Yükleniyor...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız :akademisyen, şair - yazar: :Yıldızeli:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız :akademisyen, şair - yazar: :Yıldızeli:
 

akademisyen, eğitimci - şair - yazar

Prof. Dr. Alim Yıldız

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

 

 

 

 

 

 

 

 

yakup kadri bozalioğlu  |  araştırma


 

Alim Yıldız; 26.06.1968 Sivas/Yıldızeli Çubuk köyü doğumlu. İlkokulu köyü Çubuk'da, liseyi de Sivas'da okudu.


1992 yılı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 1996'da aynı fakültede Türk-İslam Edebiyatı alanında Edebiyât-ı Umûmiye Mecmuası İndeksi (1916-1919) ve Dönemin Edebî Hayatındaki Yeri isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. 2004'de yardımcı doçent, 2006'da doçent, Ocak 2012 yılında da profesör oldu.

14 Mayıs 2012 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Adaylığını açıkladı.

 

Eylül 2013 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi.


Alim Yıldız; 2004'de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını, 2007 - 2012 yılları arası C.Ü. İlahiyat Fakültesi Doçent Temsilciliğini, 2007 yılında da C.Ü. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı. Yine 2009'da C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığını, 2012'de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Profesör Temsilciliğini, 2012 - 2015 yılları arası da C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yaptı.

Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi.

 

Af Dilekçesi adlı bir şiir kaseti mevcut olup, şiirlerinden bir kısmı bestelenmiştir.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Perşembe günü 28.07.2016 tarihinde Prof. Dr. Alim Yıldız’ı atamışlardır.

 

4 yıllık rektörlük görevini 2020 'nin Ağustos ayında tamamlayan Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ikinci kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince 13/08/2020 tarihinde Perşembe günü 2020/411 sayılı karar ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü görevine atamış olup 14.08.2020 tarihli Cuma gününün 31213 sayılı Resmî Gazetesi 'nde yayımlanmıştır.

 

 
 
 
 
Kitapları 
Af Dilekçesi
Feyiz Yayınları
İstanbul 1992
 
 
Sevda Nöbetleri
ISBN: 975-6835-29-X
Rağbet Yayınları
İstanbul Haziran 2000 78 sayfa
 
 
İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi 1952 - 2002
Alim Yıldız - Tahsin Koçyiğit
ISBN: 975-8190-57-1
Ankara Okulu Yayınları
Ankara 2002 320 sayfa
 
 
■Sivaslı Şairler Antolojisi
Sivaslı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları
Kitap Matbaacılık İstanbul 2003 899 sayfa
 
 
■İkbal'in Eğitim Felsefesi
Alim Yıldız - Tahsin Koçyiğit
ISBN:
Ankara Okulu Yayınları
Ankara 2003 142 sayfa
 
 
■Türk İslâm Edebiyatı
Prof. Dr. H. İbrahim Şener - Doç. Dr. Alim Yıldız
ISBN:
Rağbet Yayınları
İstanbul 2003 1. Baskı 440 sayfa
 
 
-Türk İslâm Edebiyatı
Prof. Dr. H. İbrahim Şener - Doç. Dr. Alim Yıldız
ISBN:
Rağbet Yayınları
İstanbul 2010 2. Baskı 440 sayfa
 
-Türk İslâm Edebiyatı
-Türk İslâm Edebiyatı
-Türk İslâm Edebiyatı
-Türk İslâm Edebiyatı
 
-Türk İslâm Edebiyatı
ISBN:
Rağbet Yayınları
İstanbul 7. BaskI
 
-Türk İslâm Edebiyatı
ISBN: 
Rağbet Yayınları
İstanbul 8. Baskı
 
-Türk İslâm Edebiyatı
Prof. Dr. Alim Yıldız
ISBN:
Rağbet Yayınları
İstanbul 9. Baskı 504 sayfa
 
 
 
 
■Şeyh Hâlid Divanı
ISBN: 975-270-078-0
Es-Form Ofset Sivas 2004 299 sayfa
 
■Kırk Hadis
ISBN: 9944-5796-0-2
Buruciye Yayınları
Es-Form Ofset Sivas 2006 1. Baskı 93 sayfa
 
