Yükleniyor...
Prof. Dr. Ömür Ceylan :akademisyen - yazar: :::::Suşehri:::::
Prof. Dr. Ömür Ceylan :akademisyen - yazar: :::::Suşehri:::::
 

akademisyen - yazar

Prof. Dr. Ömür Ceylan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 


 

Ömür Ceylan; 1970 İstanbul doğumlu. Aslen Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyünden.

 

Almanya’da başladığı eğitim hayatına Türkiye’de devam etti. 1992 yılı Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Kuveyt Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi’nde bulundu.

 

Eski Türk Edebiyatı alanında 1999'da doktor, 2004'de doçent, 2009 yılında da profesör oldu. Ankara, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart ve Gaziantep Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışıp, 2003 - 2017 tarihleri arası İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi, bölüm başkanı ve dekan olarak görev yaptı.

 

 

■ Prof. Dr. ÖMÜR CEYLAN kitapları

 Prof. Dr. Ömür Ceylan   Kitapları   Bibliyografyası 

Sivas Kent Arşivi | 'Sivas Yazarlarının Kitapları'《 

 
 
Kitapları 


■Tasavvûfi Şiir Şerhleri
Kitabevi
Mart 2000 1. Baskı 464 sayfa

-Tasavvûfi Şiir Şerhleri
2. Baskı

-Tasavvûfi Şiir Şerhleri
Kapı Yayınları
3. Baskı 484 sayfa

■Hânedânda Bir Âsî -Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa- Âsaf Dîvânı
Hazırlayan: Dr. Ömür Ceylan
Akçağ Yayınları
Ankara 2003 306 sayfa

■Önce Aşk Vardı Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler
ISBN: 975-8950-60-6
Kapı Yayınları
Melisa Matbaacılık İstanbul Temmuz 2005 1. Baskı 222 sayfa

-Önce Aşk Vardı Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler
ISBN: 
Kapı Yayınları
2011 2. Baskı 222 sayfa

■Böyle Buyurdu Sûfî Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları
2005 1. Baskı

-Böyle Buyurdu Sûfî Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları
2. Baskı

-Böyle Buyurdu Sûfî Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları
3. Baskı

■Hazâna Sürgün Bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr
Ömür Ceylan - Ozan Yılmaz
Kitap Sarayı
Aralık 2005 768 sayfa

■Kuş Cenneti Şiirimiz -Klâsik Türk Şiirinde Kuşlar-
Filiz Kitabevi
2003 1. Baskı

-Kuşlar Dîvânı Osmanlı Şiir Kuşları
ISBN: 975-8950-89-4
Kapı Yayınları
Melisa Matbaacılık İstanbul Mart 2007 2. Baskı 282 sayfa

■Bir Sürgün Şâheseri Mihnetkeşân Keçecizâde İzzet Molla
Ömür Ceylan - Ozan Yılmaz
İstanbul Ocak 2007 378 sayfaTürk Tasavvuf Edebiyatı’ndan Seçmeler: 
Gül ile Gülü Tartanlar 2 Seyyid Nesîmî
ISBN : 978-9944-486-16-7
Hazırlayan: Ömür Ceylan
Mart 2007 80 sayfa

Gül ile Gülü Tartanlar 3 Eşrefoğlu Rûmî
ISBN: 
Kapı Yayınları
2007 78 sayfa

Gül ile Gülü Tartanlar 4 Aziz Mahmud Hüdâyî
ISBN: 
Kapı Yayınları
2007 78 sayfa

Gül ile Gülü Tartanlar 5 Ümmî Sinan
ISBN: 
Kapı Yayınları
Ağustos 2007 78 sayfa
■Yitik Düşler Kervanı Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler
ISBN: 978-605-4322-55-8
Kapı Yayınları
Mayıs 2011 230 sayfa

■Bağ Bozumu
Kesit Yayınları
ISBN: 978-605-4117-840
2011 347 sayfa

Klasik Dönem Osmanlı Nazmı
Prof. Dr. Muhsin Macit - Prof. Dr. Ömür Ceylan - Doç. Dr. Ozan Yılmaz
ISBN: 
Kesit Yayınları
İstanbul 2013 704 sayfa
■Beyitler Arasında Açıklamalı Divan Şiiri Antolojisi
Editör: Prof. Dr. Ömür Ceylan
Doç. Dr. Ozan Yılmaz - Doç. Dr. Ahmet Doğan - Dr. Eda Tok - Dr. Aramağan Zöhre - Dr. İbrahim Kolunsağ
ISBN: 
Kesit Yayınları
Eylül 2018

 

Toplam Ziyaret: 3.660.182