Yükleniyor...
Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz ::Akademisyen, Çevirmen - Eğitimci - Yazar:: :::::Gürün:::::
Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz ::Akademisyen, Çevirmen - Eğitimci - Yazar:: :::::Gürün:::::
 

akademisyen, çevirmen - eğitimci - yazar

Hacı Ömer Karpuz

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İstanbul Kültür Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

 

 Hacı Ömer Karpuz; 18.04.1960 Sivas/Gürün doğumlu. 1971'de Gürün Cumhuriyet İlkokulu'nu, 1974 yılında Gürün Lisesi'nde ortaokulu, 1977 yılında da Gürün Lisesi'ni okudu.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde başlamış olduğu lisans öğrenimini, birinci sınıfın sonunda yatay geçiş ile nakl olduğu Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayarak 1981 yılında mezun oldu. Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın danışmanlığında Sivas İli Gürün İlçesi Ağızları adlı lisans tezini hazırladı.

 

1983 yılının Kasımına kadar Sivas İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği görevini yaptı.

Kasım 1983 yılında Atatürk Üniversitesi, Kȃzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başladı. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Orhan Okay'ın danışmanlığında hazırlamış olduğu Hazine-i Fünun Mecmuası -İnceleme-Fihrist-Metin adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

1991'de yine Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Recep Toparlı danışmanlığında hazırlamış olduğu Abdürrahim Karahisari'nin Vahdetnamesi - Gramer İncelemesi, Metin, Tahlilli İndeks adlı tezi ile doktora öğrenimini tamamladı.

 

Mart 1992 - Mayıs 1993 tarihleri arası Atatürk Üniversitesi Kȃzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. unvanı olarak çalıştı.

 
 
 
 
Kitapları 


■Eski Anadolu Türkçesi Dersleri İçin Seçilmiş Metinler
Hacı Ömer Karpuz - Yusuf Tepeli
1989

■Tarsus Sancağı Yer İsimleri
Hacı Ömer Karpuz - Ali Sinan Bilgili
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları
Samsun 1994 68 sayfa

■Merece'l-Bahreyn dilbilgisi özellikleri - metin - indeks-
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları
Samsun 1994 336 sayfa

■Türkçe'de Zarflar (Türkiye Türkçesi Edebi Dilindeki Zarfların Yapısal ve İşlevsel İncelemesi)
Denizli 2000 516 sayfa

■Televizyon Reklamlarının Dili
Denizli 2002

■Türkçenin Çağdaş Sorunları Anadili Bilinci Sorunu

 
-Türkçenin Çağdaş Sorunları Anadili Bilinci Sorunu

-Türkçenin Çağdaş Sorunları Anadili Bilinci Sorunu
ISBN: 975-6009-94-2
Gazi Yayınları
2006 3. Baskı 404 sayfa

■Türkçede Zarflar

-Türkçede Zarflar
ISBN: 975-97440-0-7
2013 2. Baskı 511 sayfa
 
 
Çevirileri 


■Otuz Saatte Japonca 
-Eiichi Kiyooka'nın Japanese in Thirty Hours adlı kitabının Türkçeye çevirisi ve uyarlaması-
1. Baskı

-Otuz Saatte Japonca 
-Eiichi Kiyooka’nın Japanese in Thirty Hours adlı kitabının Türkçeye çevirisi ve uyarlaması-
ISBN: 0-89346-031-1
Denizli 2013 2. Baskı 233 sayfa

 

Toplam Ziyaret: 2.845.061