Yükleniyor...
Sivas Kent Arşivi ■Kızılbaşlık | kapıkule bektaşiliği - alevi bektaşilik ■ umar ö. oflaz ::zara::
Sivas Kent Arşivi ■Kızılbaşlık | kapıkule bektaşiliği - alevi bektaşilik  ■ umar ö. oflaz ::zara::

 

 

 

 

 

.

 

 

Kızılbaşlık 

Kızılbaşlık Bektaşiliği - Alevi  Bektaşiliği

 

 

 

Umar Ö. Oflaz

sivas / zara ]

ISBN: 978-605-02-0802-3

Pia Yayınları

Akoğul Basım İstanbul 26 Eylül 2020 304 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 
kapak fotoğrafı; sivas/zara karacahisar köyü 
Gelin Başı •fotoğraflayan; yakup bozalioğlu

 

 

 
'Kızılbaşlık giymekle adlandırılan bir şey değildir. Bu bir kültürdür, bu bir yaşam biçimidir. Kökleri insanlığın köklerine uzanan, evrensel bağları olarak gösterdiğimiz insanlığın yaradılış köklerine uzanan bir kültürdür.' 
 
 
 
İçindekiler
Umar Ö. Oflaz Biyografisi
 
Önsöz Umar Ö. Oflaz
 
Giriş
 
Başlarken
-Sorular... Sorular
-Tör, Tör Yeri, Töre, Törük
-Tör; Tör Yeri
-Ansiklopedik Bilgilerde Kızılbaşlık
-Türklerde Al ve Kızıl Renk
-Eski Kültürümüzde Al-Kızıl
-Oğuzlar
-Hun Oğuzlar
-Oğuz Kağan
 
1Bölüm
uz, Kız İli Düzeninin Kuruluş ve İşleyişi
-Hanların Konum ve Görevleri
-Gün Han
-Ay Han
-Hıdırellez
-Yıldız Han
-Kırklar
-Oğuz Kağan'ın Ant Toplantısı (veya kurultan)
-Ant, Ant İçme
-Töre Bayramı, Gaymalı Toy
-Diğer Türki Topluluklarda Oğuz Töresi'nin Tatbiki
-Kurultan veya Ant Sofrası Sonrası Cem
-Sözcüklerin Derinindeki Anlam ve Andın Öteki Yüzü
-Kızılbaş İnancının Diğer Kültürlerle Bağları
-Yıldız İşareti, İnançta Yıldızın Anlamı
-Kızılbaş Töresinde Kırklar
-Velilerin Çalışmaları
-Kızılbaş - Alevi Toplumlarında Alt Cemler
 
-Dede'nin Görevleri
•Kurban Kutsaması
•Yeni Evlilerin Topluma Katılması
•Cem Yönetimi
 
