Yükleniyor...
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil :eğitimci, şair - yazar: :::::Gürün:::::
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil :eğitimci, şair - yazar: :::::Gürün:::::
 

eğitimci, şair - yazar

Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil

(1921 - 21 Ekim 1987)

(gürün - sivas)

 

 

 

Sivas'ın önemli bir değeri olan

Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil'i 

vefatının  35. yıldönümünde

saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz...

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

 

Mehmet Kaya Bilgegil; 1921 Sivas/Gürün doğumlu.

 

 

İlköğrenimini ilçesi Gürün'de, orta öğrenimini de Sivas, Erzurum ve İstanbul'da tamamladı. Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 
 

 

İzmit, Trabzon, Adana liselerinde ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde lisansüstü eğitim gören M. Kaya Bilgegil 1951 yılında doktor unvanını aldı. 1966 yılında Atatürk Üniversitesi'ne Yeni Türk Edebiyatı doçenti olarak tayin edildi. 1970 yılında da profesör oldu. Aynı üniversitede çeşitli bölümlerin başkanlığını yapıp bir süre İslâmi İlimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi dekanlıkların da bulundu. 
 

 

Edebiyat, ilim ve kültür tarihi alanındaki çalışmalarıyla bilindi. Küçük yaşta şiire merak saran M. Kaya Bilgegil'in şiirleri 1934'den itibaren mahalli gazetelerde ve dergilerde yayımlandı.


 

Türkiyat Mecmuası, Kubbealtı Akademi Mecmuası, İstanbul Enstitüsü Mecmuası ve gazetelerden; Son Havadis gazetesi, dergilerden; Düden, Değirmen, Türk Yurdu, Zafer, Orta Doğu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Dergisi, Gazi Eğitim Enstitüsü İnceleme ve Araştırma Dergilerinde yazıları yayımlandı.
 

 

Prof. Dr. Mehmet Kaya Bilgegil 21 Ekim 1987 tarihinde Çarşamba günü 66 yaşında vefat etti.

 

 

 Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil    Kitapları    Dergileri 

 

   Bibliyografyası    Hakkında Yayımlananlar 

 

   Onları Anıyoruz... 

 

 Prof. Dr. M. KAYA BİLGEGİL kitapları

Sivas Kent Arşivi | 'Sivas Yazarlarının Kitapları'

 
 
 
 
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil kitapları 

 
 1 1-  XVIII nci Asır Saz Şairlerinden Kusûrî
İkbal Kitabevi
1. Baskı - İstanbul 1942 120 sayfa
 
 
2- XVIII. Asır Saz Şairlerinden Kusûri
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
2. Baskı - Erzurum 2011
 
 
 
2 1- Cehennem Meyvası
1. Baskı - Yeni Türk Matbaacılık İstanbul 1944 90 sayfa
 
Cehennem Meyvası
2. Baskı - İstanbul 1956 64 sayfa
 
-Cehennem Meyvası
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
2009 Erzurum 3. Baskı 122 sayfa
 
 
 
3 1- Türkçe Dil Bilgisi
Güzel İstanbul Matbaası İstanbul 1964 1. Baskı 128 sayfa
 
-Türkçe Dilbilgisi
Salkımsöğüt Yayınları
Erzurum 2009 2. Baskı 295 sayfa
 
-Türkçe Dilbilgisi
3. Baskı -
 
 
4    Tevfik Fikret'in İlk Şiirleri
Atatürk Üniversitesi Yayınları
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1970 110 sayfa
 
 
5 1- Harâbât Karşısında Nâmık Kemâl
İrfan Yayınevi
İstanbul 1972 1. Baskı 303 sayfa
 
-Harâbât Karşısında Nâmık Kemâl
İrfan Yayınevi
İstanbul 1972 2. Baskı
 
-Harâbât Karşısında Nâmık Kemâl
Salkımsöğüt Yayınları
Erzurum 2009 3. Baskı 264 sayfa
 
-Harâbât Karşısında Nâmık Kemâl
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
Erzurum 2014 4. Baskı 264 sayfa
 
 
 
Abdülhak Hâmid'in Şiirlerinde Ledünnî Mes'elelerden
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları
Yalçın Matbaası İstanbul 1959
 
 
7 Ziyâ Paşa Üzerinde Bir Araştırma
Atatürk Üniversitesi Yayınları
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1970 569 sayfa
 
 
Şinâsî  hal tercümesi üzerinde küçük bir araştırma
İrfan Matbaası İstanbul 1972 38 sayfa
 
 
 
9 1- Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında 
Türk Takdirkârlığı
Atatürk Üniversitesi Basımevi
Erzurum 1973 1. Baskı 246 sayfa
 
-Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında 
Türk Takdirkârlığı
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
Erzurum 2. Baskı 240 sayfa
 
 
 
10 Türkiye'de Bâzı Yeni Osmanlılarla Yeni Osmanlı Tarafdârlarının Bir Millet Meclisi Kurma Teşebbüsü
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1974
 
 
11  Ziya Bey'in (Paşa) Fransız Adliyesi'nde Açtığı Bir Dava
Ankara Üniversitesi Yayınları
Erzurum 1974
 
 
12 Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1980 509 sayfa
 
 
 
13 1- Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Atatürk Üniversitesi 1980 1. Baskı 362 sayfa
 
-Edebiyat Bilgi ve Teorileri | belâgât
ISBN: 
Enderun Kitabevi
İstanbul 1986 2. Baskı 360 sayfa
 
-Edebiyat Bilgi ve Teorileri
ISBN: 
Salkımsöğüt Yayınları
2012 3. Baskı 207 sayfa
 
 
14  Saz Şiirinin Kadroları
Salkımsöğüt Yayınları
Erzurum 2012 207 sayfa
 
 
 
 
 
Dergileri

 
Tevfik Fikret'in Yarım Kalmış Bir Tiyatro Denemesi
Edebiyat Fakültesi dergisi
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1970
 
 
Mehmed Âkif
Resmi Hâl Tercümesi, Basılmamış Bâzı Mektup ve Manzûmeleri
Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi sayı:3 -ayrı baskı-
Atatürk Üniversitesi Basımevi Erzurum 1970
 
 
 
 
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil
hakkında yayımlanan kitaplar

 
M. Kaya Bilgegil'in Makaleleri
Zehra Bilgegil
Kültür Bakanlığı Yayınları
Ankara 1993 628 sayfa
 
 
M. Kaya Bilgegil'in Makaleleri
Zehra Bilgegil
Akçağ Yayınları
Ankara 1997 644 sayfa
 
 
■M. Kaya Bilgegil Hayatı ve Eserleri
Yrd. Doç. Dr. Zehra Bilgegil
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2012 96 sayfa
 
 
 
 
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil
hakkında yayımlanan ARMAĞAN dergi

 
1  Türklük Bilimi Araştırmaları 
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil Armağanı
ISSN: 1300-7874
5. Sayı - Dilek Matbaası Sivas 1997 432 sayfa
 
     

     

 

Toplam Ziyaret: 2.848.744