Yükleniyor...
Prof. Dr. Recep Toparlı :Türk Dili uzmanı, akademisyen - edebiyatçı - yazar: :::::Sivas:::::
Prof. Dr. Recep Toparlı :Türk Dili uzmanı, akademisyen - edebiyatçı - yazar: :::::Sivas:::::
 

Türk Dili uzmanı,

akademisyen - edebiyatçı - yazar

Prof. Dr. Recep Toparlı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Başdanışmanı

Sivas Belediyesi Kültür Danışmanı 

(sivas)

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma

 

 

Cumhuriyetin 

ilk yüzyılı (1923 - 2023yazarlarından

Recep Toparlı; 03.07.1955 Sivas doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'da tamamladı. 

 

 

1976 yılı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Ocak 1977 tarihinde aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Orta Türkçe Asistanı olarak göreve başladı.


 

1976'da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bitirme tezi olarak Sivas Merkez İlçesi Küllük Köyü Ağzı adlı bir çalışma hazırladı.
 

 

1978'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi doktora ön çalışması olarak Memlûk-Kıpçakçası Dil Yâdigârları ve İrşâdü'l-Mülûk Ve's-Selâtîn adlı tezi, 1981 yılında da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi doktora tezi olarak E-Mülûk ve's-Selâtîn adlı çalışmayı hazırladı.


 

1981'in Şubat'ında edebiyat doktoru unvanını alan Recep Toparlı; Aralık 1984'de Türk Dili Yardımcı Doçentliği, Ekim 1988'de Yeni Türk Dili Bilim Dalı'nda Doçent, Kasım 1993 tarihinde de profesör unvanını aldı.
 

 

Ekim 1985 - Ekim 1992 tarihleri arası Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü Başkanlığı'nı yapan Recep Toparlı; aynı üniversitenin Eylül 1992 tarihinde Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcılığını, Mart 1987 - Mart 1993 yılları arası da Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığını yaptı. Mayıs 1989 - Mayıs 1992 tarihleri arası Fen-Edebiyat Fakülte kurulunda doçent temsilciliği görevini üstlendi.


 

Recep Toparlı; 1989 - 1993 tarihleri arası da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İl Sınav Koordinatör Yardımcılığını yaptı.
 

 

1996 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Türk Dil Kurumu aslî üyeliğine seçilmiştir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesine göre Türk Dil Kurumu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
 

 

TRT’de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı.
 

 

Temmuz 1993 - Kasım 1995 tarihleri arası Tokat'da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını da yapan Recep Toparlı; Temmuz 1993 - Ekim 1995 yılları arası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü, Temmuz 1996 - Kasım 1996 yılları arası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliğini, Ekim 1995 - Ocak 1996 yılları arası da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. Yine; Kasım 1995 - Mart 1999 tarihleri arası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcılığını, Ağustos 1993 - Kasım 1996 yılları arası olmak üzere Ekim 1998 - Aralık 1998, Eylül 2000 - Ağustos 2002 tarihleri arası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığını, Mart 1999 - Ağustos 2002 yılları arası da dört yıla yakın Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Danışmanlığını yaptı.


 

2009 - 2010 tarihlerinde Sivas'da Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 21 Ekim 2010 - 6 Ağustos 2012 tarihleri arası Cumhuriyet Üniversitesi Eski Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yaptı. 2010 yılından bu tarafa da aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

 

2014 - 2019 tarihleri arası Sivas Belediye Başkanlığını yapan Sami Aydın'ın Kültür Danışmanlığını ifa etti.


 

Prof. Dr. Recep Toparlı; 2016'dan bu güne Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın Rektör Başdanışmanlığını yapmaktadır. 


 

Aralık 2011 - Aralık 2014 tarihleri arası Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Recep Toparlı; Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Senato Üyesidir.


 

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Recep Toparlı adına, 13 Aralık 2015 tarihinde Pazar günü Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde; Toparlı ailesinin, arkadaşlarının ve öğrencilerinin katıldığı İçimizden Biri Türk Diline Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Recep Toparlı programı düzenlendi. Hayat hikâyesinin anlatıldığı programda söz alan arkadaşları Recep Toparlı ile yaşadıkları anıları anlattı.


 

2016 yılında Lütfi Abay Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. 2017 yılında da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Türkçeye Hizmet Ödülü verildi.


