Yükleniyor...
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya :akademisyen, eğitimci - folklor araştırmacısı - şair - yazar: :::Ulaş:::
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya :akademisyen, eğitimci - folklor araştırmacısı - şair - yazar: :::Ulaş:::
 

akademisyen, eğitimci

folklor araştırmacısı - şair - yazar

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,

Emekli Öğretim Üyesi

 

  

Doğan Kaya; 19 Mayıs 1952 Sivas/Ulaş Acıyurt köyü doğumlu. Sivas'da Dört Eylül İlkokulu'nu, Atatürk Ortaokulu'nu ve Sivas Lisesi'ni okudu. 1974 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu.


Sivas Lisesi olmak üzere Diyarbakır'da Dicle Öğretmen Lisesi'nde, Aksaray'da Ortaköy Lisesi'nde ve İstanbul'da Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak Kırklareli'nin Vize ilçesinde yerine getirdi. 

1983'de Cumhuriyet Üniversitesi'nin açmış olduğu Halk Edebiyatı uzmanlığı kadrosu imtihanını kazanıp, bu göreve getirildi. 1988 yılında C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme konulu tezini vererek yüksek lisansını, 1991'de Ankara'da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sivas'ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî konulu teziyle doktorasını yaptı.

Yayın hayatına 1972 yılında Türk Folklor Araştırmaları dergisinde başladı.

2002 - 2003 öğretim yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

Yazdığı şiirlerin bir kısmında Mahcubî mahlasını kullandı.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İçimizden Biri Doğan Kaya programı
21 Mayıs 2013 tarihinde Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yaptı.

Doğan Kaya; 1991 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından 'İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Aralık 2001'de MOTİF Halk Oyunları Eğitim Derneği'nin Gençlik Kulübü tarafından 'Halkbilim Araştırma ve Hizmet Ödülü' verildi. 2006 yılında Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü'nce 'Türklük Bilimine Hizmet Ödülü'ne, 2008'de Şarkışla Âşık Veysel Halk Kültürü Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi tarafından 'Âşık Veysel Halk Kültürüne Katkı Ödülü'ne, 2010 yılında da Osmaniye Folklor Araştırma Derneği'nce 'Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. 

Yine; 9 Nisan 2011 yılında Sivas Hizmet Vakfı tarafından Sivas Folkloruna Hizmet Ödülü'ne, 17 Haziran 2012 tarihinde Kars Belediyesi Dede Korkut Ödülü'ne, 10 Aralık 2016 yılında Halk Kültürlerini Araştırma Derneği HKAK tarafından Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne, 19 Şubat 2017 yılında da TROYA Folklor Araştırmaları Derneği'nce Pertev Naili Boratav Halkbilim Ödülü'ne layık görüldü.

 

Türk Halkbilimi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanlığını da yaptığı Cumhuriyet Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesiyken 34 yıl yaptığı akademisyenlik görevinden 2018 tarihinde 18 Ocak'da emekli oldu.

 

1984'den itibaren alanı ile ilgili olarak 2019'a kadar birçok millî ve milletlerarası kongre ve bilgi şölenine katılıp,  ..... lisans, ..... 'de yüksek lisans tezi yönetti.

 

Türkiye Yazarlar Birliği, Folklor Araştırmaları Kurumu ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İLESAM üyesidir.


eğitimci, şair - yazar Ayşe Benek Kaya ile evli olan Doğan KayaSibelZeynep AslıhanTâhâ Tuna adında üç çocuk babasıdır.

 

 

■ Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN KAYA kitapları 

 Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya   Kitapları   Bibliyografyası 

 

  Kitap Tanıtımı   Hakkında Yayımlananlar 

 

Sivas Kent Arşivi | 'Sivas Yazarlarının Kitapları'《 

Sivas Kent Arşivi Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya / Sivas Halk Şairleri 5 cilt takım kitap

 
 
 
Kitapları 

 
Aşık İsmetî
Hazırlayan: Doğan Kaya
Esnaf Matbaası Sivas 1984 198 sayfa
 
 
Ruhsatî'nin Uğru ile Kadı Hikâyesi
Anadolu Sanat Yayınları
Erenler Matbaası İstanbul 1985 Birinci Baskı 40 sayfa
 
