::::Şarkışla:::::
 

halk ozanı

Âşık Veysel Şatıroğlu

(25 Ekim 1894 - 21 Mart 1973)

(şarkışla - sivas)

 

 

 

 

 

 

Anadolu'nun Gönül Gözü

Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun

doğumunun 129.,

vefatının da 50yıldönümünde 

saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçersen Şarkışla'dan, Sivrialan'dan,

Bir türkü getir,

Sadık yâri toprak olan Veysel babadan.

Yıllar geçsede aradan,

Dostlar seni hatırlıyor.

Adları unutuldu ağaların, beylerin.

Yurdun dört bir yanında,

Söylenir senin türkülerin

şair - yazar mehmet ihsan işözen

 

 

 

 

 

Uzun ince bir yoldaydın, 

Ne sağda, ne de soldaydın.

Görmediler ne haldaydın,

Dostlar seni unutur mu!..

 

Susmaz Lâyli hiç bu hale

El üç derse, sen bir söyle.

Kırk dokuz yıl geçse bile,

Dostlar seni unutur mu?..

eğitimci, araştırmacı - derlemeci

 kubilay dökmetaş

 

 

 

 

'Dostlar Beni Hatırlasın'
Küçük yaşlarda su çiçeği hastalığı geçirdiği için iki gözünü kaybeden, 
saz çalmayı görmeyerek öğrenen

A n a d o l u S a n a t ç ı s ı

 

 

 
yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

20. yüzyıl âşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan  Veysel Şatıroğlu, bilinen adıyla Âşık Veysel; Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 1894 yılında doğdu.

 

 

 

 ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU kitapları  Âşık Veysel Şatıroğlu 

 

  Albümleri   Kitapları   Hakkında Yayımlananlar   Onları Anıyoruz... 

 

 

 

 

Kitapları 

 
1- Sazımdan Sesler
 Koşal Basımevi Ankara 1949 1. Baskı 34 sayfa
 
2- Sazımdan Sesler
Koşal Basımevi Ankara 1950 2. Baskı 34 sayfa
 
 
 
 
 
Hakkında Yayımlanan Kitaplar

 
 
Âşık Veysel Deyişler
Hazırlayan: Ahmet Kutsi Tecer - Enver Gökçe
Ülkü Yayınları
Ankara 1944 95 sayfa
 
 
 
 
renkli çizim resimlerle
Âşık Veysel
Milli Eğitim Basımevi
1965 31 sayfa


Âşık Veysel
Hazırlayan: Tahsin Saraç
Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Yayınları
Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1965 31 sayfa

 
Uzun İnce Yolda Âşık Veysel hayatı, sanatı, eserleri üzerine bir inceleme
Adnan Binyazar
Tel Yayınları
İstanbul 171 sayfa

-Uzun İnce Yolda Âşık Veysel
Adnan Binyazar
Doğan ve Egmont Yayıncılık
2015 İstanbul 112 sayfa


 
Âşık Veysel
İbrahim Aslanoğlu
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Yayınları
1964 1. Baskı 48 sayfa

-Aşık Veysel
İbrahim Aslanoğlu
Ata Yayınları
Sivas 1967 2. Baskı 58 Sayfa


 
Aşık Veysel
Alparslan Ayral


Ölümünün 8. Yılında Âşık Veysel
İrfan Ünver Nasratınoğlu
Ankara 1981 32 sayfa

Aşık Veysel'e Deyişler
Hayrettin İvgin - İrfan Ünver Nasratınoğlu
Folklor Araştırmaları Kurumu Yayınları
Ergün Matbaası İstanbul 1983 88 sayfa

Aşık Veysel yaşamı-sanatı-şiirleri üzerine bir inceleme
Battal Pehlivan
Deniz Kitap Yayıncılık
1984 256 sayfa

Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri
Yavuz Bülent Bâkiler
Tercüman Yayınları
İstanbul 1986 64 sayfa


 
 
Aşık Veysel Hayatı - Sanatı - Şiirleri
Tahir Kutsi
Toker Yayınları
1973 1. Baskı

-Aşık Veysel Hayatı - Sanatı - Şiirleri
Tahir Kutsi
2. Baskı

-Âşık Veysel Hayatı - Sanatı - Şiirleri
Tahir Kutsi
Toker Yayınları
3. Baskı


 
 