 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor projesi kapsamında 16 Ocak 2018 tarihinde Salı günü Sivas'ta Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu öğrencilerine yönelik Edebiyatçı-Yazar Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından söyleşi günü yapıldı. 
 

 

Kardaş Edebiyatlar, Türk Folkloru, Türk Edebiyatı, Erciyes, Gurbet, İslâmî Edebiyat, Yedi İklim, Revak, Türk Dili ve Türk Dünyası Araştırmaları dergilerinde olmak üzere; Türkler ve Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinde edebiyat yazıları yayımlandı.
 

 

Recep Toparlı İngilizce, Arapça ve Farsça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

 
 
 
 
 
 
Türk Dili
Birinci Baskı
 
-Türk Dili
İkinci Baskı
 
-Türk Dili
Üçüncü Baskı
 
-Türk Dili
Prof. Dr. Recep Toparlı - Dr. Turan Karataş - Arş. Gör. Hanifi Vural
Seyran Yayınları
Dördüncü Baskı 261 sayfa
 
 
 
Harezm Türkçesi
Seyran Yayınları
1. Baskı 94 sayfa
 
-Harezm Türkçesi
2. Baskı 145 sayfa
 
 
 
Harezm Türkçesi
Hazırlayan: Recep Toparlı - Hanifi Vural
2007  241 sayfa
 
 
■Rıdvan Nafiz - İsmail Hakkı | Sivas Şehri
Seyran Yayınları
Hazırlayan: Recep Toparlı
1. Baskı
 
-İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Rıdvan Nafiz Edgüer | Sivas Şehri
ISBN: 978-975-16-2734-6
Türk Tarih Kurumu Yayınları 1. BASKI
2014 2. Baskı
 
-Sivas Şehri İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Rıdvan Nafiz Edgüer
hazırlayan: Recep Toparlı
ISBN: 978-975-16-2734-6
Türk Tarih Kurumu Yayınları 2. BASKI
Ankara Aralık 2020 3. Baskı 322 sayfa
 
 
■Şemseddin Sivâsî Divanı
Sivas 1984 184 sayfa
 
■Abdulmecid Sivâsî Divanı
Dilek Matbaası Sivas Kasım 1984 71 sayfa
 
■Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Halûk İpekten- Mustafa İsen - Recep Toparlı - Naci Okçu - Turgut Karabey
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Ankara 1988 580 sayfa
 
■Osmanlıca'da Kullanılan Arapça ve Farsça Edat, Zarf, Deyim ve Terkipler
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli
Atatürk Üniversitesi Yayınları
Erzurum 1990 27+107 sayfa
 
■Gülbün-i Hânân
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli
Erzurum 1990
 
■Tuhfetü'l-Uşşâk
Recep Toparlı - M.Sadi Çöğenli - Yakup Şafak
Erzurum 1990 124 sayfa

■Edebi Sanatlar
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli - Yakup Şafak
Erzurum 1991 78 sayfa

■Divan-ı Halim Giray
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli
2. Baskı Erzurum 1992 VI+131 sayfa

■Divançe-i Es'ad Paşa
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli - Yakup Şafak
Erzurum 1992 98 sayfa

■Divançe-i Süleyman Nazif
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli
Erzurum 1992 51 sayfa

■İrşâdü'l-Mülûk Ve's-Selâtîn
ISBN: 975-16-0360-9
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 1992 1. Baskı 627 sayfa

-İrşâdü'l-Mülûk Ve's-Selâtîn
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
Nisan 2017 2. Baskı 420 sayfa

■Azerbaycan Edebiyatına Kısa Bir Nazar
Recep Toparlı - M. Sadi Çögenli
Erzurum 1992 103 sayfa

■XX. Yüzyılın Başlarında Yaşayan Azerbaycan Yazarlarının Biyografileri
(İsa HABİBBEYLİ'nin Azeri Türkçesi ile yazılmış bu eseri Türkiye Türkçesine aktarılmıştır) Erzurum 1992 78 sayfa

■Tezkiretü'ş-Şuara, Riyazu'l-Âşıkın
Recep Toparlı - M. Sadi Çöğenli
Erzurum 1992 286 sayfa

■Abdulkadir Gulâmî Divanı
Erzurum 1992 164 sayfa

■Harezmli Hafız'ın Divanı'ndan Seçmeler
Kültür Bakanlığı Yayınları
Ankara 1994 X+317 sayfa