-Sema - Semah
-Namaz
-Kızılbaş - Alevi Yönetiminin Son Savaşı
 
 
2. Bölüm
Bektaşilik
-Osmanlıların Kökeni ve Bektaşilik
-Osmanlı Kimlere Denir?
-Osmanlılar Oğuzların Uc Bölgelerinde
-Osmanlı Bektaşiliğinde Geçen Acep/Arap Tarihiyle İlgili Olaylar
-Osmanlıların Oğuzlarla Yakınlaşma Çabaları
-Osmanlıların Aşiret Döneminde Ahi-Akı Teşkilatı ve Babailerle İlişkileri
-​Babai Sözcüğünün Kaynağı
-Adları, Kültürel Kökleri Değiştirilerek Bektaşiliğe Temel Taşı Yapılan Koca Yesevi ve Ac-ı Bektaş Veli
-Bir Yes-Evi Dervişi Olarak Bektaş Veli Gerçeği
-Hacı Bektaş Sözcüğü İle Ac-ı Bektaş Sözcüğünün Anlam Zıtlıkları
-Osmanlı Bünyesindeki Gerek Sünni İnanç ve Gerekse Bektaşiliğin Türk Töre İnancı İle Bağdaşmazlığı
-Bektaş Veli İle Osmanlı'nın Gerek Zaman ve Gerekse Kültürel Olarak Uyuşmazlığı
-Sözcüklerdeki Harf ve Buna Bağlı Olarak Anlam Kaydırmaları
-Nakibüleşraflık Müessesesi
-Bektaş'a Yakıştırılan Seyyidlik Seceresi ve Öyküsü
-Bektaş'ın Hacı Yapılışı
-Bektaşilikte Kadıncık Ana'nın Uğratıldığı Değişim
-"Meşâyihler " İçin Kurulan Tarikatın Bektaşi Adını Alışı
-Kara Kaza
-Osmanlı Bektaşiliğinin Balkanlar'da İlerleme Yolu
-Balkanlar ve Trakya'da Bektaşilik
-Rumeli'de Bektaşi Dergâhları
-Osmanlıların Balkanlar'da Hıristiyan Çevrelerle İlişkileri
-Anadolu Türk Varlığına Karşı Osmanlı-Balkan İttifakı
-Yeniçeri - Bektaşi Bütünleşmesi, Tarikatın Kuruluş Nedenlerinden, Osmanlı Sınıfsal Yapısı
-Osmanlı'da İki Yönetici Sınıf
-Kapıkulla
-Yeniçeri Olma Hakkını Kazananların, Ocağa Kabulü
-İki Yönetim, İki Farklı İnanç Yolu
-Osmanlı'nın İki Yönetici Sınıfının Ahlaki Durumları
-Türk Halkına Yöneltilen Karalamalar ve Verilen Fetvalar
- Osmanlı Yönetim Bünyesindeki Çatlak; İnanç ve Yaşam Farklılığı Olan, İki Üst Yönetici Sınıf Arasında Süregiden Çekişme
-İki Sınıf Arasında Keskinleşen Düşmanlık
-Osmanlı'nın Anadolu'ya Yönelişi
-Timur'un Anadolu'ya Gelişi
-Alangua Ailesi; Kürekan veya Foma Olarak Timur
-Timur Sonrası Anadolu
​-O Günlerde Osmanlı Toplumu
-Anadolu'da Osmanlı Hâkimiyeti; Siyasal, Sosyal ve İnançsal Gelişmeler
-Eş Zamanlı Olarak Türk Kültürünün Yok Edilme Süreci
-Bektaşiliğin Kurumsallaşma Dönemi; Balım Sultan
-Balım Sultan'ın Hacı Bektaş'da ki Çalışmaları
-İmam Cafer Buyruğu
-Bektaşiliğe Kabul Töreni ve İnanç Yolu
-Bektaşi Cemi'nin Yürütülmesi
-Kırklar Genel
-Bektaşilikde ki Hayali Kırklar Söylencesi
-Oğuz Kırk Velisi İle Kırklar Söylencesinin Karşılaştırılması
-Bektaşiliğin Kurumsallaştırıldığı Günlerde, Anadolu Halkının Kendi İnancında Yaşama Mücadelesin
-Türk - Oğuz - Kızılbaş Halkının Değişimi
-Başından İtibaren Osmanlı'da Ulema'nın Yeri
-Osmanlı'nın Gerilemesi; Ulema'nın Etki Gücünün Artması, Yeniçeri ve Bektaşilerin Gözden Düşmesi
-1826 Vaka-i Hayriye'ye GidiŞ
-Bektaşilerin Katli, Tekkelerinin Yıkılması veya Nakşilere Verilmesı
-Ocakların Yıkımından Sonra, Alevi Bektaşi İnancının Sürdürülmesi
-Abdülamit Döneminde Yapılan Araştırma ve Tutulan Raporlarda Anadolu Türk Halkının Sosyal ve İnançsal Durumu

 

Toplam Ziyaret: 3.709.737