Yükleniyor...
Dr. Fatih Çınar :din görevlisi - yazar: :::::Sivas::::::
Dr. Fatih Çınar :din görevlisi - yazar: :::::Sivas::::::
 

din görevlisi - yazar

Dr. Fatih Çınar

Sivas Müftülüğü İl Vaizi

 

 

 

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

 

 

 

 


Fatih Çınar; 29.08.1979 Sivas doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'da okudu. 1996'da Sivas İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

2006 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Sivas Mebusu Hacı Mustafa Takî Efendi - Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Tesirleri lisans tezi ile mezun oldu. 2009'da Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda Hamza Nigarî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri konulu yüksek lisans tezini hazırladı. 

Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 30 aylık 'Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu/Haseki'de' tamamladı.

2006 - 2009 yılları arası Ankara ve Sivas'da çeşitli camilerde din görevlisi olarak çalıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Sivas Müftülüğü'nde Meydan Camii İmam-Hatibi yine Akıncılar Vaizi ve Tokat İl Vaizi olarak Kasım 2013 - Kasım 2014 tarihleri arası görev yaptı. Sivas İl Müftülüğünde Vaiz olarak görev yapmaktadır.

Fatih Çınar; Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

 
 
 
 
 
 
 
Kitapları 

 
Ahlaken ve Bedenen En Güzel İnsan
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2003
 
 
 
Hacı Hasan Efendi ve Tasavvuf Anlayışı
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2005 1. Baskı 93 sayfa
 
-Hacı Hasan Efendi ve Tasavvuf Anlayışı
İstanbul 2013 2. Baskı
 
 
 
 
■ Maneviyat Öncüsü:
Şeyh Hacı Hâfız Bedreddin Doğruyol Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2005 1. Baskı
 
 
■ Manaviyat Öncüsü:
Şeyh Hacı Hafız Bedreddin Doğruyol (K.S)
Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı
2022 2. Baskı
 
 
 
Sivas'ta Parlayan Bir Güneş Şemseddin Ahmed Sivâsî [1519-1597]
ISBN: 9944-5160-1-75
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2006 88 sayfa
 
 
Millî Mücadelenin ve İlk Meclisin Manevî Mimarlarından Sivaslı Bir Âlim: Mustafa Takî Efendi
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2006 101 sayfa
 
 
■"Târîh-i Nûr-i Muhammedî", Selim Efendi-Zade Mustafa Takî Efendi
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2011
 
 
■40 Hadis Mustafa Takî Efendi
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2011
 
 
■Sivasîler Ailesi araştırmalar -I
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2011 1. Baskı
 
-Sivasîler Ailesi Araştırmalar -I
2013 - 2. Baskı
 
 
 
■Mustafa Takî Efendi, Hayatı ve Makaleleri
Nasihat Yayınları
Malatya 2011 1. Baskı
 
-Mustafa Takî Efendi, Hayatı ve Makaleleri
Nasihat Yayınları
2018 2. Baskı
 
 
 
■Mûr Ali Baba Hayatı, Eserleri, Dergâhı ve Bazı Düşünceleri
Buruciye Yayınları
Sivas 2012
 
 
■Sivas ve Mevlevilik Üzerine
Dilek Matbaası Sivas 2012
 
 
■Darendeli Hacı Hasan (Akyol) Efendi hayatı, eserleri ve bazı düşünceleri
2013
 
 
■Güzellikleri ve Çeşitli Hükümleri İle Ramazan
Abdullah Nâsıh Ulvân, Tercüme: Fatih Çınar
 
 
■Sultan Şehrin Sultanları: Sivas Velileri
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2013
 
 
Osmanlının İlk Müfessirlerinden ve Zeyniyye Yolunun Önemli Temsilcilerinden: Şihâbüddin es-Sivasî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2015 77 sayfa
 
■Dervişâne
mavi Yayıncılık
İstanbul 2016
 
 
■Sûfînin Erbaini Tasavvufta 40 Hâl ve Makam
mavi Yayıncılık
İstanbul Haziran 2016
 
 
■İnanç Hazinesi Kenzü'l-Ferâid Fi Mesâili'l-Akâid / Hacı Mehmed Necib Efendi
Hazırlayan: Fatih Çınar
Semerkand Yayınları
İstanbul 2018 167 sayfa
 
 
■Sultan Şehre Dair Sivas Araştırmaları
sivas 1000 temel eser
2019 172 sayfa
 
■Sivaslı Hacı Mehmet Necip Efendi Hayatı, Eserleri ve Bazı Düşünceleri
sivas 1000 temel eser
2019 184 sayfa
 
 
 
 
 
tasavvuf
Halfetî-Şemsî Şeyhi Receb-i Sivâsî Şems-i Sivâsî Menakıbamesi Necmü'l -Hüdâ fî Menâkıbı'ş-Şeyh Şemsüddin Ebi's-Senâ
Hazırlayan: Fatih Çınar
ISBN: 
Büyüyen Ay Yayınları
İstanbul Nisan 2020
 
 
 
 
tercüme
■Güzellikleri ve Çeşitli Hükümleri İle Ramazan
Yazarı: Abdullah Nâsıh Ulvân, Tercüme: Fatih Çınar
Dilek Ofset Matbaacılık Sivas 2013

 

Toplam Ziyaret: 2.857.601