Yükleniyor...
Prof. Dr. Âdem Ceyhan :akademisyen, eğitimci - çevirmen - yazar: :::::Şarkışla:::::
Prof. Dr. Âdem Ceyhan :akademisyen, eğitimci - çevirmen - yazar: :::::Şarkışla:::::
 

akademisyen, eğitimci - çevirmen - yazar

Prof. Dr. Âdem Ceyhan

Celal Bayar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

 

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

Âdem Ceyhan; 11.06.1964 Sivas/Şarkışla Harun köyü doğumlu. İlköğrenimini ailesiyle birlikte gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde yapıp, 1977’de yurda döndüğünde orta öğrenimine İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında Sivas Gazi Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’ne girdi, 1988’de bu bölümden mezun oldu.

 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisansı yapıp, Enis Receb Dede Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı adlı teziyle bilim uzmanı unvanını aldı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora öğrenimini 1994’de tamamladı. 


Yüksek lisans ve doktora yaptığı yıllarda bazı orta dereceli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1993 sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne araştırma görevlisi kadrosuyla girdi. 1995’de aynı bölümde yardımcı doçent, 2000 yılında da Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçent unvanını aldı.
 
 
1995 yılından beri lisans seviyesinde; 'Eski Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi', yüksek lisans seviyesinde ise; 'Metin Şerhi, Metin Neşri ve Eski Türk Edebiyatının Kaynakları' gibi dersler verdi.
 
 
 
 
 
 
Kitapları 

 
■ Bedr-i Dilşad'ın Murâd - Nâmesi
ISBN: 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
Cilt l İstanbul 1997
 
 
■ Bedr-i Dilşad'ın Murâd - Nâmesi
ISBN: 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
Cilt ll İstanbul 1997
 
 
 
 
 
 
 
 
■ On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Dîvânı
ISBN: 9944-5828-0-8
Manisa 2006 187 sayfa
 
 
 
 
■ Reşidüddin Vatvat Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü Gül-i Şad-Berg
Çeviren: Hocazâde Abdülaziz Efendi
Hazırlayan: Prof. Dr. Âdem Ceyhan
ISBN: 
Buhara Yayınları
İstanbul 2008 1. Baskı  192 sayfa
 
-Reşidüddin Vatvat Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü Gül-i Şad-Berg
Çeviren: Hocazâde Abdülaziz Efendi
Hazırlayan: Prof. Dr. Âdem Ceyhan
ISBN: 
Buhara Yayınları
İstanbul 2011 2. Baskı 256 sayfa
 
 
 
 
 
■ Reşidüddin Vatvat Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü Gül-i Şad-Berg
Çeviren: Hocazâde Abdülaziz Efendi
Hazırlayan: Prof. Dr. Âdem Ceyhan
ISBN: 
Buhara Yayınları
İstanbul 2008 1. Baskı  192 sayfa
 
 
 
 
■ Recâ-i zâde Mahmud Ekrem Kudemâdan Birkaç Şâir Eskilerden Birkaç Şair
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Âdem Ceyhan - Halil Sercan Koşik
ISBN: 
Büyüyen Ay Yayınları
İstanbul
 
 
 
■ Tuhfetü'l İhvân (Dostlara ArmağanHazret-i Ali'nin Yüz Sözü
Çeviren ve açıklayan: Vardarlı Abdülhâdi Efendi 
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Âdem Ceyhan - Muhammet H. Cankurt
ISBN: 978-975-17-4963-5
Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları
Berikan Yayınevi
İstanbul 2021
 
 
 
 
 
Çevirileri 

 
■ Filibeli Ahmed Hilmi A'mâk-ı Hâyal
günümüz türkçesine çeviren: prof. dr. âdem ceyhan
ISBN: 
Nesil Yayınları
İstanbul Eylül 2015
 
 
 

 

 

Toplam Ziyaret: 3.710.370