-Ruhsatî'nin Uğru ile Kadı Hikâyesi
Sivas 2009 İkinci Baskı 56 sayfa
 
 
Şairnâmeler
T.C. Kültür Bakanlığı HAKAD Yayınları
Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası Ankara 1990 Birinci Baskı 102 sayfa
 
-Şairnâmeler
ISBN: 978-605-4223-34-3
Salkımsöğüt Yayınevi
Erzurum 2009 İkinci Baskı 336 sayfa
 
 
Âşık Ruhsatî Bibliyografyası
T.C. Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları
Sistem Ofset Ankara 1992 47 sayfa
 
Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
T.C. Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları
Ceylan Matbaacılık Ankara 1993 174 sayfa
 
 
Âşık Minhacî
ISBN: 975-95217-0-9
Dilek Matbaacılık Sivas 1994 Birinci Baskı 80 sayfa
 
-Âşık Minhacî
ISBN: 975-95217-0-9
Grafikevi Ofset Sivas 2006 İkinci Baskı 92 sayfa
 
 
Âşık Sefil Selimî - Çobanın Can Pınarı
Dilek Matbaası Sivas 1996 240 sayfa
 
Âşık Zakirî
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 1996 80 sayfa
 
Sızırlı Âşık Hasan (Coşarî)
Dilek Matbaası Sivas 1997 136 sayfa
 
Sivas'ta Âşıklık Geleneği
Dilek Matbaası Sivas 1998 132 sayfa
 
Sivas'ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 55
Dilek Matbaası Sivas 1994 635 sayfa
 
 
Âşık Ruhsatî
1994 - 1. Baskı
 
-Âşık Ruhsatî
Sivas Belediyesi Kültür Yayınları
Dilek Matbaası Sivas 1999 - 2. Baskı 493 sayfa
 
-Âşık Ruhsatî
2005 - 3. Baskı
 
-Âşık Ruhsatî
ISBN: 978-605-5564-02-5
Sivas 2010 - 4. Baskı 578 sayfa
 
-Âşık Ruhsatî
ISBN: 
5. Baskı
 
 
Acıyurtlu Halk Şairleri
Dilek Matbaası Sivas 1999 148 sayfa
 
 
Anonim Halk Şiiri
ISBN: 975-338-274-X
Akçağ Yayınları
Ankara 1999 1. Baskı 672 sayfa
 
Anonim Halk Şiiri
2. Baskı
 
Anonim Halk Şiiri
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2014 3. Baskı 799 sayfa
 
 
Türk Dünyası Anonim Halk Şiiri
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2019 4. Baskı 760 sayfa
 
Halk Hikâyeleri -1
Doğan Kaya - M. Sabri Koz
Kitabevi Yayınları
İstanbul 2000 312 sayfa
 
Âşık Edebiyatı Araştırmaları
ISBN: 975-7321-03-6
Kitabevi Yayınları
İstanbul Eylül 2000 472 sayfa
 
Âşık Veysel Hayatı Sanatı - Şiirleri - Türküleri
Doğan Kaya - Uğur Kaya
 
 
 
Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği ve Türk Halk Şiirinde Beddualar
ISBN: 975-16-1436-8
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları
Ankara 2001 281 sayfa
 
Bir Destan Kahramanı Mehrali Bey
2001 50 sayfa
 
Sivas'ta Bıçakçılık
Dr. Doğan Kaya - Uğur Mesci
 
SİSKAV Sivas ValiliğValiliği Sivas İli
Sivas 2002 64 sayfa
 
Çamşık Ozanları
Ankara 2002 226 sayfa
 
Halkbilim Araştırmaları
ISBN: 975-7321-78-8
Kitabevi Yayınları
İstanbul Aralık 2002 720 sayfa
 
Âşık Edebiyatına Giriş
2003
 
Yaşnameler
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2004 424 sayfa
 
 
Âşık Veysel
ISBN: 975-585-460-6
Sivas Valiliği Yayınları
Doğan Ofset Sivas 2004 1. Baskı 406 sayfa
 
-Âşık Veysel
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2011 2. Baskı 415 sayfa
 
-Âşık Veysel
ISBN: 
Sivas Belediyesi Yayınları
2020 3. Baskı 414 sayfa
 
 
Âşık Talibî Coşkun
Sivas Belediyesi Kültür Yayınları
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2005 432 sayfa
 
