Yükleniyor...
Müjgân Üçer :eczacı, eğitimci - halkbilimci - araştırmacı - yazar: :::::Sivas:::::
Müjgân Üçer :eczacı, eğitimci - halkbilimci - araştırmacı - yazar: :::::Sivas:::::
 

eczacı, eğitimci

halkbilimci - araştırmacı - yazar

Müjgân Üçer

Sivas ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi

 


 

 

 

'bilgi ve belgeye dayalı, alanında folklorik ve kültürel çalışmalar yapan,

o kendine has üslûbu ile dağarcığındakilerini konferansla,

yazılı eserlerini okuyucularıyla, 

panellerdeki konuşmalarını da dinleyicileriyle paylaşan müjgân üçer

sivas adına önemli bir kimliktir.

o nispette müjgân üçer kitabı kitaplığınızda mevcut - var ise kitaplığınız seçkin,

okuduğunuz bir kitabı var ise dağarcığınız zengindir.' 

gazeteci yakup kadri bozalioğlu

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

 

Müjgân Üçer; 27.10.1940 Sivas doğumlu. Memur olan babası Kâzım Arslan'ın görevi nedeniyle ilköğrenimini Eskişehir'de, ortaöğrenimini Adapazarı'nda yaptı. 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 1963 - 1965 yılları arası Sivas Lisesi'nde kimya öğretmenliği, 1981 - 1997 yılları arası da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi öğ­retim görevlisi olarak çalıştı.
 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu'ndan alınan kararla Türk Halk Bilimi alanındaki hizmetlerinden dolayı Müjgân Üçer'e, Türk Kültürü ve Edebiyatı alanındaki hizmetlerinden dolayı da aynı gün Yavuz Bülent Bâkiler'e; 10 Nisan 2013 Çarşamba günü Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle Fahri Doktoralık unvanı verildi. Her iki yazara da Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık tarafından akademik giysi giydirilerek doktora belgesi takdim edildi.
 

 

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müjgân Üçer adına 25 Şubat 2012 tarihinde Cumartesi günü Sivas Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda İçimizden Biri - Halk Bilimi Yolunda 50 Yıl Müjgân Üçer programı düzenlendi.
 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından 25 Şubat 2012 tarihinde Cumartesi günü C.Ü. Merkezi Amfi Salonu'nda Bir Kültür Sevdalısı Müjgân Üçer'le Söyleşi adlı program düzenlendi.
 

 

Halk edebiyatı, halk tıbbı, tıp ve eczacılık tarihi, gelenek görenek ve inançlar üzerine araştırmalar yapıp makaleler yazan halkbilimci Müjgân Üçer'in; Revak, Altıncı Şehir Sivas, hayat ağacı, Zara Haber, Mifad, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, Erciyes, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Sanat Dünyamız, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Sıvas Folkloru, sühan, Erdem, Bilge, Sivas Kültür-Sanat, Türk Edebiyatı, Türk Etnografya Dergisi, SomuncuBaba ve sultanşehir dergilerinde makalesi, Sivas'da yayımlanan Yeniülke, Kızılırmak ve Hürdoğan gazetelerinde de yazıları yer almıştır.
 

 

Çeşitli tarihlerde millî ve milletlerarası Türk Halk Kültürü, Türk Halk Edebiyatı, Türkoloji ve Tıp Tarihi kongrelerine katılarak bildiriler sundu.
 

 

Müjgân Üçer; Sivas Hizmet Vakfı, Folklor Araştırmaları Kurumu, Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği VHSD üyesidir.

 

 

■ MÜJGÂN ÜÇER kitapları 

 Müjgân Üçer   Kitapları   Bibliyografyası   Hakkında Yayımlananlar 

Sivas Kent Arşivi | 'Sivas Yazarlarının Kitapları'《 

 

 
Kitapları

 
Lokman Hekim Üzerine
Gümüş Basımevi İstanbul 1984
 
 
Medicaments recommended by Ibn Sînâ and their effect on the traditional folk medicine 
Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara
1990
 
İbn-i Sinâ'nın göz hastalıklarında önerdiği ilaçlar ve bunların geleneksel halk hekimliğinde etkileri 
Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1990
 
Sivas Halk Mutfağı
ISBN: 975-95385-0-4
Sivas'ta Halk Kültürü Araştırmaları
Esnaf Ofset Matbaacılık Sivas 1992 119 sayfa
 
M. Mesut Hocaoğlu Hayatı, Mezar Taşları İçin Yazdığı Kitabeler ve Şiirlerinden Seçmeler
ISBN: 975-95385-1-2
İstanbul 1993 163 sayfa
 
Folklorumuzda tütün ve Sivas'ta tütün etnografyası
Anadolu Sanat Yayınları
Erenler Matbaası İstanbul 1995
 
 
Nâmeler Emekli Muallim Feyzullah Demiray'ın Hayatı ve Şiirleri
ISBN: 975-96100-0-0
Yenidoğuş Matbaası Ankara Haziran1996 227 sayfa
 
 
Atalar Sözü Yerde Kalmaz
ISBN: 
1998
 
 
Kuruluşunun yetmişinci yılında: Sivas Numune Hastanesi'nin Tarihçesi
Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1999
 
 
Divriği'de Mutfak Kültürü Yemekler, Gelenekler, İnançlar, Atasözleri
Müjgân Üçer - Fatma Pekşen
ISBN: 975-95385-4-7
Sivas Hizmet Vakfı Yayınları
Devran Matbaacılık Ankara 2001
 
 
Anamın Aşı, Tandırın Başı | Sivas Mutfağı
ISBN: 975-6403-84-05
Kitabevi Yayınları
Bayrak Matbaası İstanbul Ağustos 2006 826 sayfa
 
 
göldağı'nın güldestesi Arapgir Mutfağı Gelenek Görenekleri ve Sözlü Kültürüutfağı
ISBN: 978-975-95385-4-5
Müjgân Üçer - H. Suna Ertekin Akkaya
Esform Ofset Sivas Ağustos 2008 270 sayfa
 
 
■Mâni Benim Ezberim Sivas ve Çevresinden Mâniler
Müjgân Üçer - Fatma Pekşen - Murat Türkyılmaz
ISBN: 978-605-4208-06-7
Kitabevi Yayınları
Bayrak Matbaası İstanbul 2009 501 sayfa
 
 
Aslan Burcu'ndan Yükselen Selçuklu Kartalı Divriği
Müjgân Üçer - Fatma Pekşen
ISBN: 978-6055487-00-3
Asitan Yayınları
Es-Form Ofset Sivas Ağustos 2010 536 sayfa
 
 
ISBN: 978-605-16-3624-9
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları
Haziran 2019 127 sayfa
 
 
■Beşik Eşik Keşik sivas'ta doğum, evlenme, ölümle ilgili gelenek görenek inanışlar ve sözlü kültür
ISBN: 
Kitabevi Yayınları | Sivas Kitaplığı -10-
Haziran 2020
 
 
 
 
 
 
Hakkında Yayımlananlar / Kitaplar 


■Müjgân Üçer'e Armağan
Yayına Hazırlayanlar: Tekin Şener - Mehmet Ali Erdoğan
ISBN: 978-605-5397-06-7
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 0107-34-007408
Kitabevi
Şan Matbaa İstanbul Temmuz 2011 531 sayfa
 
Toplam Ziyaret: 2.684.087