Aşık Veysel Yaşamı, Sanatı, Şiirleri
Metin Turan
Prospero Yayınları
Ankara 1994 127 sayfa


 
 
Anı-Şiir-Resimlerle Aşık Veysel'li Yıllar
Veysel Kaymak
1996 1. Baskı 128 sayfa

-Anı-Şiir-Resimlerle Aşık Veysel'li Yıllar
Veysel Kaymak
2. Baskı

-Anı-Şiir-Resimlerle Aşık Veysel'li Yıllar
Veysel Kaymak
Kuloğlu Matbaacılık Ankara 2005 3. Baskı 154 sayfa

-Anı-Şiir-Resimlerle Aşık Veysel'li Yıllar
Veysel Kaymak
2008 4. BaskıÂşık Veysel
Yavuz Bülent Bâkiler
2005 208 sayfa


Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ankara 1970 1. Baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ankara 1971 2. Baskı 287 sayfa

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ankara 1973 3. Baskı 286 sayfa

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Dördüncü baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Beşinci baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Altıncı baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Yedinci baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın Bütün Şiirleri, Sanatı, Hayatı
Derleyen: Ümit Yaşar Oğuzcan
Özgür Yayın Dağıtım
Doğuş Matbaası İstanbul Eylül 1985 Sekizinci Baskı 240 sayfa

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın Bütün Şiirleri, Sanatı, Hayatı
Derleyen: Ümit Yaşar Oğuzcan
ISBN: 
1991 9. Baskı

-Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın
Şubat 1995 Onuncu baskı
-
Aşık Veysel | Dostlar Beni Hatırlasın bütün şiirleri-sanatı-hayatı
ISBN: 975-447-002-2
Özgür Yayınları
Şubat 1998 11. Baskı 240 sayfa

-Dostlar Beni Hatırlasın / Âşık Veysel hayatı ve bütün şiirleri
ISBN: 975-10-1721-1
İnkılâp Kitabevi
İnkılâp Yayınevi İstanbul 2001 12. Baskı 247 sayfa

 
 
Aşık Veysel Araştırma - Tartışma - Alıntı
Ömer Uluçay
Gözde Yayınevi
Adana 1995

Aşık Veysel Milli Kültürümüzdeki Yeri
Niyazi Yılmaz
ISBN: 475-422-091-3
Ocak Yayınları
Minpa Matbaacılık Ankara 1996 212 sayfa

Aşık Veysel Hayatı - Sanatı - Eserleri
Hayri Ataş
Boğaziçi Yayınları
İstanbul 1998 155 sayfa


 
 
■Aşık Veysel Selam Olsun Kucak Kucak
Kutlu Özen
Dilek Ofset Sivas 1998 1. Baskı 159 sayfa

-Selam Olsun Kucak Kucak Aşık Veysel Hayatı ve Şiirleri
Kutlu Özen
ISBN: 
Duvar Yayınları
İstanbul Eylül 2009 2. Baskı 208 sayfa

 

Aşık Veysel Dramı- Sanatı - Şiirlerinden Seçmeler
Özkan Yalçın
ISBN: 975-437-353-1
Ötüken Neşriyat
İstanbul Aralık 2001 215 sayfa

Aşık Veysel'den Nükteler
Erdoğan Alkan
ISBN: 975-8460-27-7
Pencere Yayınları
Kayhan Matbaası İstanbul Eylül 2001 112 sayfa


 
■Âşık Veysel | Türküz Türkü Çağırırız
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Akçağ Yayınları
Ankara 2004 1. Baskı 280 sayfa

-Âşık Veysel | Türküz Türkü Çağırırız
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Akçağ Yayınları
Başer Matbaası Ankara 2007 2. Baskı 280 sayfa

-Âşık Veysel | Türküz Türkü Çağırırız
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Akçağ Yayınları
3. Baskı


 
Âşık Veysel
Ali Berat Alptekin
ISBN: 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
Ankara 2009 180 sayfaKör Oldum Veysel Oldum Âşık Veysel ve Yaşadığı Dönemin Romanı
Erdoğan Alkan
ISBN: 975-390-059-7
E Yayınları
Erdoğan Ofset İstanbul 1991 1. baskı 218 sayfa