Âşıkların Diliyle Sivas
ISBN: 975-585-711-7
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını
BMS Matbaacılık Ankara 2005 317 sayfa
 
 
Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara Kasım 2007 1. Baskı 822 sayfa
 
-Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2010 2. Baskı 830 sayfa
 
-Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimleri Sözlüğü
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2014 3. Baskı 898 sayfa
 
-Türk Dünyası Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimleri Sözlüğü
ISBN: 
Akçağ Yayınları
Ankara 2020 4. Baskı
 
 
Âşık Şenlik'in Selman Bey İle Turnatel Hanım Hikâyesi
Sivas 2009 1. Baskı
 
-Âşık Şenlik'in Selman Bey ile Turnatel Hanım Hikâyesi
ISBN: 
Vilayet Yayınevi
Kasım 2013 2. Baskı
 
 
Âşık Şenlik'in Sevdekâr İle Gülenaz Hanım Hikâyesi
Sivas 2009 1. Baskı
 
-Âşık Şenlik'in Sevdakâr ile Gülenaz Hanım Hikâyesi
ISBN: 
Vilayet Yayınevi
Kasım 2013 2. Baskı
 
 
Şarkışlalı Âgâhî
Vilayet Kitabevi
Sivas 2009 88 sayfa
 
Noksanî'nin Kan Kalesi Cengi
Sivas 2009 254 sayfa
 
Yunus Emre ve Seçme Beyitler
Vilâyet Kitabevi
Sivas 2009
 
 
Sivas Halk Şairleri I [A-C]
ISBN: 978-605-378-061-8
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını
Önder Matbaacılık Sivas 2009 587 sayfa
 
-Sivas Halk Şairleri II [Ç-G]
ISBN: 978-605-378-063-2
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını
Önder Matbaacılık Sivas 2009 514 sayfa
 
-Sivas Halk Şairleri III [H-K]
ISBN: 978-605-378-064-9
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını
Önder Matbaacılık Sivas 2009 660 sayfa
 
-Sivas Halk Şairleri IV [L-R]
ISBN: 978-605-378-065-6
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını
Önder Matbaacılık Sivas 2009 528 sayfa
 
-Sivas Halk Şairleri V [S-Z]
ISBN: 978-605-378-066-3
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını 
Önder Matbaacılık Sivas 2009 601 sayfa
 
 
Kaya Çiçekleri
ISBN: 
Vilayet Yayınevi
Çevik Ofset İstanbul 2010 112 sayfa
 
Sivas Halk Oyunları - Halk Oyuncuları - Davul ve Zurna Sanatçıları
ISBN: 
Vilayet Yayınevi
Sivas 2011 340 sayfa
 
Sözlük Destanlar
ISBN: 978-605-88751-3-5
Vilayet Yayınevi
Öncü Basımevi Ankara 2011 158 sayfa
 
Çöm Çöm Çömbelek Sivas Çocuk Oyunları
ISBN: 
Kitabevi Yayınevi
İstanbul Kasım 2011 242 sayfa
 
Sivas'ta Yatırlar ve Ziyaret Yerleri
ISBN: 978-605-4561-08-7
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
Yayın No:132 2012
 
Âşık Şenlik'in Lâtif Şah ile Mihriban Sultan Hikâyesi
ISBN: 978-605-63437-0-5
Vilayet Yayınevi
Öncü Basım Ankara 2012 224 sayfa
 
Kırgız Destanları
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
Şubat 2015 255 sayfa
 
 
Şiir Vadisinde Altınay
Hazırlayan: Doğan Kaya
ISBN: 
Esform Ofset Sivas 2019 229 sayfa
 
 
Âşık Derdimend Ana
Doğan Kaya - Serhat Sabri Yılmaz
ISBN: 978-605-69012-2-5
Vilayet Yayınevi
2019 226 sayfa
 
 
Meddah ve Gerçekçi Halk Hikayeleri
ISBN: 
Doğu Kütüphanesi
İstanbul Eylül 2021
 
 
Yener Okatan ve Okatan Şairler
ISBN: 
Vilayet Kitabevi no: 
İstanbul Mayıs 2022
 
 
 
 
 
ISBN: 
Vilayet Kitabevi
2021
 
ISBN: 978-605-74695-2-6
Vilayet Kitabevi 39
Step Ajans Matbaacılık İstanbul 2021
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Toplam Ziyaret: 2.683.889