Yükleniyor...
Prof. Dr. Hüseyin Akkaya :akademisyen, şair - yazar: :::::Yıldızeli:::::
Prof. Dr. Hüseyin Akkaya :akademisyen, şair - yazar: :::::Yıldızeli:::::
 

akademisyen, şair - yazar

Prof. Dr. Hüseyin Akkaya

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 


Hüseyin Akkaya; 28.04.1955 Sivas/Yıldızeli doğumlu.


1994 - 1998 yılları arası Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığını, 2008 - 2012 tarihleri arası Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını, 2010 - 2011 tarihleri arası da Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını yaptı.

 

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Hüseyin Akkaya adına 13 Kasım 2016 tarihinde Pazar günü Sivas'da Atatürk Kültür Merkezi'nde İçimizden Biri - Şiirce Bir Hayat programı düzenlendi.

 

Hüseyin Akkaya; yazmış olduğu şiirlerinin tamamını ezbere okuyarak, eşine az rastlanır bu özelliğiyle dikkat çekiyor.

 
Kitapları 


Nevres i Kadîm and his Turkish Dîvân Nevres i Kadîm ve Türkçe Dîvânı
ISBN: 
Harvard University
1995 169 sayfa

-Nevres i Kadîm and his Turkish Dîvân Nevres i Kadîm ve Türkçe Dîvânı
ISBN: 
Harvard University
1996 380 sayfa

■The Prophet Solomon in Turkish Literature and the Süleymâniyye of Şemseddin Sivâsî
ISBN: 
Harvard University
1997 427 sayfa

■The Prophet Solomon in Turkish Literature and the Süleymâniyye of Şemseddin Sivâsî
ISBN: 
Harvard University
1997 188 sayfa

■Abdülahad Nûri ve Divanı
Hazırlayan: Hüseyin Akkaya
ISBN: 975-7321-91-5
Kitabevi
İstanbul Mart 2003 372 sayfa

■Târîhçe-i Nevres İnceleme ve Tenkitli Metin
Hazırlayan: Hüseyin Akkaya
ISBN: 975-6403-22-5
Kitabevi
İstanbul Ocak 2004 109 sayfa

■Kaside i Bürde İrşâdü-l Avam
ISBN: 978-605-84358-3-4
Sivas Belediyesi Yayınları
2015 80 sayfa

■Süleymâniyye
ISBN: 978-605-84358-9-6
Sivas Belediyesi Yayınları
2015 1. Baskı 215 sayfa

-Süleymâniyye
ISBN: 978-605-82439-9-6
Sivas Belediyesi Yayınları
2017 2. Baskı

Abdülvehhâb Gâzi Menâkıbı - Terceme-i Ecvibe-i Alî Bin Ebî Tâlib li Esileti Kumeyl Bin Ziyad ' Emr'i İlâhî ve Hüccet-i İlâhî -Şemseddin Sivasî-
Hazırlayanlar: Alim Yıldız - Hüseyin Akkaya - Mahmut İnat
ISBN: 978-605-2072-88-1
Şemseddin Sivasî Küllitatı | Sivas Belediyesi Yayınları
2017 104 sayfa

Abdülvehhâb Gâzi Menâkıbı - Terceme-i Ecvibe-i Alî Bin Ebî Tâlib li Esileti Kumeyl Bin Ziyad ' Emr'i İlâhî ve Hüccet-i İlâhî -Şemseddin Sivasî-
ISBN: 978-605-67649-0-5
Sivas Belediyesi Yayınları
2017 2. Baskı
 
 
 
 
 
şiir
■Aynadan Geçen Şiirler
ISBN: 
Kasım 2019

 

Toplam Ziyaret: 3.660.372