-Kör Oldum Veysel Oldum Âşık Veysel ve Yaşadığı Dönemin Romanı
Erdoğan Alkan
ISBN: 975-10-2329-7
İnkılâp Kitabevi

Anka Ofset Tesisleri İstanbul 2. Baskı 288 sayfaÂşık Veysel
Doğan Kaya
ISBN: 975-585-460-6
Sivas Valiliği Yayınları
Doğan Ofset Sivas 2004 1. Baskı 406 sayfa

-Âşık Veysel
Doğan Kaya
ISBN: 
Akçağ Yayınları

Ankara 2011 2. Baskı 415 sayfa

 

Aşık Veysel'i Ağlatanlar
Murat Malay
Evreca Yayınları
İstanbul 2005 199 sayfa

Türkülerle Aşık Veysel
İhsan Öztürk
Aşık Veysel Kültür Derneği
330 sayfa

Âşık Veysel Şatıroğlu
Derleyen: Aydil Erol
ISBN: 978-975-255-161-9
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
2007 176 sayfa

■Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım yaşamı-sanatı-şiirleri
Mehmet Öksüz
ISBN: 
183 sayfa

Anı, Makale ve Röportajlarla Aşık Veysel Antolojisi
Gülağ Öz
ISBN: 975-95781-0-7
Uyum Yayınları

İstanbul 420 sayfa


 
 
İki Kapılı Bir Handa Âşık Veysel
Ahmet Özdemir
ISBN: 978-9944-0685-2-9
Sivas Platformu Yayınları

İstanbul 2010 454 sayfa

-İki Kapılı Bir Handa Âşık Veysel
Ahmet Özdemir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları
İstanbul 2013 295 sayfa


 
Dostlar Seni Unutmadı Aşık Veysel | The Friends Still Remember You
Hazırlayanlar: Metin Turan - Gülağ Öz - Osman Yılmaz
Dili: Türkçe - İngilizce
HAGEM Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları
İstanbul 1999

Sokrates'ten Âşık Veysel'e İnsan, Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler
Yazarlar: Kadir Dede / Zeynep Ertuğrul / H. Emre Bağce / M. Vedat Katıtaş / Yeşim Özer / Sedenay Akgün / Senem Özçalcı / Işılay Narin / Onur Ünlü
ISBN: 
Umuttepe Yayınları

Haziran 2010 174 sayfa

■Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri - "Dostlar Beni Hatırlasın"
H. Ali Küçükakın
ISBN: 
Tablet Yayınevi

Konya 2010 125 sayfa

Âşık Veysel
Yavuz Bülent Bâkiler
ISBN: 978-605-5564-03-2
Buruciye Yayınları

Esform Ofset Sivas - Ocak 2011 236 sayfa

Toprağın Dili Bir Âşık Veysel Monografisi inceleme
Muhsin İlyas Subaşı
ISBN: 
Şiir Vakti Yayınları

2013

Aşık Veysel
Orhan Yorgancı
135 sayfa

Âşık Veysel Hayatı Sanatı - Şiirleri - Türküleri
Doğan Kaya - Uğur Kaya

■Güzelliğin On Para Etmez Bu Bendeki Aşk Olmasa
Mehmet Bilgiç
ISBN: 
Yason Yayıncılık
İstanbul Mayıs 2015 224 sayfa

Âşık Veysel Uzun İnce Bir Yol
Aysel Gürmen
ISBN: 
Pan Yayıncılık
İstanbul 2015 32 sayfa

Güneşin Işıklarını Avuçlayan Çocuk Âşık Veysel
Metin Turan
ISBN: 
2016

Anadolu'nun Üç Tezenesi Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş
Mithat Baş
ISBN: 
Gece Kitaplığı
Ankara 2017 297 sayfa

Âşık Veysel
Alim Yıldız
ISBN: 978-975-2482-68-5
Ketebe Yayınevi
2018 104 sayfa

Aşık Veysel
Cengiz Yıldırım
ISBN: 
Gece Kitaplığı
Ankara Temmuz 2018 256 sayfa
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Ziyaret: 2.838.656