■Ali Şir Nevai Mecalisü'n-Nefais
Recep Toparlı - Hüseyin Ayan - Gönül Ayan - Yavuz Akpınar - Kemal Yavuz - Efrasiyap Gemalmaz
Erzurum 1995

■Hârezmli Hafız'ın Divanı
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 1998 775 sayfa + tıpkı basım olarak 1 den 586 sayfa arası sayfalar

■El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye
Recep Toparlı - Sadi Çöğenli - Nevzat H. Yanık
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 1999 VII+137 sayfa

■Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmanî
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2000 XXV+1005 sayfa

■Türk Dili Kompozisyon
Sivas 2000

■Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî
Recep Toparlı - Sadi Çöğenli - Nevzat H. Yanık
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2000 VII + 165 orijinal metin

Ragıp Hulûsi Özdem Dil Bilimi Yazıları
Hazırlayan: Prof. Dr. Recep Toparlı
ISBN: 975-16-1391-4
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2000 901 sayfa

Mehmet Akalın Dil Yazıları
Hazırlayan: Prof. Dr. Recep Toparlı
ISBN: 975-16-1401-5
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara Üniversitesi Basım Evi Ankara 2001 498 sayfa

■Ed-Dürretü'l-Mudiyye Fi'l-Lügati't-Türkiyye
Hazırlayan: Prof. Dr. Recep Toparlı
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2003 1. Baskı 156 sayfa

-Ed-Dürretü'l-Mudiyye Fî'l-Lügati't-Türkiyye (Türk Dilinde Parlak İnci) -Tıpkıbaskı-
Hazırlayan: Prof. Dr. Recep Toparlı
ISBN: 978-975-16-1675-3
Türk Dil Kurumu Yayınları
Yorum Matbaacılık Ankara Mart 2018 2. Baskı 153 sayfa

-Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
Recep Toparlı - Hanifi Vural - Recep Karaatlı
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2003 338 sayfa

Raif Necdet Kestelli Resimli Türkçe Kamus
Recep Toparlı - Belgin Tezcan Aksu - Canan Selvi Kanoğlu - Seyfullah Türkmen
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2004 741 sayfa

-İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî
Türk Dil Kurumu Yayınları 
Ankara 2003 VI+131 sayfa

-İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2004 303 sayfa

Türkçe Sözlük
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2005 10. Baskı XX + 2244 sayfa

İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2005 228 sayfa

Mehmet Sadık Üss-i Lisân-ı Türkî
Recep Toparlı - Ali Ilgın
ISBN: 975-16-1888-6
Türk Dil Kurumu Yayınları
Ankara 2006 81 sayfa

Süleyman Hüsnü Paşa İlm-i Sarf-ı Türkî 
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Recep Toparlı - Dilek Yücel
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
2006 1. Baskı 58 sayfa

-Süleyman Hüsnü Paşa İlm-i Sarf-ı Türkî 
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Recep Toparlı - Dilek Yücel
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
2018 2. Baskı

■Mu'înü'l-Mürîd
Prof. Dr. Recep Toparlı - Prof. Dr. Mustafa Argunşah
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
2008 1. Baskı 332 sayfa

-Mu'înü'l-Mürîd
Prof. Dr. Recep Toparlı - Prof. Dr. Mustafa Argunşah
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
2014 2. Baskı 332 sayfa

-Mu'înü'l-Mürîd
Recep Toparlı - Mustafa Argunşah
ISBN: 
Türk Dil Kurumu Yayınları
2018 3. Baskı

■Sivas Kongresi'nin Tutanakları
2010 1. Baskı

-Sivas Kongresi'nin Tutanakları
ISBN: 978-605-88299-4-7
Sivas Platformu Yayınları No:12
Baskı: Armoni Nüans Görsel Sanatlar İstanbul 2012 2. Baskı 303 sayfa

-Sivas Kongresi'nin Tutanakları
ISBN: 978-605-88299-6-1
Sivas Platformu Yayınları No:14
Baskı: Armoni Nüans Görsel Sanatlar İstanbul 2013 3. Baskı 303 sayfa

■4 Eylül Sivas Kongresi Tutanakları -ek belgeleriyle-
Hazırlayan: Prof. Dr. Recep Toparlı
ISBN: 978-605-5564-11-7
Buruciye Yayınları No:40
Kalkan Ofset Matbaacılık Ankara 2013 477 sayfa

■Sivas Sözlüğü
ISBN: 
Ağustos 2019

 

Toplam Ziyaret: 3.710.179