-Kırk Hadis
ISBN: 978-605-5059-26-2
BE Yayınları
Eylül 2015 2. Baskı 96 sayfa
 
 
■Fenâyî Cennet Efendi Dîvânı
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-975-7631-96-5
yayın no:119 - 2010
 
■Üç Bülbülden Güllerin Efendisine Darende'de Okunan Üç Mevlid-i Şerif
Nasihat Yayınları
Malatya 2010 205 sayfa
 
■Şuarâ Meclisi
ISBN:
Kitabevi Yayınları
İstanbul 2011 102 sayfa
 
 
■Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri
ISBN: 978-975-7631-99-6
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
yayın no:123 - 2011
 
■Ahmed Hamdi Divânı
Buruciye Yayınları
2011 247 sayfa
 
■Geleneğin İzinde
ISBN:
Kitabevi
İstanbul Ekim 2013 618 sayfa
 
 
■Üveys İle Giydim Hırka Şiir Şerhleri
ISBN:
BE Yayınları
2014 1. Baskı
 
-Üveys İle Giydim Hırka Şiir Şerhleri
ISBN: 978-605-9852-54-8
Rağbet Yayınları
Baskı: Step Ajans İstanbul Mart 2016 2. Baskı 88 sayfa
 
 
■Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi
ISBN:
BE Yayınları
Eylül 2015 80 sayfa
 
 
 
■Yunus Emre
ISBN: 978-975-2482-65-4
Ketebe Yayınevi
İstanbul Nisan 2018 1. Baskı 128 sayfa
 
 
-Yunus Emre
ISBN: 978-975-2482-65-4
Ketebe Yayınevi
İstanbul ? 2018 2. Baskı 128 sayfa
 
 
■Âşık Veysel
ISBN: 978-975-2482-68-5
Ketebe Yayınevi
İstanbul 2018 104 sayfa
 
 
■Sefil Selimi
ISBN: 
Ketebe Yayınevi
İstanbul 2018
 
 
 
deneme
■Seyrimde Bir Şehre Vardım
ISBN: 978-605-86672-7-0
BE Yayınları
Kaplan Ofset İstanbul 2013 1. Baskı 114 sayfa
 
-Seyrimde Bir Şehre Vardım
ISBN:
BE Yayınları
2016 2. Baskı
 
 
 
 
 
şiir
■Şiirin Gölgesinde
ISBN:
Kitabevi Yayınları
İstanbul 2011 1. Baskı 96 sayfa
 
-Şiirin Gölgesinde
ISBN:
Mecaz Yayınları
Mayıs 2020
 
■Hû Manzum Esmâü'l-Hüsnâ
ISBN: 978-605-86672-0-4
BE Yayınları
Kaptan Ofset İstanbul 2012 105 sayfa
 
 
■Yeniden Söylenen
ISBN: 978-9944-5796-6-7
Buruciye Yayınları
Esform Ofset Sivas 2008 1. Baskı 118 sayfa
 
-Yeniden Söylenen
ISBN:
BE Yayınları
2014 2. Baskı 108 sayfa
 
-Yeniden Söylenen
ISBN: 978-605-5059-25-5
BE Yayınları
Esform Ofset Matbaacılık Sivas 2017 3. Baskı 110 sayfa
 
-Yeniden Söylenen
ISBN: 
Mecaz Yayınları
Mayıs 2020 4. Baskı
 
 
 
editörlüğünü yaptığı kitaplar
Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi
ISBN: 978-605-5564-06-3
Sivas Belediyesi Buruciye Yayınları
Kalkan Ofset Matbaacılık Ankara Kasım 2012 305 sayfa
 
 
Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler
ISBN: 978-605-5564-04-9
Sivas Belediyesi Buruciye Yayınları
Esform Ofset Sivas 2011 411 sayfa
 
Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı
ISBN: 978-605-5564-00-1
Sivas Belediyesi Buruciye Yayınları
Es form Ofset Sivas Mart 2010 1. Baskı 348 sayfa
 
-Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı
ISBN: 978-605-5564-13-1
Sivas Belediyesi Buruciye Yayınları
Kalkan Ofset Matbaacılık Ankara 2013 2. Baskı 348 sayfa
 
 
Şiir Albümü / kasedi
■Af Dilekçesi
1992
 
 
 
 
 

 

Toplam Ziyaret: 2.857.581